Arch Carrying Angels

Ngobrol seputar science, quran dan hanification

Ziynata (perhiasan) wanita

Posted by qarrobin pada Desember 25, 2009

024,031 : wa qul lli lmu-minaati yaghdhudhna min –abshaari hhinna wa yahfazhna furuwja hhunna wa laa yubdiyna ziynata hhunna –illaa maa zhahhara min hhaa wa l yadhribna bi khumuri hhinna ‘alaa juyuwbi hhinna wa laa yubdiyna ziynata hhunna –illaa li bu’uwlati hhinna –aw –aabaa-i hhinna –aw –aabaa-i bu’uwlati hhinna –aw –abnaa-i hhinna –aw –abnaa-i bu’uwlati hhinna –aw –ikhwaani hhinna –aw baniy –ikhwaani hhinna –aw baniy –akhawaati hhinna –aw nisaa-i hhinna –aw maa malakat –aymaanu hhunna –awi ttaabi’iyna ghairi –uwliy l-irbati mina rrijaali –awi ththifli lladziyna lam yazhhharuw ‘alaa ‘awraati nnisaa-i wa laa yadhribna bi –arjuli hhinna li yu’lama maa yukhfiyna min ziynati hhinna wa tuwbuw –ilaa llahhi jamiy’an –ayyuhha lmu-minuwna la’alla kum tuflihuwna

dan katakan bagi wanita yang berpendirian supaya menurunkan dari pandangan mereka dan supaya memelihara kesopanan mereka, dan tidak akan mengungkapkan perhiasan mereka kecuali apa yang (biasa) nampak dari nya, dan bagi supaya menampilkan dengan rambut mereka atas kantung (dada) mereka, dan tidak akan mengungkapkan perhiasan mereka kecuali bagi suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka atau putera – putera mereka, atau putera – putera suami mereka atau saudara – saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita – wanita (sesama) mereka atau apa yang dimiliki (yakni suruhan) tangan kanan mereka, atau yang mengikuti selain yang mempunyai hasrat dari lelaki, atau anak kecil yang belum dimelekkan atas ‘awraat wanita, dan tidak akan menampilkan dengan kaki mereka bagi akan mengetahui apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka, dan mengarahlah kepada allah kamu sekalian yang mana ia orang-orang yang berpendirian agar kamu beruntung

an nuur 024,031 :

dan katakan bagi wanita yang berpendirian :

1. supaya menurunkan dari pandangan mereka

2. dan supaya memelihara kesopanan mereka

3. dan tidak akan mengungkapkan perhiasan mereka kecuali apa yang (biasa) nampak dari nya

4. dan bagi supaya menampilkan dengan rambut mereka atas kantung (dada) mereka

5. dan tidak akan mengungkapkan perhiasan mereka

-. kecuali bagi suami mereka atau ayah mereka

-. atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka

-. atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka

-. atau putera-putera saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara perempuan mereka

-. atau wanita-wanita (sesama) mereka atau apa yang dimiliki (yakni suruhan) tangan kanan mereka

-. atau yang mengikuti selain yang mempunyai hasrat dari lelaki

-. atau anak kecil yang belum dimelekkan atas ‘awraat wanita

6. dan tidak akan menampilkan dengan kaki mereka bagi akan mengetahui apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka

dan mengarahlah kepada allah kamu sekalian yang mana ia orang-orang yang berpendirian agar kamu beruntung.

——————————————————————————————

Khumur bukan berarti penutup kepala seperti surban, kerudung, cadar, atau jilbab, yang diperintahkan adalah memanjangkan rambut di bawah bahu.

‘Awraat wanita yang harus ditutup adalah ziyna (perhiasan) yang ada pada tubuh wanita yakni kantung dada dan farji wanita.

Rambut dan wajah tidak termasuk ziyna (perhiasan) yang harus disembunyikan, rambut dan wajah tidak termasuk ‘uwraat yang dapat memberi rangsangan kepada lelaki jika dipandang.

Rambut dan wajah termasuk dari ayat ‘… apa yang (biasa) nampak dari nya (perhiasan) …’

Dalam bahasa Hami, bahasa ibu Ismael, kata Şar = penutup kepala, kata Khimar = rambut.

