Arch Carrying Angels

Ngobrol seputar science, quran dan hanification

Archive for Mei 27th, 2010

Musa-Joshua-Hidzir

Posted by qarrobin pada Mei 27, 2010

I. Musa membunuh Joshua Tirani

018,071 : fa –an thalaqaa hattaa –idzaa rakibaa fiy ssafiynati kharaqa hhaa qaala –a kharaqta hhaa li tu ghriqa –ahhla hhaa laqad ji- ta syay-an –imran

maka supaya berthalaq (di dalam waktu) hingga bila bertunggangan di dalam kapal, (khidhir) melubagi nya, berkata (musa) : “mengapa dilubangi ia bagi menenggelamkan ahhli nya, sungguh mendatangkan suatu perkara, (dalam) suatu urusan”

018,079 : –ammaa ssafiynatu fa kaanat li masaakiyna ya ‘malu wna fiy lbahri fa –a rad ttu –an –a’iyba hhaa wa kaana waraa-a hhum mmalikun ya –khudzu kulla safiynatin ghashban

“bahwa apa kapal, maka adalah bagi orang – orang miskin yang bekerja di dalam laut, maka aku hendak supaya ‘ayb ia, dan adalah di belakang mereka, seorang raja yang mengambil tiap – tiap kapal suatu rampasan”

Note : raja yang merampas kapal ini adalah Joshua tirani yang dibunuh oleh musa, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan di bawah

028,014 : wa la mmaa balagha –a syudda hhuw wa stawaa –aatay naa hhu hukman wa ‘ilman wa ka dzaalika na jziy lmu hsini yna

dan bagi apa sampai sangat ia (musa) dan menyamakan, kami berikan ia hikmah dan pengetahuan, dan demikian lah kami jaza orang-orang yang bagus.

028,015 : wa dakhala lmadiynata ‘alaa hiyni ghaflatin mmin –ahhli hhaa fa wajada fiy hhaa rajula yni ya qtatil aani hhaadzaa min syiy’ati hhi wa hhaadzaa min ‘aduwwi hhi fa s ta ghaatsa hhu lladziy min syiy’ati hi ‘alaa lladziy min ‘aduwwi hhi fa wakaza hhuw muwsaa fa qadhaa ‘alay hhi qaala hhaadzaa min ‘amali sysyaythaani –inna hhuw ‘aduwwun mmudhillun mmubiynun

dan mendakhului kota (memphis) atas ketika lengah dari ahhli nya maka mendapati di dalam nya dua lelaki, dua berkelahi, ini dari syiy’ah nya, dan ini dari lawan nya, maka meminta tolong (kepada) nya yang dari syiy’ah nya atas yang dari lawan nya, maka memukul nya, musa, maka jatuh atas nya, berkata (musa) ini dari pekerjaan syaythaan, bahwa ia lawan yang menyesatkan yang di antara.

II. Hidzir membunuh Joshua Tirani kecil

018,074 : fa –an thalaqaa hattaa –idzaa laqiyaa ghulaaman fa qatala hhuw qaala –a qatal ta nafsan zakiyyatan bi ghayri nafsin llaqad ji- ta syay-an nnukran

maka supaya berthalaq (di dalam waktu) hingga bila bertemu seorang anak, maka (khidhir) membunuh nya, berkata (musa) : “mengapa dibunuh suatu nafas yang berkembang, dengan selain bernafas, sungguh mendatangkan suatu perkara, (dalam) suatu keinkaran”

Adam (kromosom Xy), Hawa (kromosom Xx), Huur (kromosom Yy). Ghilman (kromosom Xy) adalah seorang anak lelaki dari Adam dan Huur. Wildan (kromosom Yy) adalah seorang anak perempuan dari Adam dan Huur. Keluarga ‘imran adalah salah satu contoh keturunan Adam dan Huur.

Hidzir menutup nafas ghilman dengan tangannya. Hidzir membunuh ghilman, agar Musa terbebas dari dosa karena telah membunuh Joshua. Sebab akibat dapat berjalan mundur, masa depan dapat mengubah masa lalu, di dalam kisah Dzulqarnayn, ketika ia berjalan mundur dalam waktu, masa depan tetap disebut sebagai suatu sebab. Manusia dari masa depan, ketika ia pergi ke masa lalu dimana ia belum dilahirkan, manusia dari masa lalu tidak dapat membunuhnya, seperti antara manusia (massa positive) dan malaikat (massa negative) akan saling menembus jika bertabrakan. Dengan terbunuhnya Joshua kecil, tidak mengubah taqdir kematiannya, karena Joshua telah meninggal di tangan Musa di masa depan. Namun buronan dari masa depan, dapat mendorong seseorang untuk membunuh. Sekarang Hidzir yang berdosa. Yang terjadi adalah pengubahan situasi, seperti pemblokiran antara benteng dan raja dalam permainan catur.

018,080 : wa –ammaa lghulaamu fa kaana –abawaa hhu mu –mina yni fa khasyiy naa –an yu rhhiqa hhumaa thughyaanan wa kufran

“dan bahwa apa anak, maka adalah aba – ibu nya, dua yang beriman, maka kami takut bahwa akan menindih mereka suatu perlampauan dan suatu kekafuran”

Baca entri selengkapnya »

Posted in Alam Amr, Science, Sejarah Islam, Time Travelling | 16 Comments »