Arch Carrying Angels

Ngobrol seputar science, quran dan hanification

Archive for the ‘Imam Mahdi’ Category

Bermuka masam

Posted by qarrobin pada September 24, 2011

Chat 27, 30 November 2001

Asa : Pak, maka Muhammad adalah haniif.

017,079 : wa mina llayli fa tahhajjad bi hhi naafilatan lla ka ‘asaa –an yab’atsa ka rabbu ka maqaaman mmahmuwdan

dan dari malam maka menginginlah dengan nya suatu keperluan bagi engkau (Muhammad) berharap supaya nanti dibangkitkan engkau (oleh) rabb engkau, suatu maqam yang terpuji

Kalian lihat dikatakan disana : ‘asaa –an. Tapi Allahh tidak berjanji. Lagipula, Maqam Mahmuda bukanlah Sabiqun (utama). Mahmuda berada di –Adn. (Eden, Athena artinya rendah, letaknya dibawah Sabiqun)

Aiberg : Berdasarkan ayat, terdapat ungkapan ‘berharap supaya’. Tentu saja Allahh adalah teman bagi mu-miniyn. Tapi dikarenakan ayat 004,136 ‘wahai yang mana ia orang – orang yang beriman, berimanlah (sekali lagi) dengan Allahh’, Allahh menginginkan double faith. Itulah kenapa, bagi single faith ungkapan ‘berharap supaya’ ditempelkan. (aku harap ia disulam daripada ditempel.) Bagi mereka yang beriman dua kali, janji Allahh datang, bukannya ungkapan ‘berharap supaya’.

Mari kita menuju ke ‘berharap supaya’ dan jika Muhammad adalah haniif atau tidak. Muhammad membawa tidak ada yang baru kepada kita. Apapun yang dia bawa berasal dari the old religion. Seseorang yang membangun Ka’bah, yang memilih puasa dan shalat dan yang membuat ini sebagai wajib bagi kita, yang menerapkan pemberian zakat pertama kali di dalam sejarah dan yang pertama kali memikirkan La ilahha illa llahh dari agama monotheist adalah Ibrahhim. Basmalahh pertama kali diturunkan kepada nya. Kemudian ia ditempatkan di Perjanjian Lama. ‘-inna hhu min sulaymaana wa –inna hhu bismillahhirrahmaanirrahiymi 027,030’. Kita tahu bahwa ayat basmalahh ini ditransfer dari Ibrahhim ke Sulayman. Maksud ku Muhammad membawa tidak ada selain dari agama haniif (098,005; 030,030; 010,105). Tapi pertanyaannya adalah ini : aku mencari jika dia adalah haniif dalam penerapan. Berdasarkan surah ‘Abasa, No. Di dalam ayat ‘berharap supaya’, ia adalah Yes.

‘berharap supaya’ Misalnya untuk Maqam Mahmuda, ungkapan ini digunakan.

Ungkapan yang sama adalah valid untuk haniifikasi Muhammad. Ungkapan ini adalah benar-benar sangat penting. Terdapat dua 50%. Satu adalah A, yang lain adalah B. Jika terdapat kejadian A di semesta ini, di semesta yang lain tentunya B muncul. Karena keduanya sebanding. 2*50% maksudku. Materi dan antimateri dibentuk demikian. Terdapat hidden variable dari masing-masing. Kejadian dari ‘berharap supaya’ mulai dari sini. Anak yang baik dan anak yang jahat, keduanya 50%, tapi Allahh meruntuhkan yang jahat dan sebaliknya mendatangkan yang baik. Bayi yang dibunuh Hidzir dan/atau lelaki remaja yang dibunuh Musa. Di antara kedua ini terdapat hidden variable = Lembar Terpelihara menghargai hak-hak yang mana adalah 50%.

Muhammad dimarahi tiga kali. Kini haruskah kita memasuki hidden variable ini? Hanya agar rahasia dari ‘berharap supaya’ akan menjadi jelas. (Dua 50%) Selain dari dua probabilitas ini, yang lain memasuki probability dan prinsip ketidakpastian, maksudku mereka adalah indeterminist (ketidaktentuan). Tapi 4 bilangan tidak memasuki prinsip ini.

1.Zero probability.

2.%100 probability.

3.A pair of %50 probabilities yang saling mengatasi.

4.The negative probability. This is : A probability is smaller than zero, for example %-41.

Ini merupakan bilangan paranormal dan anomali. Sebagaimana kalian lihat, semesta yang lain memiliki suatu %-50 seperti itu. Terdapat juga suatu pasangan dari probabilitas disana. Mereka adalah sebanding. Satu dari mereka menjadi real disana, yang akhir menjadi real disini. Atau %50 disini dan %-50 disana saling mengimbangi. Kemudian prinsip indeterminisme menghilang dan determinisme dijalani. Jika Hidzir tidak membunuh sang bayi, si bayi tumbuh berkembang dan ia menjadi seorang raja (Joshua) yang kejam dan Musa membunuh nya. Ini tertulis demikian dan terjadi. Mari kita memainkan mundur film (seperti di neraka setelah tangan kita dipotong, waktu berjalan mundur dan tangan kita kembali seperti semula). Ketika ibu dan ayah (-abawaa 018,080) dari Joshua (yang kejam) menginginkan seorang anak yang lebih baik (018,081) dari perkembangan nya, Hidzir datang (bersama Musa dan Joshua yang baik mundur di dalam waktu) dan Hidzir membunuh bayi (Joshua yang kejam). Sang bayi (yang %50) tidak tumbuh berkembang. Si bayi yang %-50, bayi (Joshua) yang baik dilahirkan (tentang mekanisme perhitungan mundur dalam usia –in syaa-a llahh akan dijelaskan pada artikel The Depth of The Earth). Ia tumbuh berkembang, karena ini adalah hal yang baik bahwa Musa tidak membunuh nya (Joshua). Musa tidak menjadi seorang pembunuh. Tapi jika Hidzir membunuh, ‘berharap supaya’ merupakan suatu awal bagi hal ini (kucing Schrodinger). The ‘Hidden Variables’ di dalam buku-buku saya (Hans) semuanya adalah tentang kedua ‘berharap supaya’ ini. Setiap penjelajah-waktu dan bahkan Einstein mengusung hal ini. Tapi situasi ini hanya muncul ketika dua probabilitas tidak dapat saling menanggulangi.

4 tiang (+1, -1, +i1, -i1) dari Arch (‘Arsy). Di bawah Arch, terdapat Lembar Terpelihara. Arch memiliki 7 layer dan dengan keadaan ini ia yakni seperti sebuah DVD, layer over layer, ia adalah sistem perekaman multi-layer.

Lembar Terpelihara ialah dua dimensi. Seperti suatu permukaan disc. The Quercy (Kursiy 002,255) merupakan the Stereo atau the Holographic 3 dimensional state dari permukaan Raqiym ini.

