Arch Carrying Angels

Ngobrol seputar science, quran dan hanification

Archive for April 15th, 2011

Haniif Muslim

Posted by qarrobin pada April 15, 2011

071,023 : wa qaaluw laa tadzarunna –aalihhata kum wa laa tadzarunna waddan wa laa suwaa’an wa laa yaghuwtsa wa ya’uwqa wa nasran

Dan (kaum Nuh) berkata : jangan kamu meninggalkan tuhan-tuhan kamu dan jangan kamu meninggalkan wadd (manusia di Aquarius), dan jangan (meninggalkan) suwaa’ (Banteng di Taurus), dan jangan (pula) yaghuuwts (Singa di Leo), dan ya’uwq (puncak Piramida) dan (juga) nasr (elang di Scorpio)

Semua agama adalah Islam. Lihat pada surah Nuwh. Semua agama kuno ada di sana. Wadd (Veda, Buddha), suwaa’ (Suva, Shiva), yaghuuwts, ya’uwq, dan nasr semua adalah Islam. Mereka rusak seperti manisan chestnut dari Bursa. Bagaimana mereka rusak. Pertama, mereka dibagi menjadi beberapa mazhab dan thariqat. Salah satu thariqat menjadi nasional dan ia mengatur agama tersebut. Buddha dan Hindu muncul dari satu sama lain. Dalam ajaran Buddha, ada thariqat seperti Taoisme, Buddhisme Zen, Lamaism. Sekte (barikat) dan kepercayaan yang keliru (thariqat) adalah peristiwa sejarah yang menyebabkan agama keluar dari jalan yang benar.

hari agama 001,004. Hari pertama dari sistem yang akan dibentuk dalam kebangkitan adalah hari agama. Jika matahari tidak di atas kita begitu dekat dan neraka tidak menjilat kita dengan api-nya, hari itu akan menjadi normal. Tapi ini tidak. Ini adalah hari horor.

Untuk menghindari degenerasi tak terelakkan ini, karena kita merusak agama dan mengambil yang baru dan memecah nya lagi dan menunggu yang baru, Allah mengatakan kata terakhir nya. Semua orang adalah Islam, Oh Muhammad, kamu adalah Islam! Tapi ini tidak cukup! kamu akan menjadi haniif seperti nenek moyang kamu Ibrahim. Dalam semua agama – agama ini, apakah ada agama yang lebih indah dari haniif?

004,136 : yaa –ayyu hhaa lladziyna –aamanuw –aaminuw bi llahhi …

wahai yang mana ia orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah …

003,067 : maa kaana –ibraahhiymu yahhuwdiyyan wa laa nashraaniyyan walaakin kaana haniyfan mmusliman wa maa kaana mina lmusyrikiyna

apa adalah Ibrahim seorang Yahudi dan tidak seorang Nasrani tetapi adalah seorang Islam Haniif dan apa adalah dari orang-orang musyrik

Kristen dan Yahudi tidak dapat berbagi Ibrahim. Yang satu berkata Ibrahim Ibrani, yang lain berkata Ibrahim kristen. Perjanjian Lama dan Baru menyebutkan tentang ini. Tapi Al Quran menulis 003,607. Azer ditulis sebagai kafir di dalam Al Quran. Azer memukul anak nya, Ibrahim.

002,135 : wa qaaluw kuwnuw hhuwdan –aw nashaarayaa tahhtaduw qul bal millata –ibraahhiima haniyfan wa maa kaana mina lmusyrikiyna

dan berkata (mereka) ‘menjadi yahudi atau nashrani (niscaya kamu) terbimbing’ katakan ‘bahkan bangsa ibrahim, haniif, dan apa adalah dari musyrikiin’

Allah berkata bahwa Ibrahim adalah ayah dari Ismaelits dan Israelits. Bagaimana bisa dia menjadi Kristen atau yahudi? Dia memberi mereka darah nya, fitur – fitur ras. Dia yang menderma. Dia adalah pendiri dari kaum nya. Bagaimana bisa seorang ayah, seorang pendiri disebut yahudi atau kristen? Ayat ini mengatakan ‘haniif’.