Dalam bahasa Barbarian, atas Nil dan semua bahasa Ethiopia dan Somalia, Khimar adalah rumbai dari jagung.

Sebuah contoh menurut Hadits : tipe Thaliban, memiliki lisensi untuk membunuh wanita yang pergi dari rumah tanpa seorang laki-laki, dan yang tidak berjalan 4 langkah di belakang. Tetapi menurut Al Quran kita melihat bahwa Adam dan Hawa berjalan hand in hand.

Mulai sekarang, muslim haniif harus dipisahkan dari muslim hadits, siap membayar semua harga. Kita selalu bersama-sama dengan muslim hadits. Kita tidak mematahkan hati mereka. Mereka berkata ‘tsurban’-penutup kepala-, saya bahkan memberikan tanda tangan. Saya adalah seorang guru di universitas, posisi yang beresiko. Tetapi saya tahu bahwa dalam 024,031, ‘khumuri’ tidak berarti penutup kepala. Al Quran memberitahu perempuan untuk menumbuhkan rambut mereka di bawah bahu mereka.

024,031 : … dan bagi supaya menampilkan dengan rambut mereka atas kantung (dada) mereka …

Ketika ditanya apakah penutup kepala adalah perintah hadits, saya berkata YA yang besar. Saya berkata TIDAK menurut Al Quran. ‘Ziynah’ adalah berbeda, a piece of jewelry adalah berbeda. Piece of jewelry = jawahir, müjawhar. Allah tidak berkata müjawhar. Allah mengatakan ziynah. Müzayyan = hiasan, kita tetap akan mengatakan. ‘ZIYNAH’ adalah bagian – bagian dari perempuan dan lelaki yang sangat berbeda dari satu sama lain.

Celana pendek dari lelaki, bikini dari perempuan adalah cukup untuk menutupi daerah ziynah. Sebagai contoh : Seorang wanita pernah lupa untuk menutup pintu kamar mandi. Tanpa sadar seseorang memasuki kamar mandi. Dengan refleks, wanita tadi menutupi bagian depan nya dengan satu tangan, tangan yang kedua menutupi dada nya.

RAMBUT???? Alasan apa untuk malu terhadap rambut? Dapatkah rambut melahirkan bayi? Bisakah rambut memberikan susu? Dimanakah bagian terlarang pada rambut? Bagian yang mana dari rambut saya yang sexy? Bagian yang mana dari rambut saya yang harus saya tutup? Jika wanita harus ditutup, Allah akan memerintahkan lelaki yang sama.

024,031 dimulai dengan ‘wa qul lli lmu-minaati = dan katakan bagi wanita yang berpendirian’. Jika hal ini merupakan kewajiban yang mengikat bagi perempuan untuk menutupi rambut mereka, akan secara otomatis menjadi kewajiban yang mengikat untuk pria juga. Hendaklah lelaki menutupi kepala mereka. Ini adalah kesetaraan!! Jika di hadapan Allah, rambut dan suara perempuan adalah terlarang, rambut laki-laki juga terlarang.

Sekarang: celana pendek pesepakbola cukup bagi seorang lelaki. Dia dapat mendirikan shalat dalam seragam itu. Karena bagian yang berbeda dari lelaki dan perempuan adalah ZIYNAH. Bagian yang sama dari wilayah tersebut tersembunyi di dalam celana pendek. Bagian yang tidak sama (dada) tidak tersembunyi pada lelaki, tapi pada wanita ia ditutup dengan sebuah pakaian dalam bagian atas. Karena Allah dan malaikat bukan penerawang, seorang wanita dapat mendirikan shalat dengan bikini. Allah dan malaikat bukan lelaki. Mereka tidak memiliki ‘nafsu’.

Ketika kita berkata ‘Qıyamu hhu bi nafsi hhi’, kita mengucapkan nya secara salah. Sebagaimana Allah tidak memiliki nafsu, bagaimana bisa Allah menjadi ada dari nafsu? Allah berada dimana saja engkau menghadap, begitu pun malaikat pencatat. Di toilet, ketika saya meletakkan pakaian di kamar mandi, di tempat – tempat yang paling tidak bersih Allah dan malaikat melihat saya. Allah dan malaikat bukanlah perempuan ataupun lelaki. Dalam topik ini, Allah menjadi murka di dalam ayat – ayat. Menganggap Allah melahirkan anak-anak, dan malaikat sebagai perempuan adalah dosa besar.