017,079 : wa mina llayli fa tahhajjad bi hhi naafilatan lla ka ‘asaa –an yab’atsa ka rabbu ka maqaaman mmahmuwdan

dan dari malam maka menginginlah dengan nya suatu keperluan bagi engkau (Muhammad) berharap supaya nanti dibangkitkan engkau (oleh) rabb engkau, suatu maqam yang terpuji

017,080 : wa qul rrabbi –adkhil niy mudkhala shidqin wa –akhrij niy mukhraja shidqin wa j’al lliy min lladun ka sulthaanan nnashiyran

Dan katakanlah (Muhammad) : Rabb masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan jadikan bagi ku dari kerah Engkau suatu otoritas yang menolong

Mari kita padukan ayat di atas dengan hal yang aku katakan. Muhammad mencari suatu pertolongan. Muhammad menginginkan Maqam Mahmuda. Maksudku ia menginginkan surga seperti Firdaus dan Aden. Ia berkelakuan seakan ia tidak menyadari tentang Sabiqun. Tapi Allahh memperingatkan nya untuk mengikuti agama leluhur nya Ibrahhim. Allahh menawarkan Maqam Mahmuda ke Muhammad. Tapi Muhammad seakan tidak menyadari tentang hal ini. Ia menginginkan tingkat tertinggi dari surga yang lebih rendah. Hidzir menyelamatkan Musa dari menjadi seorang pembunuh. Ia menjadi seorang nabi yang tidak berdosa.

Hal yang menghalangi Muhammad dari tempat utama adalah surah ‘Abasa. Muhammad (biarkan aku berkorban untuk nya) seakan menjadi seorang tamu di dalam rumah nya sendiri, memberikan tempat duduk nya kepada kepala Mekkah tersebut. Tamu nya yakni Abu Shufyan memanjangkan kaki nya dan menyentuh Muhammad dengan ujung jari nya. ‘Ya Muhammad’ kata nya. Dia bertanya ‘Apakah nama dari berhala mu? Allahh? Jika aku menjadi muslim, apa yang akan berhala tersebut berikan kepada ku?’ Muhammad lupa akan dirinya. Dia memberi nya harta benda yang berharga, surga dunia, caravan unta sebagai hadyah. Ia berpikir bahwa jika ia membujuk kepala Mekkah ini yang sangat kaya, yang mempekerjakan ribuan pekerja, yang adalah pemilik dari Negara Asir dan Hijaz dengan memberikan kelonggaran untuk menjadi muslim, massa dari orang-orang akan datang kepada Islam.

Abu Shufyan menemukan surga idaman. Dia menginginkan nya sekarang juga di dunyaa ini. Di dalam satu jam. Jika berhala baru ini yang namanya dia lupa (Allah melarang!) sekarang segera menurunkan keajaiban dia akan percaya dengan berhala itu. Pemimpin Quraysy yang hebat, raja dari Hijaz. Separuh dari Mekkah adalah milik nya. Separuh yang lain milik Quraysy yang lain. Madinah adalah milik suku Qurayza yang merupakan suku dari sebelah ibu nya. Muhammad mengundang dia ke rumah nya. Dia pergi kesana dengan orang-orang nya. Kemudian dibalik pintu tertutup dia mengeluarkan orang-orang nya, mereka berbincang satu terhadap yang lain saling berhadapan. Tapi pembicaraan apa! Muhammad memberikan kelonggaran seakan mereka adalah harta benda nya yang berharga, bahkan ia mengharapkan suatu keajaiban dari Allahh pada saat itu, biarkan sesuatu terjadi dan biarkan Abu Shufyan menjadi muslim. Misalnya biarkan Allahh memberikan 100 truck team lagi. (Ia berpikir bahwa seakan mereka akan diturunkan seperti manna dari langit.) Muhammad selalu memberi, ia menjadi lebih kecil pada kursi nya, yang lain menjadi lebih hebat, dia mengunjurkan, dia mengunjurkan, dia berbaring, dia menggaruk kanan dan kiri nya seperti APO.

Sementara itu ada orang buta yang dipanggil dengan Maktum. Di tangan nya ada tongkat. Dia memeriksa pintu-pintu, dia mencoba untuk belajar science dari Muhammad. Tapi ada pertemuan di dalam, dia tidak diperbolehkan. Dia heran pada jalan nya dan dia memasuki harem nya wanita. Ketika dikatakan harem, ini bukanlah harem Ottoman atau Sheikh, namun kamar wanita. ‘Muhammad apakah engkau disini?’ wanita tersebut menolong nya dan melalui pintu dari ruang pertemuan yang terhubung ke kamar wanita, mereka membantu Maktum untuk masuk. Maktum masuk dari pintu yang berlawanan ke ruang tamu yang dilarang dan dimana orang-orang berbicara berhadapan dan dia memukulkan tongkat nya ke batu-batu yang terletak di lantai. Muhammad menjadi sangat marah. Siapa yang mengajak orang buta ini ke dalam? Maktum dengan bahagia berkata ‘Ya Muhammad aku datang untuk menimba science (-ilmu) dari mu’ Muhammad membuat gerak-isyarat yang buruk dengan muka masam, tapi dia lupa sesuatu. Meskipun ia tahu bahwa orang ini buta, meskipun ia tahu bahwa orang buta ini tidak melihat wajah masam dan raut buruk nya, ia melakukan semua ini dengan tersembunyi. Dan keadilan menjadi tumbang. Orang itu tidak melihat. Ia menghina nya dengan gerak-isyarat yang hening. Sulayman melupakan Allahh karena kuda – kuda nya. Ayah nya Dawud jatuh cinta dengan istri dari panglima nya. Ini adalah kejanggalan – kejanggalan. Muhammad melakukan ini. Hal ini memiliki hasil yang lain. Ada seseorang disana. Jika kalian menulis dan membaca Al Qur-an dari atas ke bawah, kalian juga ada disana.

Surah ‘Abasa

1. ‘abasa wa tawallaa 2. –an jaa-a hhu l-a’maa 3. wa maa yudriy ka la’alla hhu yazzakkaa 4. –aw yadzdzakkaru fa tanfa’a hhu dzdzikraa 5. –ammaa mani staghnaa 6. fa –anta la hhu tashaddaa 7. wa maa ‘alay ka –allaa yazzakkaa 8. wa –ammaa man jaa-a ka yas’aa 9. wa hhuwa yakhsyaa 10. fa –anta ‘an hhu talahhhhaa 11. kallaa –inna hhaa tadzkiratun 12. fa man syaa-a dzakara hhu 13. fiy shuhufin mmukarramatin 14. mmarfuw’atin mmuthahhhharatin 15. bi –aydiy safaratin 16. kiraamin bararatin

1. (Muhammad) mengerutkan (wajah) dan berpaling, 2. supaya mendatangi nya, seorang buta, 3. dan apa nanti diketahui (oleh) engkau agar ia nanti dikembangkan? 4. atau nanti diingatkan? maka memberi manfaat ia, al dzikra, 5. adapun sesiapa yang akan membergunakan, 6. maka anda bagi ia (Abu Shufyan), bersedia, 7. dan apa atas engkau (kalau) tidak akan berkembang? 8. dan adapun sesiapa datang (pada) engkau yang nanti diusahakan, 9. dan dia nanti dikhusyu-kan, 10. maka anda dari nya mengabaikan, 11. jangan demikian! bahwa ia (Al Dzikr) suatu yang mengingatkan, 12. maka sesiapa menghendaki, mengingat ia, 13. di dalam shuhuf – shuhuf yang tersendiri, 14. yang diangkat, yang dibersihkan, 15. dengan tangan para penulis, 16. yang unik, yang cantik

Atau jika kalian melihat nya melampaui 1400 tahun cahaya, kalian akan memfilmkan bukan dunyaa seperti adanya, tapi hal yang aku ceritakan. Adegan matahari tiba ke bumi setelah 8 menit. Jika kalian menemukan sebuah blackhole, ini dimungkinkan, dalam sebentar dari sebuah rumah pengamatan kalian dapat memfilmkan adegan ini yang aku ceritakan. Atau apakah Hidzir yang hidup di semua zaman dan yang menyaksikan semua kitab, berada disana? Bukankah Hidzir membaca yang aslinya dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama di dalam Lembar Terpelihara? Ketika semua ketiganya dikumpulkan bersama bukankah makhluk manusia bertempat disana?

