Arch Carrying Angels

Ngobrol seputar science, quran dan hanification

Archive for Desember 27th, 2009

Simplenya wudhu

Posted by qarrobin pada Desember 27, 2009

005,006 : yaa ayyuhaa lladziina -aamanuu idzaa qumtum ilaa shshalaati fa ghsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ilaa lmaraafiqi wa msahuu bi ru-uusikum wa arjulakum ilaal ka’ba yni wa in kuntum junuban fa ththahharuu wa in kuntum mmardhaa aw ‘alaa safarin aw jaa-a ahadun mminkum mmina lghaa-ithi aw laamastumu nnisaa-a fa lam tajiduu maa-an fa tayammamuu sha’iidan thayyiban fa msahuu bi wujuuhikum wa aydiikum mminhu maa yuriidu llahu li yaj’ala ‘alaykum mmin harajin walaakin yuriidu li yuthahhira kum wa li yutimma ni’matahu ‘alaykum la’allakum tasykuruuna

Hai padanya orang-orang yang beriman, bila berdiri kamu kepada shalat, maka basuh wajah kamu dan (basuh) tangan kamu kepada siku, dan usap dengan kepala kamu dan (usap) kaki kamu kepada dua (ka’ba) mata kaki. Dan jika kamu (setelah) berbaring (dengan pasanganmu), maka bersihkanlah. Dan jika kamu sakit atau atas bepergian atau datang satu dari kamu dari (membuang) kotoran atau merasakan perempuan maka tidak menemukan air, maka tayammum (dengan) lapangan yang baik, dan usap dengan wajah kamu dan tangan kamu darinya. Apa ingin allah bagi menjadikan atas kamu dari kesulitan, tetapi ingin bagi membersihkan kamu dan bagi menyempurnakan nikmatNya atas kamu, supaya kamu bersyukur (al maa-idah 005,006).

004,043 : yaa ayyuhaa lladziina –aamanuu la taqrabuu shshalaata wa antum sukaaraa hattaa ta’lamuu maa taquuluuna wa laa junuban illaa ‘aabirii sabiilin hattaa taghtasiluu wa in kuntum mmardhaa aw ‘alaa safari aw jaa-a ahadun mminkum mmina lghaa-ithi aw laamastumu nnisaa-a fa lam tajiduu maa-an fa tayammamuu sha’iidan thayyiban fa msahuu bi wujuuhikum wa aydiikum inna llaha kaana ‘afuwwan ghafuuran

Hai padanya orang-orang yang beriman, jangan mendekati shalat, sedang kamu sukaaraa, hingga mengetahui apa yang diucapkan. Dan tidak, (setelah) berbaring (dengan pasanganmu), kecuali sekedar berlalu, hingga membasuh. Dan jika kamu sakit atau atas bepergian atau datang satu dari kamu dari (membuang) kotoran atau merasakan perempuan maka tidak menemukan air, maka tayammum (dengan) lapangan yang baik, dan usap dengan wajah kamu dan tangan kamu (darinya). Sungguh Allah adalah Maha Pema’af lagi Maha Pengampun (an nisaa- 004,043).

Allah tidak menjadikan kesulitan bagi manusia

Wudhu :

1. Aghsilu

Membasuh wajah (cukup 1 kali)

Membasuh tangan hingga siku (cukup 1 kali)

2. Amsahu

Mengusap kepala (cukup 1 kali)

Mengusap kaki hingga mata kaki (cukup 1 kali)

Thaharah : setelah berhubungan dengan pasangan, aghsilu (basuhlah) sebelum shalat

Bagi orang yang sukaaraa : setelah sadar, ambil wudhu lalu dirikan shalat

Tayammum : jika tidak menemukan air, menggunakan lapangan (tanah atau dinding) yang bersih

Jika sakit

Jika bepergian

Setelah membuang hajat

Setelah berhubungan dengan pasangan (baik suami maupun istri)

Amsahu :

Mengusap wajah (cukup 1 kali)

Mengusap tangan (hingga siku cukup 1 kali)

Posted in Science | Leave a Comment »