Keindahan yang pertama pada wajah kita. Wajah adalah gambar dan bukan merupakan objek seksual. Bila, sebagai lelaki, kami membuat sindiran yang tidak patut ke salah seorang wanita, kami tidak berkata ‘Uff, alangkah indah hidung itu, atau telinga itu!’ Karena ini bukan ziynah. Wajah merupakan gambar keindahan, ia merupakan kecantikan dan dalam ayat – ayat ia tidak diperintahkan untuk ditutupi. Seperti yang Anda lihat;

1.Islam menurut Al Hadits.

2.Islam menurut Al Quran.

Menurut hadits, jika sehelai rambut perempuan tersisa pada sisir dan jika lelaki asing melihatnya, ia dikutuk oleh Allah dan malaikat sampai hari qiyama. Ini adalah sebuah hadits dari Abu Hurayra. Ini adalah dari hadits yang disebut ‘sah atau asli’. Aku akan menyisir rambut saya, sekali-kali helaian akan tertinggal pada sisir, seorang laki-laki akan melihat helaian itu, saya akan berada dalam kesulitan besar. ??????????? Ini adalah haditsian, shufyan islam.

Kita telah menyamakan Allah dengan ayah kita. Ketika kita berkata Allah, kita berpikiran seorang lelaki berjanggut, cemberut, bersuara serak dengan pentungan di tangannya. Dia adalah musuh dari rambut dan suara perempuan. Bahkan ia adalah musuh dari suara sepatu bertumit-tinggi mereka. TIDAK!! Rabb saya bukanlah seorang pun dari ini. Itulah mengapa malaikat berkata ‘Subhanallah’ tanpa henti. Apa yang kita asumsikan dari menyatakan ‘subhanallah’? Apa yang kita asumsikan dari memuji? Dari aspek ini pertanyaan tersebut adalah sangat penting. Kendati anda bertanya kepada saya, atau anda meminta Zakariya Bayazıt, atau Yaşar Nuri Öztürk. Sementara mengajukan pertanyaan, saya memberi kalian rahasia. Satu-satunya perbedaan dalam pertanyaan kalian adalah ini:

1.Menurut Al Quran.

2.Menurut Al Hadits

Milik saya adalah agama dari Al Quran yang kalian kenal. Hadits İslam adalah sesuatu yang berbeda. Dengan menggunakan perbedaan ini, kalian akan mendapatkan dua jawaban. Siapapun yang kalian tanya, baik Bayraktar Hodja atau teman saya Nurbaki, dari bentuk pertanyaan, kalian menentukan jawaban. Hanya ada satu sumber dari pengetahuan ini yang telah saya kemukakan sejak saya masih 25. AYAT – AYAT. Hanya Al Quran, maksud saya ayat – ayat. Jika kalian suka, mari kita mulai sebagai ‘menurut Al Hadits’ dan biarkan saya memberitahu kalian cerita yang diada-adakan, haditsa yuftara dari para saint. Jika kalian mengatakan ‘menurut Al Quran’, kalian di sini, mari kita mulai.

Terdapat kata – kata yang berbahaya yang telah diubah ‘… dan tidak akan mengungkapkan perhiasan mereka kecuali bagi … apa yang dimiliki (yakni suruhan) tangan kanan mereka, atau yang mengikuti selain yang mempunyai hasrat dari lelaki …’, misal yang mempekerjakan adalah wanita, dan pelayan nya adalah lelaki, seperti ratu dan bujang nya adalah yusuf, apakah boleh sang ratu memperlihatkan perhiasan ‘awraat nya kepada yusuf?

Hal yang sama dapat terjadi terhadap Muawiyah dan 200 selir (harem) nya, apakah boleh sang sultan memiliki selir? Bahkan Nabi Muhammad tidak memiliki keturunan selain dari Khadijah. Kita diharamkan menikahi wanita tahanan perang yang masih memiliki suami, mereka harus dilindungi, jika mereka membantu mu bekerja dalam mencari harta sebagai perlengkapan, maka mereka wajib menerima upah. Kita dihalalkan menikahi wanita tahanan perang yang belum memiliki suami. Namun kita tidak boleh menjadikan mereka selir. Bahkan tujuan Nabi Muhammad pun hanya untuk menghindari fitnah, dan untuk melindungi mereka, karena manusia tidak akan dapat berlaku adil.

