Arch Carrying Angels

Ngobrol seputar science, quran dan hanification

Archive for April 22nd, 2011

Genealogy of Hanif

Posted by qarrobin pada April 22, 2011

Sesungguhnya, dengan oligarki setelah era Muhammad dan 4 khalifah, kebutahurufan muncul lagi. Era ‘ketidaktahuan’ dibawa kembali oleh perselisihan, argumen, fanatisme dihargai oleh sultan. Muhammad, ketika ia sehat, ia melarang ekspresinya dari dijadikan yang ditulis untuk mencegah mereka dari dicampur dengan ayat-ayat Al Quran sampai Hari Terakhir. Tetapi larangan ini dihapuskan oleh sultan Emevi-Abbasi setelah 200 tahun. Kampanye penemuan hadits dimulai. Meski hadits ini adalah kebohongan, mereka menyebut nya ‘asli’, tetapi mereka tidak bisa menyebut nya kebenaran. Sejarawan Islam menulis bahwa banyak penemu hadits dibagikan uang di dompet. Bagaimana kita dapat mencoba untuk menjelaskan Al Quran yang mana merupakan satu-satunya paling benar dan buku yang tidak pernah-terdistorsi di universe dengan menciptakan kebohongan? Allah adalah Explainer dari Al Quran.

075,017 : –inna ‘alay naa jam’a hhu wa qur-aana hhu

bahwa atas kami mengumpulkan nya (Al Quran) dan membacakan nya.

075,018 : fa –idzaa qara- naa hhu fa ttabi’ qur-aana hhu

maka bila kami membacakan nya, maka ikuti pembacaan nya.

075,019 : tsumma –inna ‘alay naa bayaana hhu

kemudian, bahwa atas kami membuktikan nya.

107,004 : fa waylun lli lmushalliyna

maka celaka bagi orang – orang yang shalat

107,005 : lladziyna hhum ‘an shalaati hhim saahhuwna

orang – orang yang mereka dari shalat mereka, orang – orang yang lalai

Ayat ini adalah untuk muslims.

Sementara itu saya akan terbebaskan pada hari ke-22 dari bulan ini. (Riemann.Einstein. Zone) Maksudku, kita akan dapat menulis tentang haniif dan science. Ketika saya tidak menulis, tidak ada yang menulis dan membahas.

Aku telah mengatakan bahwa shalat adalah 2 rakaat. Tidak ada yang menyetujui atau keberatan atau membicarakannya. Tapi muslims telah mendirikan shalat selama 1.200 tahun. Bahkan haniif telah mendirikan shalat selama 6.000 tahun. Apa yang ayat katakan?

087,015 : wa dzakara sma rabbi hhi fa shallaa

dan ingat nama rabb nya maka shalat

087,018 : -inna hhaadzaa la fiy shshuhufi l-uwlaa

bahwa ini bagi di dalam shuhuf awal

087,019 : shuhufi –ibraahhiyma wa muwsaa

shuhuf Ibrahim dan Musa

098,005 : wa maa –umiruw –illa li ya’buduw llahha mukhlishiyna la hhu ddiyna hunafaa-a wa yuqiymuw shshalawaata wa yu-tuw zzakawaata wa dzaalika diynu lqayyimati

dan apa diperintah kecuali bagi supaya di’abdi Allah (oleh) orang – orang yang ikhlash, bagi Nya agama hanif dan supaya didirikan shalat dan supaya diberikan zakat dan demikian agama yang berdiri

035,029 : -inna lladziyna yatluwna kitaaba llahhi wa –aqaamuw shshalawaata wa –anfaquw mimmaa razaq naa hhum …

bahwa orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menyalurkan dari apa yang kami razaq mereka …

002,183 : yaa –ayyu hhaa lladziyna –aamanuw kutiba ‘alay kumu shshiyaamu kamaa kutiba ‘alaa lladziyna min qabli kum la’alla kum tattaquwna

hai yang mana ia orang – orang yang berpendirian, dituliskan atas kamu puasa sebagaimana dituliskan atas orang – orang dari sebelum kamu agar kamu (menjadi) orang – orang yang berlindung

sebagaimana puasa, begitupun halnya dengan shalat merupakan kewajiban dari zaman Ibrahim.