010,105 : wa –an –aqim wajhha ka li ddiyni haniyfan wa laa takuwnanna mina lmusyrikiyna

dan supaya dirikan wajah engkau bagi agama haniif, dan janganlah termasuk dari orang-orang musyrik

030,030 : fa –aqim wajhha ka li ddiyni haniyfan fithrata llahhi llatiy fathara nnaasa ‘alay hhaa laa tabdiyla li khalqi llahhi dzaalika ddiynu lqayyimu walaakinna –aktsara nnaasi laa ya’lamuwna

maka dirikan wajah engkau bagi agama haniif, susunan allah, yang menyusun manusia atas nya, tidak ada peubahan bagi ciptaan allah, itu agama yang berdiri, tetapi kebanyakan manusia (nanti) tidak mengetahui

Musa dan kaumnya memiliki keyakinan yang kuat. Musa meninggalkan mereka selama 40 hari. Dia mendaki gunung Thur. Ia meninggalkan Harun untuk mereka. Harun juga nabi. Ketika Musa kembali, oh Allah ku! Ya sebuah rusa emas dan Samiri manusia yang terkutuk itu … Agama yang paling mendasar di dunia dipecah dalam 40 hari.

Kemudian Zabur datang. Ia rusak dalam 4 bulan. Mereka membuatkan Allah kita sebuah puisi. ‘A Yehowa yang jatuh cinta dengan makhluk wanita-nya!?’ Dia menuliskan mereka puisi sebagai ‘gadis Yerushalim’ Bisakah ada tuhan seperti itu?

Orang yang merusak agama Perjanjian Lama adalah Samir. Orang yang merusak agama Zabur adalah Zamir. Kemudian datang Perjanjian Baru. Ini berlangsung 4 tahun. Paulus merusak agama itu. Julukan Paulus sangat menarik. Ia adalah Zimr. Islam berlangsung selama 40 tahun. Era kebahagiaan Muhammed + 4 khalifah = 53 tahun. ‘Dan untuk era …’ adalah untuk mengatakan ini. Manusia berada dalam kekecewaan. Apa nama orang yang mengakhiri era kebahagiaan? Amr Ibnul As.

Samir, Zamir, Zimr and Amir

Amr berarti Amir. Jika pihak resmi berperilaku jujur, seperti salah satu nama Allah yakni Al Hakim, dia tidak akan memberi jalan untuk Muawiyah. agama tidak akan dibagi menjadi dua. Mazhab dan thariqat tidak akan terjadi. Aku membuat sumpah bahwa jika pihak resmi Amr Ibnul As jujur, Ali, Hasan, Huseyin, Jakfar, Zaynal, Abidin tidak akan dibunuh. Hanya akan ada agama haniif.

Layaknya Amr Ibnul As membuat semua skandal. Dia adalah seorang Samir. Abu Shufyan adalah seorang Fir’aun. Muawiyah anaknya adalah Namrud. Yazid putranya adalah Setan. Pemimpin shufyanist dari era kita adalah Haman. Haniif adalah seseorang yang Namrud akan melemparkannya ke api. Ketika Allah memerintahkan kepada api ‘Oh api, jadi dingin!’ Semua haniif tidak akan dibakar. Neraka takut terhadap haniif. Ia mengatakan ‘Oh kamu adalah anggota dari bangsa Ibrahim, pergi keluar’. Science yang benar dan agama haniif berada di atas di tempat yang disebut sabiqun.

Targetnya disana. Mungkin aku tidak dapat datang. Pergi ke sana. In sya- Allah mari kita bertemu di sana, kalau aku bisa datang. Karena saya mengambil resiko besar bahwa aku ingin menjadi Al ‘Alim. Mereka akan memberitahu saya di nafas terakhir. Jika saya menjadi seorang ‘Alim, ada dua kemungkinan. Tidak ada tengah. Entah Sabiqun atau Saqar.

Saqar adalah neraka yang berada di bawah neraka. Sabiqun adalah surga yang di atas surga. Bila Anda berniat untuk menjadi Al ‘Alim, tidak ada menengah. Ketika kita menjadi tiga kelas. Al ‘Alim yang entah pergi ke kelas atas, atau kelas ke-empat. (Saqar) Itulah mengapa saya berisiko. Kalian tidak harus bersama saya, tapi di tempat Abraham.