004,024 : wa lmuhshanaatu mina nnisaa-i –illaa maa malakat –aymaanu kum kitaaba llahhi ‘alay kum wa –uhilla la kum mmaa waraa-a dzaalikum –an tabtaghuw bi –amwaali kum mmuhshiniyna ghayra musaafihiyna fa maa stamta’ tum bi hhi min hhunna fa –aatuw hhunna –ujuwra hhunna fariydhatan wa laa junaaha ‘alay kum fiy maa taraadhay tum bi hhi min ba’di lfariydhati –inna llahha kaana ‘aliyman hakiyman

Dan (terlarang kamu menikahi) yang dibentengi (suami nya) dari wanita (tahanan perang), kecuali apa yang dimiliki (yakni suruhan) tangan kanan kamu (yang belum bersuami untuk kamu nikahi), tulisan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu apa yang dibelakang (tulisan, yakni menikahi wanita suruhan mu yang belum bersuami). Demikian kamu supaya mencari dengan harta kamu sebagai orang – orang yang membentengi selain orang – orang yang melemahkan. Maka apa yang akan melengkapi kalian dengan nya (harta) dari (kerja) mereka (sebagai suruhan), maka berikanlah mereka upah mereka (selama menjadi suruhan mu) sebagai suatu kewajiban, dan tiada pelanggaran atas kamu di dalam apa meridhai kalian dengan nya (upah) dari setelah kewajiban (jika ingin menikahi wanita suruhan mu yang belum bersuami), bahwa Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana

Jika kalian melihat terjemahan sekarang, kalian akan mendapati bahwa kita dihalalkan menikahi wanita tahanan perang yang masih bersuami, apakah boleh wanita memiliki dua suami? Kemudian mereka dijadikan budak – budak! Apakah perbudakan diperbolehkan?

Kemudian dihalalkan bagi kita menikahi selain dari wanita – wanita yang telah disebutkan, jika diantara budak ada yang belum bersuami, yang yatim, yang miskin, berarti kita diharamkan menikahi nya?

Kemudian terjemahan selanjutnya sering dijadikan tameng nikah mut’ah, mencari istri – istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina, kemudian diberikan pembayaran setelah dicampuri, kemudian tidak mengapa jika saling merelakan setelah nya, tidak heran jika sultan (padishah) memiliki 2000 odalisques!

Mereka yang bekerja di kesultanan untuk menafkahi diri dan keluarganya, di antara mereka terdapat yang yatim dan yang miskin, jika mereka dijadikan selir, maka sultan termasuk orang yang disebut ‘wa yamna’uwna lmaa’uwna 107,007’. Bahkan seorang pemimpin tidak akan dapat berlaku adil terhadap 4 sekretarisnya.

Mari kita kembali ke ayat ‘… dan tidak akan mengungkapkan perhiasan mereka kecuali bagi … yang mengikuti selain yang mempunyai hasrat dari lelaki …’, para selir (harem) biasanya diikuti oleh pelayan – pelayan lelaki yang tidak mempunyai hasrat terhadap wanita.

Jika kalian menterjemahkan ayat demikian, kalian akan mempertahankan hasilnya.

1.Kalian dapat menerima para gay untuk harem kalian dan kalian dapat tinggal bersama mereka.

2.Atau kalian dapat menemukan remaja – remaja, kalian bakar testis mereka, kalian jadikan mereka kepala harem.

Mereka pikir bahwa ayat mengatakan demikian. Allah melarang hal demikian. Elmalili mengatakan : ‘hal yang diceritakan dalam ayat ini adalah laki – laki tanpa daya seksual dan lelaki tua’, maksud nya wanita – wanita di rumah kalian dapat tinggal dengan lelaki padrinos dan lelaki tanpa daya seksual!