086,004 : bahwa tiap suatu nafs bagi apa atas nya penjaga (Hidzir)

Ketika semua ini dikumpulkan bersama, lihatlah pada siapa yang membuat Hans berbicara. Jawaban dari pertanyaannya adalah HA-VET (NO-YES). Aku ingin mengatakan bahwa aku seakan berada disana. 14 abad yang lalu atau Hidzir mengatakan bahwa… aku ingin mengatakan ini. Atau ketika aku membaca ‘Abasa wa Tawallaa dalam bentuk yang berbeda. Or al lor Ha-vet. Sementara itu aku mengatakan bahwa ada satu lagi hasil yang penting.

Surah Hhumaza

1. waylun lli kulli hhumazatin llumazatin 2. lladziy jama’a maalan wa ‘addada hhu 3. yahsabu –anna maala hhu –akhlada hhu 4. ka llaa la yunbadzanna fiy lhuthamati 5. wa maa –adraa ka maa lhuthamatu 6. naaru llahhi lmuwqadatu 7. llatiy taththali’u ‘alaa l-af-idati 8. –inna hhaa ‘alay hhim mmu-shadatun 9. fiy ‘amadin mmumaddadatin

1. wayl bagi setiap pengumpat pencela 2. yang mengumpulkan harta dan membilang nya 3. menghitung bahwa harta nya mengekalkan nya 4. demikian tidak! bagi akan dilemparkan di dalam pengurai 5. dan apa tahu engkau apa pengurai 6. api Allahh yang dinyalakan 7. yang muncul atas hati 8. bahwa ia atas mereka ditutup rapat 9. di dalam tiang yang panjang

‘Abasa, Hhumaza and Lumaza menurunkan kualtas Muhammad dari 10 ke 7. Misalnya kualitas ku bisa jadi 1/10.000 di dalam 10. Itulah kenapa, aku berkata biarkan aku menjadi suatu pengorbanan untuk Muhammad. Ia adalah nabi ku, ia lah orang yang membawa kitab ku untuk ku, Ia adalah Muhammad al Amin dan ia memiliki adab yang bagus, ia adalah suatu contoh bagi ku. Sekali ia memasuki mimpi ku. Ia adalah ra-uwfun rrahiymun (009,128) dari semesta. Aku secara tulus berkorban bagi nya. Tapi aku tahu bahwa ia juga seorang manusia. Ia dapat melakukan kesalahan. Aku bersalah 10.000 kali sehari, siapalah diriku dibanding Muhammad yang membuat tiga kesalahan sepanjang hidup nya? Aku berkorban untuk Muhammad tapi aku tidak menyembah nya. Amawiyya di tangan yang lain menyembah nya. Bukannya menyembah nya aku mati di jalan nya. Lagi aku menangis.

Aku berbalik kembali ke topik : wahyu. Aku ingin membahas wahyu. Wahyu dari Allahh ke Lembar Terpelihara, dari sana ke Sidratul Muntaha (Jibra-iyl) dan dari sana ke langit dunyaa (tempat yang diturunkan pada malam qadr, malaikat manajer disini adalah Mika-iyl.) Dari sana ia turun ke nabi – nabi. Karena tempat Hidzir adalah Lembar Terpelihara, dia tahu yang aslinya dari semua kitab sebagai saksi. Jibra-iyl tidak dapat pergi naik kesana. Hidzir membawa nya ke Sidra, Jibra-iyl dari Sidra membawa nya ke Muhammad. Mika-iyl juga membawa wahyu dua kali. Karena ia adalah malaikat dari the Power space, ia bertanggungjawab dari langit dunyaa. Wahyu datang dari suatu jalur (wormhole) yang mana 1 hari adalah 50.000 tahun panjangnya. Ini adalah tiang dari mi’raj. Ini adalah jarak dari Al Qur-an. Pusaran nya berada dibawah Arch, tumit nya pada gua di gunung Hira. Ini adalah amplitude (lebar ayunan) dari ruwh yang disebut Al Qur-an. Kita dapat menyebut nya suatu gelombang yang panjangnya begitu tegak lurus. Jibra-iyl membawa wahyu. Kita dapat mendiskusikan metode nya nanti, kalian ingat surah Najm, jarak dari ujung dua busur (qaaba qawsayni 053,009) dan ia menyelimuti seluruh horizon (-ufuq 053,007).

Aku akan melakukan chat selama dua hari bagi malam qadr. İnşaallah. Aku akan menceritakan hal-hal yang sangat penting. wahyu datang tentu saja dengan suatu sarana. Ketika ia datang, ia membuat dirinya nyata jauh sebelumnya seperti sakit migraine. Misalnya Muhammad merasa dirinya aneh 4 jam sebelumnya. Satu hari ia berangkat, setelah 4 jam wahyu datang diatas unta. Unta membenam ke dalam pasir hingga tempurung lutut nya. Di lain waktu, unta runtuh seperti sangat kelelahan. Wahyu membuat dirinya nyata 4 jam sebelumnya. Ia meningkatkan intensitas nya. Akhirnya Muhammad memasuki efek dari wahyu. Maksud ku mereka yang tahu tentang nya menyadari nya 4 jam sebelumnya.

Tapi hari itu sesuatu yang asing terjadi. Terlebih lagi 3 hal. Pertama adalah bahwa wahyu tiba-tiba datang tanpa membuat dirinya nyata. Ke-dua adalah bahwa Allahh kita secara langsung membawa wahyu Nya Sendiri bukannya seorang malaikat (Jibra-iyl, Mika-iyl). Maksudku Dia menjadi microphone, Muhammad menjadi loudspeaker. Tentunya Allahh tidak memiliki suatu sarana, seorang malaikat. Allahh Sendiri dan tiba-tiba menurunkan wahyu. Kepala Muhammad jatuh di depan nya tanpa menunggu selama 4 detik seperti sebuah robot yang listriknya dimatikan. Dan ia mulai bicara ‘Abasa wa tawallaa. Translasi dari ini : Secara literal ia membuat wajah nya masam dan and ia memutar punggung nya. Tapi dalam makna perumpamaan ini sangat buruk. Jika kalian ingat bahwa untuk contoh ruwh dari perintah rabb ku, ini adalah sebuah ayat (017,085). Ruwh = Pergi yakni bentuk-perintah. ‘Abasa = Mengabaikan yakni orang yang berurusan dengan yang tak berguna. Tawallaa = Pergi keluar. Ia juga berhubungan dengan kata ‘ta-wiyl’ yang berarti interpretasi. Misalnya AlHam/Dulilla/.. Aku menulis bahwa Ha>>HamD, H is the beautiful Ha, huruf ha yang menikung. Dalam diskusi dari bagaimana jinn memahami fatiha. Ta dari ta-wiyl (bagi jinn) dan Ti dari yang lain (fatiha bagi manusia) yakni sama pentingnya. Bagi jinn hanya ada satu suara atau huruf. Maksudku aku menggunakan metode itu. Lisping s di dalam surah ‘Abasa menjadi Sin disini sejak saat itu. Aku akan membahas tentang jinn nanti, tidak untuk membagi topik, biarkan aku berbalik kembal ke surah ‘Abasa. ‘AbaSa dan Tawalla = Engkau keluar, untuk mengunjungi (to hound) seseorang. Atau engkau datang kesini. Rabb kita meminta dengan sopan untuk tidak menggunakan minuman beralkohol, kali ini kita melihat bahwa Dia menjadi marah. Tiba-tiba Dia datang Sendiri dan mengunjungi (hounded) Muhammad dan menghina nya.