014,037 : rrabba naa –inniy –askantu min dzurriyyatiy bi waadin ghayri dziy zar’in ‘inda bayti ka lmuharrami rabba naa li yuqiymuw shshalawaata faj’al –af-idatan mmina nnaasi tahhwiy –ilay hhim wa rzuq hhum mmina tstsamaraati la’alla hhum yasykuruwna

rabb kami, bahwa aku mentenangkan dari kuturunan ku dengan lembah selain yang mempunyai zar’in di lantai rumah engkau al muharrami, rabb kami, bagi supaya (keturunan ku) mendirikan shalat, maka jadikanlah fuad dari manusia tahhwiy kepada mereka (keturunan ku), dan razaq mereka dari benih-benih agar mereka (menjadi) orang – orang yang selalu berterima kasih

kakeknya Nabi Muhammad saw, yakni Abdul Muthalib merupakan keturunan Ibrahim yang menjaga rumah Allah. Ibrahim berdo’a supaya dari keturunannya tetap mendirikan shalat dan supaya fuad manusia tahhwiy kepada keturunannya, apakah do’a Ibrahim terqabul ?

014,040 : rabbi j’alniy muqiyma shshalawaati wa min dzurriyyatiy rabba naa wa taqabbal du’aa-i

rabb, jadikanlah aku yang mendirikan shalat dan dari keturunan ku, rabb kami, dan yang mengqabulkan do’a

Jadi shalat tetap terjaga bagi keturunan Ibrahim yang hanif. Kita meninggalkan shalat yang 6.000 tahun dan memilih yang 1.200 tahun
1. Di belakang pemimpin shalat dengan penggajian.
2. Dengan membaca hal-hal yang bukan ayat.
3. Kita meningkatkan jumlah rakaat.
4. Kita meningkatkan jumlah waktu dari 3 ke 5. Kita menambahkan shalat pertengahan sore (ikindi) dan shalat 2 jam setelah matahari terbenam. (yatsı)
5. Kita membuatnya 40 rakaat.
6. Di Ramadhan 60 rakaat.

Pertanyaan : Apakah kalian tahu bahwa terdapat orang-orang Nashrani yang mendirikan shalat?

Ya, mereka juga berpuasa, tapi setengah hari. Mereka disebut Maruni atau monophyzist. Dalam kenashranian dari school of thought Barnaby-Habesh, shalat adalah beribadah. Di wilayah atas Mesir (di selatan dan timur Sudan), memang benar bahwa ada jenis beribadah dengan berlutut dan bersujud. Tetapi juga benar bahwa mereka percaya kepada trinitas Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa pun yang mereka lakukan, orang-orang Nashrani menyimpang karena trinitas ini.

Suatu hari, mari kita menulis shalat yang benar. Biarkan orang yang menerimanya mendirikannya. Muhammad tidak melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. 5 prinsip-prinsip Islam yang diwariskan kepada Ismael 200 generasi sebelum dirinya sendiri. Kita melakukan puasa Ibrahim pada periode yang sama, Ramadhan seperti 29 hari. Kita berpuasa. Puasa bukanlah hal baru. Ungkapan ‘hingga terbukti bagi kamu benang putih dari benang hitam dari fajar 002,187’ bukan bermula dari Al Quran. Itu disertifikasi oleh Al Quran dari kitab-kitab sebelumnya. Sebagai contoh ‘Basmalah’ pertama kali dan hanya diturunkan kepada Ibrahim. Tapi siapa pun kalian tanyai, mereka akan mengatakan kami bertemu dengan Basmalah pertama kali dengan Al Quran. Basmalah hanya diucapkan dalam satu tempat. Sesungguhnya, 113 lainnya tidak ada.

027,030 : -inna hhu min sulaymaana wa –inna hhu bismillahhirrahmaanirrahiymi

bahwa ia dari Sulaiman, dan bahwa ia bismillahhirrahmaanirrahiym.

Disana, diucapkan sebagai ‘bismillahhirrahmaanirrahıym’ dalam bahasa Arab. Perjanjian Baru menambahkan ‘Auzü billahi’ untuk ini. Kita tahu bahwa Sulayman tidak diturunkan sebuah kitab. Jadi Basmalah adalah sebuah ayat yang telah datang sebelum dia. Basmalah berlanjut ke ayahnya Dawud. Basmalah datang kepada shuhuf 50 halaman milik Ibrahim. Dawud dan Sulayman berasal dari cabang Israelit nya. Basmalah milik Ibrahim. Dia juga mengatakan ‘La ilahha İllallahh’. Ia menemukan hajji. Ia membangun Ka’bah dan melaksanakan hajji pertama kali. Dia adalah orang pertama yang memberi shadaqah dan mendefinisikan jumlahnya. Kita masih melaksanakan puasa yang sama. Waktu berbuka puasa dan waktu sahur puasa didefinisikan oleh Ibrahim 6.000 tahun yang lalu. Setelah 6.000 tahun ada satu kemudahan yang dimasukkan ke dalam berpuasa. Sebelumnya, pasangan menikah tidak akan melakukan seks selama Ramadhan. Al Quran membuat kita bebas untuk melakukan seks di luar waktu puasa bagi pasangan menikah 002,187.

Muhammad tidak menerima 5 rukun ibadah sebagai hal baru. Dia diperintahkan untuk mematuhi tetua. Agama leluhurnya Hanif Islam, yang lama. Mari kita meletakkan topi kita di depan kita dan berpikir. Ayat memberitahu Muhammad ‘Jangan puas dengan Islam! Jadilah Hanif! Karena di antara agama-agama, apakah ada agama yang lebih baik daripada hanif?’ Islam tidak cukup untuk saya. Semua agama sudah didasarkan pada Islam. Usama bin Ladin juga muslim. Hizbullah juga munafik. Saya tidak mungkin salah satu dari mereka. Saya merasa tidak cukup untuk menjadi muslim. Semua agama sudah didasarkan pada Islam. Jika semua agama adalah Islam, maka apakah ada agama yang lebih indah daripada hanif di antara agama-agama tersebut? Ini tidak sia-sia.

002,135 : wa qaaluw kuwnuw hhuwdan –aw nashaarayaa tahhtaduw qul bal millata –ibraahhiima haniyfan wa maa kaana mina lmusyrikiyna

dan berkata (mereka) ‘menjadi yahudi atau nashrani (niscaya kamu) terbimbing’ katakan ‘bahkan ajaran ibrahim, haniif, dan apa adalah dari orang – orang yang mensekutukan’

006,079 : -inniy wajjahhtu wajhhiya li lladziy fathara ssamaawaati wa l-ardha haniyfan wa maa –anaa mina lmusyrikiyna

bahwa aku menghadapkan wajahku bagi yang menyusun langit-langit dan bumi, sebagai haniif dan apa aku dari orang – orang yang mensekutukan

010,105 : wa –an –aqim wajhha ka li ddiyni haniyfan wa laa takuwnanna mina lmusyrikiyna

dan supaya dirikan wajah engkau bagi agama haniif, dan janganlah termasuk dari orang – orang yang mensekutukan

022,031 : hunahaa-a li llahhi ghayra musyrikiyna bi hhi wa man yusyrik bi llahhi fa ka-annamaa kharra mina ssamaa-i fa takhthafu hhu ththayru –aw tahhwiy bi hhi rriyhu fiy makaanin sahiyqin

sebagai haniif bagi allah, selain orang-orang musyrik dengan nya, dan sesiapa disyarikatkan dengan allah, maka seakan ia jatuh dari langit maka menyambar nya burung, atau menerbangkan dengan nya angin di dalam tempat yang jauh

030,030 : fa –aqim wajhha ka li ddiyni haniyfan fithrata llahhi llatiy fathara nnaasa ‘alay hhaa laa tabdiyla li khalqi llahhi dzaalika ddiynu lqayyimu walaakinna –aktsara nnaasi laa ya’lamuwna

maka dirikan wajah engkau bagi agama haniif, susunan allah, yang menyusun manusia atas nya, tidak ada peubahan bagi ciptaan allah, itu agama yang berdiri, tetapi kebanyakan manusia (nanti) tidak mengetahui

098,005 : wa maa –umiruw –illa li ya’buduw llahha mukhlishiyna la hhu ddiyna hunafaa-a wa yuqiymuw shshalawaata wa yu-tuw zzakawaata wa dzaalika diynu lqayyimati

dan apa diperintah kecuali bagi supaya di’abdi Allah (oleh) orang – orang yang ikhlash, bagi Nya agama hanif dan supaya didirikan shalat dan supaya diberikan zakat dan demikian agama yang berdiri

Semua ayat-ayat ini sudah diturunkan kepada Ibrahim.

Posted in al quran, haniif, Sejarah Islam | Leave a Comment »