Arch Carrying Angels

Ngobrol seputar science, quran dan hanification

Archive for Mei 19th, 2010

Shufi dan Haniifa

Posted by qarrobin pada Mei 19, 2010

XII. Shufi dan Haniifa

Allah tidak ingin orang ketiga di antara Dia dan utusan Nya. Manifestasi Allah ke utusan Nya adalah lebih dekat daripada urat nadinya, secara langsung. Tetapi kita sering mengatakan sebaliknya. ‘Seseorang yang tidak memiliki syeikh, memiliki setan sebagai syeikh’. Kita menempatkan orang ketiga di antara kita dan Allah dan meminta bantuan dari mereka. Haniifa berarti meminta langsung dari Allah. Allah tidak terhalangi, Dia tidak menggunakan alat bantu dengar. Tentang topik ini di al quran di dalam surah the Poets-Syu’araa yang tertulis sebagai berikut:

221- Hal Aku beritakan kamu atas siapa diturunkan setan-setan?

222- Diturunkan atas setiap affaakin yang banyak dosa.

223- Menghadapkan pendengaran dan kebanyakan mereka orang-orang pendusta.

224- Dan penyair-penyair diikuti mereka al ghaawuun.

225- Belumkah kamu lihat sungguh mereka di dalam tiap lembah yahiimuun?

226- Dan sungguh mereka mengatakan apa yang tidak diperbuat.

Ada dua definisi di sini. Yang pertama Syeikh dan kedua shufi yang sesat yang menyebut diri mistik. Tetapi ayat akan melindungi shufi yang benar. Mari kita tulis ayat sampai akhir. Dendam ini akan muncul.

227 – Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan dan mengingat Allah lebih banyak, dan ditolong dari sesudah apa yg tidak seharusnya, dan akan mengetahui orang-orang yang zhalim pada tempat pertukaran orang-orang yang dipertukarkan.

Kata yang ada, adalah dendam. Para shufi yang terzhalimi : Muhyiddin ibn ‘Arabi, İbnu Khaldun, Hodja Ahmad Yusufi dan siswanya : Hajı Bektaş Veli, Yunus Emre (murid dari Taptuk), Hajı Bayram Veli, Maulana El Jalalluddin Rumi (murid dari Syamsi Tabrizi) dll. Guru dari mereka adalah Hidzir. Lihatlah apa yang mereka lakukan kepada orang-orang kita? Haniifa berarti tidak memiliki sekte.

Terdapat empat sekolah pemikiran di dalam geografi besar Islam:

a) Pada barat jauh, Muhyiddin ibn ‘Arabi dan Ibnu Khaldun

b) Di pusat, shufisme Abu Muslim

c) Shufisme India (untuk membuat orang India muslim Nirvana = fana fiillaah, ‘aynul yaqin, ‘ilmul yaqin, haqqul yaqin berasal dari India) Ini adalah konsesi yang diberikan. Kemudian mereka menjadi masalah bagi kita sebagai shufisme Petunjuk-Islam. Tetapi di sebelah utara, bagian dari Bukhara jalan sutra yahudi, Bukhari,

d) Terdapat sekolah pemikiran Yusufi. Murid-murid nya tidak seperti yang mereka ceritakan kepada kita. Hajı Bektash Veli tidak pernah meminum minuman beralkohol, dan dia tidak bersekte Alawi-Sunni. Hajı Bayram Veli: ‘Tidak ada sekte, yang ada akhiisme = persaudaraan’. Maulana Rumi tidak pernah menari, ia tidak pernah melaksanakan perayaan langit. Gurunya Syamsi Tabrizi adalah dari sekolah pemikiran Yusufi. Taptuk dan siswanya Yunus Emre tidak memiliki sekte. Itulah mengapa Adabaali menyebut mereka ‘Khariji’, tak bersekte. Adabaali menghina Maulana Rumi ‘Ziinah/Köçek=Homoseksual’. Ketika Adabaali menaklukkan the artisan state of Akhiisme of Hajı Bayram Veli, Adabaali melaksanakan penyiksaan luar biasa. Para ‘Akhi’ dibunuh disana tanpa ditangkap. Mengapa Adabaali demikian? Tidak ada nama dari keluarga Muhammad di dalam Dinasti Utsmani. Ayah mertua Utsmani adalah Adabaali. Siapa ayah dari Adabaali? Abuyazid. Siapa ayah dari Yazid? Muawiya. Siapa ayah dari Muawiya? Abu Shufyan. Sekarang, tak seorangpun menamai anaknya Yazid atau Muawiya.

Wahhabiisme adalah gaya agama yang dibawa sistem British, ia tidak dibawa oleh Abdulwahhab. British selalu melakukan ini. (Babiisme, Kadyanisme, Bahaisme dll) Penguasaan terhadap minyak bumi. Tetapi ada generasi baru dari pemuda Arabik. Negara yang tercepat peningkatan populasinya di dunia adalah Arab Saudi. Setiap orang dari mereka adalah trillionaire. Tetapi karena penduduk mereka yang menakjubkan, generasi baru akan menjadi billionaire, generasi berikutnya akan menjadi millionaire. Saya tidak ingin untuk berpikir tentang generasi selanjutnya. Karena minyak bumi akan berakhir dan mereka akan menjadi seperti orang-orang di Afghanistan yang memakan dari akar tanaman. Analis yang baik melihat hal ini dan mengatakannya.

Orang A’rab di dalam sejarah dunia bersatu dua kali dan mereka tidak akan pernah bersatu lagi, bahkan setelah 300 tahun.