Surah ‘Abasa

1. ‘abasa wa tawallaa 2. –an jaa-a hhu l-a’maa 3. wa maa yudriy ka la’alla hhu yazzakkaa 4. –aw yadzdzakkaru fa tanfa’a hhu dzdzikraa 5. –ammaa mani staghnaa 6. fa –anta la hhu tashaddaa 7. wa maa ‘alay ka –allaa yazzakkaa 8. wa –ammaa man jaa-a ka yas’aa 9. wa hhuwa yakhsyaa 10. fa –anta ‘an hhu talahhhhaa

1. (Muhammad) mengerutkan (wajah) dan berpaling, 2. supaya mendatangi nya, seorang buta, 3. dan apa nanti diketahui (oleh) engkau agar ia nanti dikembangkan? 4. atau nanti diingatkan? maka memberi manfaat ia, al dzikra, 5. adapun sesiapa yang akan membergunakan, 6. maka anda bagi ia (Abu Shufyan), bersedia, 7. dan apa atas engkau (kalau) tidak akan berkembang? 8. dan adapun sesiapa datang (pada) engkau yang nanti diusahakan, 9. dan dia nanti dikhusyu-kan, 10. maka anda dari nya mengabaikan

Mari kita interpretasi (ta-wiyl) ayat – ayat di atas :

1.Orang yang mengabaikan, datang kesini, Aku mengunjungi mu.

2.Karena ketidakadilan yang engkau lakukan kepada orang buta

3.Ia berharap supaya ia akan menjadi bersih dan engkau menjadi kotor.

4.Ia akan mendapatkan pengajaran, nasehat, science (-ilmu) dari engkau. Ia adalah muslim buta pertama. Di mata muta itu terdapat banyak ciri pembawaan yang melihat apa yang tidak engkau miliki.

5,6,7.Tapi engkau memutarkan wajah engkau kepada perusuh Islam (Bapak para Shufi/ Zion) yang tidak membutuhkan apapun (merasa dirinya serba cukup) dan Islam tidak membutuhkan nya (kalau dia tidak beriman).

8,9,10.Engkau tidak memutarkan punggung mu kepada orang buta, tapi engkau memutarkan punggung mu kepada Allahh. Bagaimana bisa engkau memberi kelonggaran kepada Abu Shufyan seakan engkau sekutu (syirik) bagi Allahh? Apa tugas engkau dengan dia yang melihat dirinya diatas segalanya? Engkau berdalih membujukkan keajaiban. Engkau bertanggungjawab hanya dari pemberitahuan. Tinggalkan orang itu bagi Ku. Engkau tidak tertarik dalam kesempatan yang datang untuk mu dengan menanggulangi setiap hambatan dengan penuh semangat. Ia takut kepada Allah. (Muttaqi)

Kita mengerti bahwa Maktum akan menjadi –alim dari sini, hanya –ulama (para ilmuwan) yang takut kepada Allahh. Ya Rabb ku? Apakah hal yang membuat Allahh kita begitu pembalas dendam (Muntekim) ini dan Qahhar (yang membuat sakit hati)? Jika orang buta tersebut melihat, Muhammad akan telah melakukan kelakuan yang tak berguna tersebut pada wajah nya. Maktum akan memberikan suatu reaksi baik atau buruk kepada hal ini yang dia lihat. Tapi dia tidak melihat. Sama seperti kalian tidak melihat aku atau sebaliknya. Kalian tidak melihat suatu gerak-isyarat tak berguna yang aku buat. Atau aku tidak menulis tentang seorang manusia yang aku puji, dengan membuka jendela pribadi dengan mengatakan aku tidak menyukai dia. Ini adalah munafiq. Double Standard. Muhammad jatuh kedalam situasi ini. Ya kalian tidak salah membaca, Muhammad jatuh kedalam situasi ini pada saat itu. Allahh segera langsung menjadi nyata dengan ‘kalamullahh’ dan menurunkan 10 ayat pertama dari surah ‘Abasa. Ayat – ayat ini diturunkan langsung dan segera. Muhammad memperoleh kesadaran nya lagi tiba-tiba.

Muhammad, seperti di Tha-Hha/114, tahu tentang wahyu yang diturunkan. ‘Jangan terburu-buru saat membaca Al Qur-an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu (dengan khawatir lupa)’ Tapi pertama kalinya wahyu datang secara langsung dan tiba-tiba begitu dan bahkan ia tidak tahu apa yang ia baca. Maksudku, ayat datang tapi Muhammad kehilangan ini. Abu Shufyan telah tidak dapat mengetahui nya. Muhammad panik ketakutan. ‘Apa yang saya katakan? Saya menerima wahyu, tapi saya tidak mengingat nya.’ Ibni maktum berkata ‘Abasa wa tawallaa…… engkau katakan ya Muhammad. Muhammad bertanya seandainya ia dapat menahan ini di dalam pikiran nya tanpa melupakan. Maktum berkata ‘Ya Muhammad, itu tetap di benak saya sampai mati.’ Sejak hari itu surah ‘Abasa datang untuk kali ini tanpa kehilangan. Sejak hari itu, orang buta seperti Kani Karaca, adalah pengingat terbaik. Silahkan baca Fatiha bagi Ibni Maktum sekarang. Karena ia menjadi seorang –alim (ilmuwan). Kalian dapat mengatakan Amin setelah Fatiha diluar dari shalat.

Kalian tahu bahwa Abu Shufyan yang busuk ingin membunuh Muhammad. Muhammad bersembunyi di gua. Ali berbaring di tempat tidur nya. Dia menghentikan para pembunuh. Muhammad berimigrasi ke Madina malam itu. Nanti ia berbalik kembali untuk mengambil Mekkah kembali tanpa darah. Abu Shufyan yang adalah kepala dari Mekkah, pemilik dari Hijaz, pemimpin Quraysy, yang terkaya dari Asir mengatakan bahwa dia menyerah = ASLAMNA. Kita menulis itu sebelumnya. Dia adalah awal dari ras Adabali Bayazid. Musuh terbesar Isa dan Mighty akan berasal dari bangsa (millah) nya. Lawan nya akan berasal dari bangsa Ibrahhim dalam kepribadian Mighty. Ini tertulis dalam gen – gen, kromosom – kromosom, sel – sel kita. Sepanjang generasi – generasi ia pergi menyeberang. Membaca Al Qur-an dengan Hans memberikan banyak kenikmatan. Saya membuat iklan ku sendiri. Kalian telah mengatakan ini dari dalam, saya terkadang membuat iklan saya bukan untuk menjadi seorang munafiq atau bukan untuk menjadi serupa dengan Usama Bin Ladin (La din = tidak beragama). Tidak ada kekurangan bagi saya. Saya bukan seorang insane atau mad (majnun). ‘Saya bebas’ sebagaimana Cowgirl katakan. Orang yang takut kepada Allahh menjadi bebas dari segala ketakutan lainnya. Meskipun Muhammad adalah juga nabi bagi jinn, ia tidak pernah melihat melihat jinn dalam hidupnya. Jika ia melihat, ia akan dirasuki, gila. Maksudku dia tidak akan menjadi nabi. Ini begitu berbahaya sehingga Allahh tidak pernah menunjukkan jinn kepada Muhammad. Menarik, bukan? Energi = Bola api = Medan elektromagnetik tinggi = Tegangan yang memiliki potensi 10.000 kilat, guruh. Jika mereka materi, mereka akan seperti kita. Tapi mereka semua energy yang siap meledak. Dilatasi waktu mereka 14 kali lebih dari kita. Tunguska adalah semua tentang sebuah syihhaab. Sebuah syihhaab tunggal. Sebuah syihhaab tunggal yang beratnya (1/10 milyar) per gram, yang sebesar (1/100) dari atom hidrogen. Blackpoint mini telah menjadi syihhaab yang tidak muat pada dirinya sendiri. Alhamdulillahh, dua syihhaab tidak jatuh. Tidak hanya Tunguska, tapi seluruh belahan bumi utara akan menjadi debu.