Padahal yang dimaksud dengan ‘ghairi –uwliy l-irbati’ adalah ‘ayah mereka, atau ayah suami mereka atau putera – putera mereka, atau putera – putera suami mereka atau saudara – saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara perempuan mereka’. Arti sebenarnya dari ayat ini sangat ditinggikan, ayat ini mengatakan bahwa kalian bisa tinggal dengan orang – orang bersama – sama yang tidak menginginkan hasrat seksual. Sebagai contoh saya tinggal dengan banyak wanita dan saya tidak pernah merasakan keinginan apapun. Aku bertanya – tanya, jika saya memiliki kekurangan dalam suatu? Salah satunya adalah ibu saya, yang lain adalah bibi saya. Yang lainnya adalah istri dari Erkmen. Nyonya Erkmen tidak berbeda dari anak saya.

Tapi lihatlah orang anti-haniif. Dua lelaki bersaudara, kedua nya miskin dan telah menikah. Mereka tinggal dalam satu rumah. Hanya kamar tidur mereka berbeda. Tapi hanya mata wanita yang terbuka, karena bercadar. Karena bagi lelaki lain adalah rahasia. Tempat ini di Yedikule İstanbul. Sebuah rumah dengan ukuran 50 meter persegi. Mereka mengkonversi rumah menjadi sebuah penjara. Mereka menjalani ‘sunnah’ untuk mendapatkan syafa’at dari Muhammad. Dua lelaki bersaudara, itu tak dapat dipercaya. Saudara yang ke-tiga masih bujangan. Dia lebih muda. Tetapi jika salah satu dari kakak – kakak nya meninggal, tradisi mereka mengatakan bahwa ia harus menikah dengan ayuk iparnya. Itu adalah perintah mazhab mereka. Itu sebabnya ketika saya mengucapkan kata ‘sect’-‘mazhab’, orang – orang terkejut. Orang – orang tidak mencintai agama mereka, mereka mencintai tradisi kemazhaban mereka. Ada cabang – cabang di bawah thariqat. (‘Takka’s) ‘Pemandu saya mengalahkan pemandu kalian!’ Mereka tidak punya kehidupan sosial lain. Saya mengatakan bahwa agama adalah untuk kita. Bukan nya kita yang untuk agama. Apakah kita bom – bom hidup? Islam berada di atas negara. Haniif berada di atas Islam.

15 Tanggapan ke “Ziynata (perhiasan) wanita”

 1. Fitri said

  Pertamax. Horee.

 2. Husein Saladin said

  Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan, sebagaimana dijelaskan dalam hadits.

 3. Bois said

  Ya, terkadang ada saja pria yang melihat wajah wanita cantik berjilbab, dan seketika itu juga pikirannya langsung menghubungkan dengan dada dan selangkangannya, dan kemudian membuatnya bernafsu hingga fantasinya pun berkembang ke arah yang lebih jauh. Lantas bagaimana dengan wanita yang tidak berjilbab, lalu bandingkan dengan wanita yang mengenakan gaun kurung bercadar. Bukankah ayat hijab turun lantaran perkara seperti itu.

 4. Selamat malam mas Qarrobin serta hadirin semua semoga selalu dalam lindungan Alloh
  ——————————–
  Abad terahir kelima belas
  Langka orang beramal ihlas
  Ahli ibadah tiada waras
  Sambil ibadah sambil menindas

  Belaga waro mungkarnyah keras
  Demo tauran nyerbu berantas
  Merasa suci beramal ihlas
  Padahal ituh paling ta waras

  Puasa malah mendidik keras
  Napsu emosi ambisi atas
  Pangkat jabatan paling atas
  Ngedok agama islam teratas

  Sesama islam silih berantas
  Inilah abad kelima belas
  Saking orang tiada waras
  Beramal jahat katanyah ihlas

  Orang beriman beramal ihlas
  Memang jadi islam teratas
  Akan tetapi bersyarat jelas
  Bukan sepadu bertindak keras

  Ihlas memang terlihat keras
  Tetapi keras secara waras
  Tida merusak tanpa batas
  Mengikut Alloh caranyah ihlas

 5. Orang yang bisa mengendalikan emosinya adalah pemenang hidup sejati.

 6. Jadi dengan melakukan douching maka bakteri baik yang terdapat di daerah vagina juga akan terbunuh. Kuman yang baik tersebut harus ada karena bakteri tersebut berfungsi untuk membunuh kuman yang jahat.

 7. HANDAYANI said

  Pray as if you will die tomorrow and learn as if you will live forever

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: