Arch Carrying Angels

Ngobrol seputar science, quran dan hanification

Archive for Juni 28th, 2010

ma’aarij (wormhole)

Posted by qarrobin pada Juni 28, 2010

070,001 : sa-ala saa-ilun bi ‘adzaabin waaqi’in

Dipinta suatu permintaan dengan suatu ‘adzab suatu timpaan

070,003 : mmina llahi dzii lma’aarij

Dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik

070,004 : ta’ruju lmalaa-ikatu wa rruuhu ilay hi fii yawmin kaana miqdaaru hu khamsiina alfa sanatin

Naik malaikat dan ruh kepada Nya di dalam satu hari adalah yang dikuasakan ia lima puluh ribu tahun

023,099 : hattaa idzaa jaa-a ahada humu lmawtu

Hingga bila datang seorang mereka kematian

023,100 : wa min waraa-i him barzakhun ilaa yawmi yub’atsuun

Dan dari hadapan mereka suatu barzakh (hyperspace) kepada hari dibangkitkan

Ketika Azrael mendatangi kita, sebuah wormhole terbuka. Hyperspace ini disebut sebagai jembatan Einstein-Rosen. Satu hari di dalam barzakh dilatasi waktu nya berbanding secara relative 50 ribu tahun di bumi.

∆t = ∆t₀ / √1-v2/c2

Baca entri selengkapnya »

Posted in Science | 29 Comments »