Misalnya di banyak masjid, surah ‘Abasa dihilangkan. Mereka membawanya keluar dari ‘Khatam.’ Alasan mereka adalah : Allahh tidak bisa menghina Muhammad, aku lebih baik tidak membaca nya. Tentu saja mereka tidak mengatakan nya, tapi tidak membaca berarti ini. Seseorang dari departemen urusan agama mengatakan. Orang yang ditegur bukanlah Muhammad tapi tamu nya. Abu Shufyan? Mereka menutupi realities dengan lumpur. Allahh akan menyelesaikan divine radiation (Nuwr) Nya.

‘Wayl kepada orang – orang yang mengubah kitab dengan tangan mereka, yang menjual nya dan mendapat uang dari nya!’

WAYL = lubang terdalam dari neraka.

Wayl kepada orang – orang yang membuat kesombongan dan popularitas untuk kepentingan dunyaa, untuk uang. Para pembusuk membuat perdagangan Islam selama 1200 tahun. The gift of Al Qur-an ialah 20 juta TL, apakah kalian tahu itu? Hal ini ditulis di atasnya. Darah ku membeku, aku merasa jijik. Yayasan agama menulis hal yang sama sampai kemarin. Its gift…. TL. Sa’at nya datang. The Millenium is today. Kami menanam nya, ia akan dipanen setelah 310 tahun. Sekarang kita menanam pohon untuk orang – orang masa depan untuk mendapatkan manfaat dari bayangan nya. Isa belum mati (maa qatalu hhu 004,157), Allahh mengangkat Isa kepada Nya (rafa’a hhu llahhu –ilay hhi 004,158), dan bahwa dari –ahhli lkitaab kecuali bagi akan beriman dengan Isa sebelum kematian nya ( wa –in mmin –ahhli lkitaabi –illaa la yu-minanna bi hhi qabla mawti hhi 004,159). Mighty akan menjadi haniif karena ia (Adler) haniif. Tapi Isa yang kemarin belum haniif. Isa yang sekarang di suatu parallel universe dimana 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berharap supaya ketika ia bertemu Mighty yang haniif sempurna, Isa akan berasal dari agama nya. Setelah 3 abad. Akankah Isa memperkenalkan diri nya? Isa bukan Hasan Mezarcı, akan datang sebagai orang biasa. Isa akan membunuh the Satan, the Gogs-Magogs, the Deggal. Ini akan membuktikan bahwa ia adalah Isa.

Sebuah medan magnetik yang besar dapat menangani androids, ketika semua elektron dari androids diserap, tugas mereka di reset.

Posted in al quran, haniif, Imam Mahdi, Science, Sejarah Islam, Time Travelling | 31 Comments »

Eksperimen Busur Hujan

Posted by qarrobin pada September 17, 2011

Salaam Salaam

Kang RoyRey meminta saya untuk menjelaskan Rainbow Project atau disebut juga Philadelphia Experiment. Kalo untuk menceritakan The Philadelphia Experiment, teman – teman bisa mencari buku nya, namun tentunya tidak akan didapatkan penjelasannya. Saya udah menonton film nya dan tetap tidak mendapatkan penjelasan. Di saat Rainbow Project terjadi, seorang KMA di zaman tersebut (Carlos Miguel Allende) benar – benar melihat dan dapat menjelaskan nya.

Alhamdulillahh kita memiliki seorang KMA di zaman kita yakni Hans von Aiberg. Beliau adalah Dabbah min al Ardh (The Depth of the Earth). Beliau adalah tanda kalo sa’at telah dekat. Sebelum memasuki topik, saya akan menceritakan sedikit tentang lembaga KMA.

Nikolai Alexandrovich Kozyrev ditahan. Mereka membebaskan nya pada tahun 1965. Jika dia tidak ditahan, dia akan menjadi the K.M.A. (Chat 2, 26 September 2001)

Stalin memenjarakan Kozyrev. The Tzars dari Soviet termasuk Krushchev ingin membunuhnya. Mereka mengerti bahwa mereka tidak akan mampu membunuhnya seperti Rasputin. Dr. Scherk dan Kozyrev mati bersama-sama.!! Scherk dibunuh benar – benar oleh Men-in-Black. Tapi Kozyrev meninggal sebagai tipe no/yes. Maksudku, dia hidup. Ia kembali lagi ke tahun 1984, bukan 1983. Aku (Hans) menulis bahwa Krushchev ingin membunuhnya. (Chat 11, 19 Oktober 2001)

Penulis fiksi ilmiah selain menjawab, mereka mengajukan pertanyaan kepada pembaca mereka. Saya (Hans) tidak pernah menaburi kalian dengan pertanyaan seperti ‘Saya ingin tahu jika ini benar begitu, apakah ini aliens?’ seperti Daeniken lakukan. (Chat 3, 30 September 2001)

UFO adalah omong kosong mari kita menyebut nya Thaariq atau 1N misalnya. Mereka adalah topik berbahaya. Dalam volume terakhir the Ascension. Saya (Hans) bercerita tentang teknik motorology kelajuan-cahaya dalam bentuk ringkasan. (Chat 23, 21 November 2001)

The 1Ns, dengan berpura-pura menjadi alien Marsian dan Saturnian, mereka menyembunyikan fakta bahwa mereka ternyata penjelajah waktu. (Chat 13, 26 Oktober 2001)

Siapa yang mengatakan roket pertama yang pergi ke bulan dalam bukunya? Jules Verne. Dia bahkan memberi satuan panjangnya. Setelah bertahun-tahun roket saturn yang sama dibuat yang mana 75 cm lebih pendek. Apakah ini sebuah kebetulan? Siapa yang menulis kapal selam Nautilus atomik yang bekerja dengan energi atomik ketika kapal selam tersebut tidak dikenal? Ya, Nautilus dari Kapten Nemo menjadi kapal selam atomik pertama di dunyaa. Apakah sejarah terulang? Atau apakah ada pembawa pesan selain dari penumpang antara masa lalu dan masa depan? Bagaimana mekanisme umpan balik ini didirikan? (Chat 2, 26 September 2001)

Hans Aiberg menjelaskan secara langsung. Kalian bertanya dan saya (Hans) memberikan jawabannya. KMA yang sebelumnya (Jorge Luis Borges) menulis dan menerbitkan  ‘Hans von Aiberg adalah sebuah kebermanfaatan bagi manusia dan dia adalah rahmat (pengaturan) dari Allahh’. (Chat 3, 30 September 2001)

Setelah kematian KMA (jika Luis Jorge Borges sudah mati), 16 tahun berlalu. Sementara itu lembaga KMA ini telah ditangguhkan. Ia dikelola oleh Dr. Siegfried Saga. Pada 26 Agustus 2001 (Millennium), Sieg Saga mengundurkan diri. ZigZag menghindari menjadi terasing. Lembaga Ekim Bei telah ditiadakan. Sebaliknya Zip-Zap datang. Di bagian atas Zip-Zap, ada dua orang yakni Stephen Hawking (MRS.CP) dan Hans von Aiberg (MISS.CCP). Nampaknya saya (Hans) ditempatkan sebagai Ekim Bei. Karena orang barat yang terdekat dengan haniif timur adalah Hans. (Chat 3, 30 September 2001)

Tennessee Nights (awalnya 10SCE Knights), Tennessee Waltz (awalnya 10SCE Walhalla TZ). Z selalu Zone. T selalu Time. Audrey Landers menyanyikan lagu ini. Saya (Hans) adalah the Night. Stephen Hawking adalah the Waltz. Jika kalian mengatakan persamaan. Knite = Miss.ccp, Waltz = Mrs.cp, total mereka 10SCE. Orang yang menulis adalah Steeve sendiri. NexTranScientists. 10SCE = Karl M. Allein (Alias ​​Carlos Miguel Allende). Ini selalu satu orang. Sekarang mereka menjadi dua orang. (Chat 23, 21 November 2001)

Miss CCP adalah asisten. SiegSaga, Siegfried Saga dll mengundurkan diri. Bila kucing – kucing pergi, dua tikus mengambil kendali. Kami mengemudikan. Seorang pria lumpuh (Hawking) dan a crazy man (Hans). Saya (Hans) berharap kapal ini tidak tenggelam. Mereka membuat kami kapten – kapten seakan bahwa dua tikus ini harus menjadi orang terakhir yang meninggalkan kapal. Sebuah illness membawa kami bersama. Kami tidak bertemu sebelumnya. (Chat 6, 07 Oktober 2001)

Tetapi ini adalah kenyataan, Ekim Bey (Mr. Okt) yang pertama adalah mevlana Halidi Baghdadi. Catatan Khidhır bukan milik MHB. Mevlana Halidi Bağdadi tidak memiliki ide. Dia menulis buku-buku yang sederhana. Kebanyakan dari buku-bukunya ditulis oleh para siswanya. Catatan selalu tetap di tangan terpercaya yang berada di bawah nama Ekim Bey ini. Bahkan saya (Hans) hanya melihat fotokopi dua halaman. Mereka mengirimnya melalui surat. Bahkan saya (Hans) tidak melihat aslinya. Pada saat ini, semua itu berada di tangan seseorang yang bernama Dr. Siegfried Saga. Saya (Hans) sekarang bertanggung jawab atas Agama Haniif. Orang-orang yang dikirimi catatan itu dalam 2-3 halaman sesuai dengan bidang keahlian mereka. (Chat 2, 26 September 2001)

I. Sekarang kita akan memasuki topik Eksperimen Busur Hujan.

Carlos Miguele Allende, juga dikenal sebagai Carl Allen. Ia lahir pada 31 Mei 1925 di sebuah kota kecil di luar Pennsylvania. Pada tanggal 14 Juli 1942, Allende bergabung dengan Korps Marinir dan telah habis pada tanggal 21 Mei 1943 (Diambil dari buku berjudul The Philadelphia Eksperiment, hlm 99). Nama aslinya adalah Hansel Heiberg. Dia kemudian bergabung dengan Merchant Marine dan ditugaskan ke SS Andrew Furuseth. Itu atas kapal ini bahwa ia mengaku melihat Eldridge dalam tindakan.

Hansel Heiberg (Carlos Miguel Allende)

Allende menyatakan bahwa ia telah menyaksikan Eldridge yang sedang diangkut seketika ke Norfolk dari Philadelphia dan kembali lagi dalam hitungan menit. Setelah meneliti masalah ini lebih lanjut, ia belajar dari kejadian yang terkait dengan proyek dan menulis penjumlahan dasar dari pengetahuan yang baru dipelajari nya dalam sebuah surat kepada Dr. Morris K. Jessup. Dr. Jessup adalah seorang astronom dan Allende telah berada di penonton dari salah satu ceramah Dr. Jessup itu. Allende memutuskan untuk mempercayakan Dr. Jessup dengan pengetahuan nya. Surat-surat itu ditulis dengan kapitalisasi, tanda baca, dan menggarisbawahi yang terletak di berbagai tempat. Surat-surat itu juga ditulis dalam beberapa warna. Dalam surat-suratnya, Allende mengungkapkan rincian dari Eksperimen Philadelphia kepada Dr. Jessup. Dr. Jessup menulis kembali ke Allende dan meminta informasi baru. Allende menanggapi dengan surat-surat yang lebih rinci. Selama waktu korespondensi Dr. Jessup dan Allende, Dr. Jessup baru saja baru-baru ini menerbitkan bukunya berjudul The Case for the UFO. Setelah Allende telah menulis kepada Dr. Jessup, buku The Case for Ufo ini dikirim ke Angkatan Laut dan memiliki catatan yang ditulis tangan di dalam buku. Catatan itu dalam tulisan yang sama seperti dalam surat yang dikirimkan kepada Dr. Jessup dan akhirnya Dr. Jessup pada tahun 1957 diminta oleh angkatan laut untuk memperlihatkan catatan.

Morris K Jessup

Dr. Jessup mengenali tulisan itu dengan segera. Catatan dalam buku itu lebih rinci daripada di surat-surat dan sangat berwawasan. Sayangnya, Dr. Jessup tidak bisa menemukan petunjuk baru. Hanya satu petunjuk antalizing telah muncul. Dua awak telah berjalan di sebuah taman ketika seorang pria yang tampak kurus mendekati mereka. Pria itu mengatakan kepada mereka sebuah cerita fantastis tentang sebuah eksperimen dilakukan di mana sebagian besar kru meninggal atau menderita efek samping yang mengerikan. Dia mengatakan bahwa pemerintah kemudian mengklaim seluruh awak gila sehingga ketika mereka datang ke depan, mereka hanya akan dianggap sebagai sekelompok orang gila yang hanya mengarang cerita fantastis. Setelah percakapan, salah satu anggota kru yakin sementara yang lain tidak. Akhirnya, anggota yang telah yakin dihubungi Dr. Jessup dan menceritakan cerita. Meskipun ini adalah petunjuk substansial, Dr. Jessup tidak menjadi sangat jauh. Dr. Jessup akhirnya dibunuh oleh Uri Geller melalui hypnosis dari jarak jauh pada tanggal 20 April 1959.

Otopsi terhadap mayat Jessup tidak pernah dilakukan. Ini bertentangan dengan hukum negara bagian saat itu. Sersan Obenclain, yang tiba di tempat kejadian bunuh diri mengatakan off the record : “Semuanya terlihat terlalu profesional”. Sayangnya untuk Dr. Jessup, petunjuk utama dalam teka-teki muncul tak lama setelah kematiannya. Petunjuk ini adalah seorang pria dengan nama Alfred D. Bielek.

Menurut Al Bielek, seorang pria yang mengaku telah menjadi anggota kru, tes pertama yang dilakukan adalah pada 22 Juli 1943. Bielek mengklaim bahwa ia diangkut dalam waktu ke masa depan dan bahwa di sini di masa depan ia dicuci otak oleh Angkatan Laut. Cuci otak ini menyebabkan dia percaya bahwa namanya adalah Alfred Bielek, bukan nama aslinya, Edward Cameron. Setelah menemukan jati dirinya, ia melacak saudaranya yang juga berpartisipasi dalam percobaan. Bielek mengklaim bahwa waktu yang saudaranya pergi ke tahun 1983 dan kehilangan ‘time-lock’ nya. Akibatnya, adiknya yang berusia satu tahun setiap jam dan akhirnya meninggal. Bielek kemudian mengklaim bahwa saudaranya dilahirkan kembali. (Tentang mekanisme waktu di dalam kahhfi dan tentang kelahiran kedua para penjelajah waktu, -in syaa-a llahh akan saya buatkan artikel dengan judul The Depth of The Earth atau Dabbah min al Ardh)

Pendapat umum ini tampaknya diperkuat ketika Bielek mulai mengingat sesuatu hanya setelah melihat film “The Philadelphia Experiment”. Bielek telah Ph.D. dalam Fisika, sehingga ia benar-benar memiliki beberapa pengalaman teknis. Ia juga seorang insinyur listrik pensiunan dengan tiga puluh tahun pengalaman. Karena kecerdasan dan keterampilan nya yang jelas, ia tidak dapat diabaikan sepenuhnya.

Prinsip yang ada di balik Eksperimen Philadelphia adalah Unified Field Theory. Teori ini menyatakan bahwa gravitasi dan magnet terhubung, seperti massa dan energi yang terhubung melalui rumus E = mc2. Einstein disebut tidak pernah memecahkan misteri Unified Field Theory. Namun, penulis bernama William Moore percaya kalau Einstein sebenarnya telah memecahkan persamaan matematikanya yang kemudian dihancurkan sendiri olehnya sebelum ia meninggal.

Einstein dan perwira angkatan laut (Princeton, 24 Juli 1943)

Bielek juga menyatakan bahwa Dr. Albert Einstein, Dr. Nikola Tesla, dan Dr. John von Neumann terlibat dalam proyek. Einstein, di sisi lain, mengusulkan suatu proyek seperti ini untuk Angkatan Laut pada beberapa kesempatan. Karena itu, ia mungkin terlibat dalam proyek. Nikola Tesla disebut pernah mengaku kalau ia telah berhasil memecahkan misteri Unified Field Theory sebelum kematiannya di kota New York pada tanggal 7 Januari 1943. Menurut anggota keluarga Tesla, FBI datang tidak lama setelah Tesla meninggal dan menyita seluruh catatan-catatan penelitiannya. Adapun von Neumann, ada bukti yang mendukung fakta bahwa ia kemudian melanjutkan pada percobaan pada waktu yang berbeda.

Tesla… Tidak ada yang bisa menemukan di websearch siapa yang menemukan televisi. Tesla menemukan perangkat TV. Dia sendirian membuat tabung, ia meletakkan lampu gambar dan ia menemukan Zn2S dan ia mengoleskan nya ke layar kaca. Kita menggunakan teknologi yang sama dengan metode yang sama. Dia menemukan remote control dari TV dan semua remote control. Dia juga menemukan motor UFO dengan medan listrik tinggi yang akan ditemukan di masa mendatang. Ia menemukan stasiun tenaga listrik, koil Tesla, faksimili dan teleks. Tesla, Gurdjieff, Borges, Hawking berada di cabang – cabang mereka, rahmat (pengaturan) dari Allah dan kebermanfaatan bagi kita. (Chat 31, 09 Desember 2001)

Tesla, Bilaniuk dan El-Bielek adalah dari kami. Mereka terikat kepada departemen Zick-Zack kami. Disini bukan agama tetapi ilmu pengetahuan adalah penting. Kami tidak menyebut ini Haniif yang dipikirkan demikian. Haniifs berada di struktur Zig-Zag dan mereka adalah mu-miyn sebagaimana Hans. Kami tidak memperturutkan mereka yang mengatakan hanya agama dan mereka yang mengatakan hanya sains. Ini adalah bodoh seperti ‘ada dunyaa tetapi tidak ada akhirat’ atau ‘ada akhirat, tidak ada dunyaa’. Ada keduanya. (OMNI) Rahasia dari Haniifikasi adalah ini. Agama dan Sains akan dianalisa bersama. Atau omnijective. Kami sebut sains+agama = Omniscience. Allah menciptakan dengan ilmu pengetahuan, agama adalah dimensi sosialnya. (Chat 3, 30 September 2001)

Tesla adalah K. M. Allein. (Alias ​​Charles M. Alan) nama nya dalam budaya Ottoman adalah Nikolai. Hal ini ditulis sebagai Cameron (Kamuran) Tesla. (Chat 34, 19 Desember 2001)

Tentang Tesla, ada dokumen yang berhubungan dengan namanya, Kamuran atau Kârman. The KMAs sebelumnya mengatakan bahwa ia mengambil nama Nikolai, untuk menyingkir dari pemimpin agama, untuk melarikan diri dari Kekaisaran Ottoman. Di Amerika Serikat dia tidak disebut Nicolai, mereka memanggilnya Cameron. Tesla ingin ini secara pribadi. Karena untuk melarikan diri, ketika ia menulis Nikolai ke dokumen palsu, pemimpin agama yang mengontrol orang – orang Bosnia, tidak melakukan apa – apa karena ia menerima dia sebagai orang Serbia. Pemimpin agama itu pada saat yang sama manajer provinsi. Pemimpin agama bahkan dapat memberikan perintah kematian. Suatu malam, ia melarikan diri ke Trieste dengan sebuah kapal dari Karadağ dengan tampak sebagai orang Serbia dan Kristen. Dari sana, di kapal-batu bara, ia beremigrasi ke Amerika Serikat dengan bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. Mereka bertanya di Pulau Ellice : ‘? Apakah Anda memiliki nama lain’ kata dia : Kâmuran. Mereka akan menuliskan sebagai Cameron, tetapi karena tidak ada cukup bukti, mereka tidak menuliskan dan tetap sebagai Nikolai. (Hansel Heiberg= Alias Carlos M. Allende memories). (Chat 38, 28 Desember 2001)

Sebuah laporan-penuh Percobaan diberikan kepada Kongres dan anggota begitu ketakutan bahwa mereka membubarkan proyek segera. Namun, penelitian lanjutan di Proyek Montauk, alias Proyek Phoenix, yang dipimpin oleh Dr. John von Neumann, yang juga mengarahkan Percobaan Philadelphia.

Apakah kalian tahu Montauk atau Vortex? Kode namanya adalah Vortex. Karena akarnya adalah bahasa Latin. (Chat 2, 26 September 2001)

Proyek Montauk berpusat sebagian besar pada bagaimana pikiran bereaksi untuk bepergian interdimensional. Ini terjadi di Laboratorium Nasional Brookhaven. Von Neumann berusaha untuk menghubungkan komputer dengan pikiran dan tampaknya berhasil melampaui mimpi-mimpinya yang paling liar. Menggunakan link komputer-manusia ini, Von Neumann dapat mempengaruhi pikiran orang lain dan akhirnya mampu membuka pusaran waktu (time vortex) kembali ke tahun 1943 ke Percobaan Philadelphia. Dia bahkan membuat klaim-klaim bahwa pikiran dapat menciptakan materi pada setiap titik waktu. Dia juga mengaku telah mengirim seorang pria bernama Preston B. Nichols melalui dua jalur waktu, sebuah fakta yang sebenarnya dikonfirmasi oleh Duncan Cameron di 1985 (Montauk). Cameron dilatih oleh Badan Keamanan Nasional, sehingga kesaksiannya valid. Banyak orang percaya bahwa Proyek Montauk terus berlanjut sampai hari ini menjadi HAARP Project.