1. Era Muhammad.

2. Era Utsmani.

2099 adalah zaman dari pengaruh yang kuat. Anda dapat mengatakan ia adalah perintis dari kesatuan Turki. Dalam Turki biorhythm adalah di setiap 400 tahun. Menurut catatan, dimulai dari tahun 499, 899 (seperti Göktürks dll). Dalam 1299, Negara Utsmani didirikan. Ia mulai runtuh pada 1699. Kembali muncul pada 2099. Selalu interval 400 tahun.

The Poets di sini adalah dari para penya’ir shufisme. Mereka kadang-kadang menulis bahwa mereka melihat Allah, mereka menjadi satu dengan Allah (sekolah pemikiran Hind-Nirvana) Adab Aali dari kategori ini. Kami mempelajari bahwa mereka orang-orang bodoh itu mengembara di lembah-lembah (ini juga berarti antarpulau. Mari kita tidak melupakan mereka yang berlindung di Amerika Serikat.) Namun pada ayat terakhir mawlana Rumi, Yunus Emre, Bektaş Veli dll adalah pengecualian. Dan serangan yang tidak adil dari Abab Aali yang memerangi mereka juga ditekan. Tentara dibawa memerangi negara. Bahasa Yunus Emre yang AdabAali sebut ‘gila’, menjadi bahasa kita, bukan puisi Divan dari bahasa Utsmani. Dendam telah diambil. Semua pondok-pondok darwish telah ditutup. Tetapi Mawlawiisme adalah pengecualian. Bektaş yang AdabAali bicarakan dalam bahasa kasar sebagai ‘Rafizi, Redhead’ menjadi pemimpin tentara dan dendam nya telah diambil. Ini yang dikatakan dalam ayat 227. Hal Aku beritakan kamu atas siapa diturunkan setan-setan? Pada mereka yang berkata ‘syeikh dari orang yang tidak memiliki syeikh adalah setan’.

Hal Aku beritakan kamu atas siapa diturunkan setan-setan? Diturunkan atas setiap affaakin yang banyak dosa. Menghadapkan pendengaran dan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Ini diperuntukkan bagi para syeikh. Mari kita memikirkan ini dan mengambil pelajaran darinya. Baca ayat-ayat di antara 221-227. Sejarah besar shufisme dan penyair Islam tertera disana. Ini adalah al quran, tak ada yang diabaikan di dalamnya. Ia lengkap sempurna. Setiap sesuatu tertulis secara rinci di dalamnya.

Posted in Imam Mahdi | 1 Comment »

WEMB

Posted by qarrobin pada Mei 19, 2010

XI. WEMB

Pada data 055,017 : “rabb dua timur dan rabb dua barat”, ia membentuk empat arah.

Dua East :

1.Timur dogmatik (3/116-119 Seperti Thaliban)

Ali ‘Imran/116-117-118-119: Sungguh orang-orang yang tertutup, tidak akan mengkayakan dari mereka harta mereka dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu pun, dan itulah shahib api, mereka di dalamnya kekal. Perumpamaan apa yang dinafqahkan di dalam ini kehidupan dunyaa seperti perumpamaan riihin di dalamnya shirrun, ashaabat budidaya suatu qawm yang menzhalimi diri mereka, maka ahlakat nya, dan apa menzhalimi mereka Allah, tetapi diri mereka orang-orang yang menzhalimi. Hai pada nya orang-orang yang beriman, tidak kamu mengambil dengan thaanatan dari selain kamu, tidak meminta kamu suatu kekhabalan, menyukai apa yang dari kalian, benar-benar badati lbaghdhaa-u dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan dada mereka lebih sombong, benar-benar kami buktikan bagi kamu ayat-ayat, jika adalah kalian memahami. Haa kalian uwlaa-i mencintai mereka, dan (mereka) tidak mencintai kamu, dan (kamu) beriman dengan kitab-kitab setiapnya, dan bila (mereka) menjumpai kamu, (mereka) berkata, kami beriman, dan bila (mereka) menyendiri, ‘adhdhuu atas kamu al anaamila dari al ghayzhi, katakan matilah dengan ghayzhi kamu, sungguh Allah mengetahui dengan dzaati dada.

2.Timur sebenar-benarnya (3/104 dan 110 Haniifa Muslima)

Ali ‘Imran/104: Dan bagi ada dari kamu suatu ummah yang menyeru kepada kebaikan, dan menyuruh dengan yang ‘arif, dan mencegah dari yang ingkar, dan itulah mereka orang-orang yang beruntung.

Ali ‘Imran/110: Kalian suatu ummah yang baik yang dikeluarkan bagi manusia yang menyuruh dengan yang ‘arif, dan mencegah dari yang ingkar, dan beriman dengan Allah, dan sekiranya beriman Ahli Kitab bagi adalah lebih baik bagi mereka, dari mereka orang-orang yang beriman dan banyak mereka orang-orang fasiq.

Dua West :

1.Barat yang salah (Mereka yang diceritakan di dalam surah Aali ‘Imran)

2.Barat yang mana muslim secara tersembunyi (3/113-115 di alamatkan ke ZigZag)

Ali ‘Imran/113-114-115: Tidak semua sama dari Ahli Kitab, suatu ummah yang berdiri, yang membaca ayat-ayat Allah –aanaa-a (sepanjang) malam, dan mereka bersujud. Beriman dengan Allah dan hari akhir, dan menyuruh dengan yang ‘arif, dan mencegah dari yang ingkar, dan mempercepat di dalam kebaikan, dan itulah dari orang-orang yang baik. Dan apa perbuatan dari yang baik, maka tidak akan ditutupi ia, dan Allah mengetahui dengan orang-orang yang berbakti.

Posted in Imam Mahdi | Leave a Comment »