Mari kita membuat pertemuan di sana. Saya harap saya bisa menjadi seorang Al ‘Alim. Tempat Ibrahim tidak secara acak. Ia mencari pada usia 13. Ia mempertanyakan berhala ayahnya, bulan, matahari dan bintang-bintang. Dia mempertanyakan Allah. Dia mempertanyakan Allah, bahkan ia merepotkan Nya. Allah menurunkan Jibril. Orang yang melihat Jibril secara otomatis menjadi nabi. Dia menyingkirkan Jibril. ‘Pergilah, apakah kau setan?’ Allah yang saya bayangkan bukan orang yang akan turun kepada saya dan menunjukkan dirinya kepada saya.

Dia menyingkirkan Jibril. Dia mengatakan ‘Biarkan Allah datang sendiri, dan membawaku.’ Allah menjadi nyata kepadanya. Ibrahim berkata ‘Apakah engkau benar-benar Allah, puaskan hati saya’. Allah telah membuktikan dirinya kepada Ibrahim. Dia tidak pernah melakukan ini kepada semua makhluk Nya. Dia tidak akan melakukannya untuk salah satu dari mereka. Abraham terpuaskan, tapi dia begitu haniif bahwa tidak ada yang memuaskan dirinya. Dia tidak tertulis dari kekekalan-masa lalu di buku catatan nabi seperti nabi lainnya. Karena Jibril turun untuk tangisannya, ia secara otomatis menjadi nabi.

Dia tidak ingin menjadi seorang nabi, ia tidak menyukainya. Dia ingin lebih. Dia ingin persahabatan. Allah menawarkan ‘kewalian’ kepadanya. Ibrahim berkata ‘ada 100.000 nabi, dan wali, saya tidak ingin ini. Allah berkata ‘apa yang kau inginkan?’ Allah Al Shamad, kita meminta, Dia memberikan. Saya ingin menjadi satu-satunya teman Mu (Khalil = teman yang kekal) Allah yang tidak membuat satupun pasangan ke Arsy dan Unknown Nya berkata ‘ok teman Ku, saya membawa engkau tempat Ibrahim yang akan dianggap sebagai tamu rumah Ku di Arsy, untuk di dekat Ku sebagai Khalilullah dan Khalilurrahman.

Aku memberikan mu tempat terdekat yang menyentuh Arsy. Untuk mereka yang seperti engkau, saya membuat a super heaven over the heaven (bagian dari Sidrah ke Arsy) aku menyebut mereka yang seperti engkau Nation of Ibrahim. Bagi mereka saya membentuk surga lebih. Tempat Ibrahim adalah milik engkau teman Ku. ‘Allah mengambil Ibrahim sebagai teman’. Ini adalah sebuah ayat. Kau, aku, maksudku, kita Nation of Ibrahim, maksud saya haniif. Insyaa-allah Allah tidak mengirim kalian ke surga. Insyaa-allah kalian tidak memasuki surga. Insyaa-allah tempat kalian menjadi Na’im heaven-over-heaven yang disebut Sabiqun.

Insyaa-allah kalian akan menjadi orang-orang yang Ibrahim akan merangkul dan yang melihat wajah Allah kita. Insyaa-allah kalian akan begitu dekat seolah-olah kalian bersinggungan dengan Allah (sabiqun as sabiqun). Dan kalian senilai Muqarrabun. Siapa yang mengatakan ‘Saya tidak ingin beberapa hourries, aku ingin kau!’? Yunus Emre … Dia juga seorang haniif. Tidak dalam satu pun dari buku-bukunya, puisi, ide-ide, tidak ada kata mazhab, Islam politik, fiqh, syari’at, Hizbullah. Dia haniif. Dia tidak pernah menganggap hal – hal ini. Dia haniif. Itu sebabnya ia tidak ingin surga. Surga adalah nama kawasan alternatif bagi orang-orang yang tidak ditempatkan ke neraka. Surga adalah ruang pra sambutan untuk Yunus Emre dan haniif. Ruang yang utama adalah Muqarrabun / Sabiqun / Na’im heaven.

Posted in al quran, haniif, Sejarah Islam | 11 Comments »