II. Sekarang kita akan menjelaskan teori dari Eksperimen Busur Hujan.

Desain dasar memiliki dua kumparan Tesla besar (elektromagnet) ditempatkan pada setiap lambung kapal. 300-400 volts menyerang kita dan membunuh kita. Namun 100.000 atau 1.000.000 volts tidak membunuh. Ia mengabaikan kita. Ia menembus dan pergi tanpa menyentuh kita. Ini merupakan prinsip kondensator dari manusia. Kami berkata : “Hai api jadilah dingin bagi Ibrahim!” Kita tahu ayat tersebut bukan? Api tidak membakar Ibrahim. Mari kita menyebutkan tentang jenis api yang tidak membakar. Ketika sebuah kapal melaju pada sebuah rute, tiba-tiba ia ditimpa oleh suatu magnetik tak bermuatan. Maka kalian menemukan kapal kosong, ditinggalkan sendirian. Tidak ada orang. Cangkir kopi yang masih panas, rokok tinggal setengah, tetapi kemana orang – orang pergi? Mari kita buat sebuah percobaan laboratorium dari ini. Bila kalian charge sebuah kapal baja, listrik dari satu kota, sebuah medan magnet raksasa muncul dengan melingkupi medan listrik. Listrik ini adalah api yang tidak membakar, yang tidak membunuh. Karena tidak ada yang terjadi pada awak kapal. Bahkan jika terjadi sesuatu kepada mereka, mereka menjadi invisible atau freeze selama 6 bulan. Kita ingat peristiwa ini, bukan? Philadelphia Experiment. Ada beberapa daerah di mana tidak ada listrik. Kondensator, cincin armatur, bagian dalam dari permukaan sphere bermuatan listrik, sisi dalam dari cincin dinamo, sphere stroboscobe dll. Apakah kalian memahami apa itu ‘safe region’? Di Al Qur-an (Balad al –amin), perumpamaan dari phenomena ini dapat digeneralisasi sebagai ‘Hai api! Jadilah dingin..’ listrik di charge ke kumparan sphenoid raksasa. (Chat 8, 12 Oktober 2001)

Satu fakta yang setiap orang tampaknya setuju adalah bahwa medan diperpanjang banyak dalam meter, sampai sekitar seratus, di luar kapal dan ke dalam air (Anonim). Segala sesuatu dalam lingkungan ini tidak jelas dalam bentuk (form) dan potongan (shape) yang terlihat hanya lambung dari Eldridge di air. Bidang ini tampaknya memiliki warna kehijauan dan berkabut.

039,042 : allahhu yatawaffaa l-anfusa hiyna mawti hhaa wa llatiy lam tamut fiy manaami hhaa fa yumsiku llatiy qadhaa ‘alay hhaa lmawta wa yursilu l-ukhraa –ilaa –ajalin mmusamman –inna fiy dzaalika la –ayaatin lli qawmin yatafakkaruwna

Allahh akan mewafatkan jiwa ketika mati nya dan (akan mewafatkan jiwa) orang – orang yang belum dimatikan di dalam tidur nya maka akan ditahan (jiwa) orang – orang yang ditentukan atas nya kematian dan akan dilepaskan (jiwa) yang akhir (di dalam tidur) kepada batas yang ditetapkan, bahwa di dalam yang demikian bagi suatu ayat bagi suatu kaum, orang – orang yang akan memikirkan

Apa artinya ayat ini? Bagi kaum yang akan memikirkan (Keluarga Imran/104) sebuah perumpamaan. Kami memecahkan ini. Kami beritahu bahwa medan listrik dan magnet kita adalah dua kutub pada saat tidur. Mereka saling melingkupi seperti sebuah cangkang bawang tegak lurus satu sama lain. Selain itu, di dalam Percobaan Philadelphia, mengapa electricity yang diberikan ke kapal? Karena sebuah medan listrik yang tinggi dilingkupi secara otomatis oleh sebuah medan magnet yang mana sama tinggi dan tegak lurus. Dengan demikian, terjadi Teleportation. (TiMechanics) Teleportation, Veloction, irradiation, dan berbagai OOBE ESP, PK (Psychokynesis) parapsychological, paranormal images dibentuk. Dimensi waktu menyertai dimensi ruang. Jika satu dimensi terpengaruh, dimensi yang lain juga terpengaruh. Seperti strings dari sebuah gitar, sementara semua orang mengalir di jalur mereka sendiri, dengan seperti sebuah badai magnetis yang ekstrim, sebagaimana gitaris mengkompres semua strings dengan dua jarinya dan membuat mereka bersentuhan satu sama lain dan membuat VORTEX, dan persimpangan waktu dibentuk. Kalian lihat, ini dimulai dari mini Bermuda event yang disebut mimpi dan mereka menjadi besar sampai teleportation dari kapal. Allah menggenggam kita, Dia membuat medan listrik dan medan magnet kita dipole. (berarti dua kutub) Jika Dia menghendaki Dia melepaskan kita lagi. (Medan listrik dan medan magnet saling tumpang tindih lagi satu sama lain pada bidang yang sama.) Oleh karena itu, kita bangun dan pergi ke pekerjaan kita. Dengan kedua short circuit dan polarization, Maksudku 450 kita menjadi bersentuhan dengan jinn, nightmare dll. (Chat 6, 07 Oktober 2001)

Banyak cerita-cerita yang terkait dengan percobaan busur hujan ini terkenal liar : bisikan laki-laki beku’ dalam waktu selama berbulan-bulan, rumor manusia bepergian melalui waktu, dan cerita-cerita horor pria terjebak di bulkheads atau bahkan lantai kapal itu sendiri.

Eksperimen Philadelphia telah menjadi kisah kejadian aneh dan kebetulan yang aneh. Perlu dicatat bahwa Allende tegas percaya Angkatan Laut benar-benar tidak menyadari efek samping Eksperimen Philadelphia akan berlaku pada awak. Allende juga dikutip mengatakan: “Saya percaya bahwa penelitian lebih lanjut secara alami akan menghasilkan transportasi terkendali tonase besar pada kecepatan ultra-cepat ke titik yang dikehendaki instan yang diinginkan.” (Allende).

Karena elektromagnetisme adalah sebuah peneguh fundamental. Akibatnya, dengan bantuan peneguh ini elektron muatan negative menyeimbangkan proton muatan positive dan atom terbentuk. (Chat 15, 2 November 2001)

100,004 : fa –atsarna bi hhi naq’an

maka bertebaran dengan nya suatu yang ringan (elektron)

100,005 : fa wasathna bi hhi jam’an

maka ke tengah dengan nya suatu kumpulan (di nukleus)

Sebagai hasil dari kerjasama antara mereka, the electron probability sphere terbentuk. Nama dari ini adalah habbi. Sebuah mini-sphere yang tidak terlihat dengan mata. Kenapa ia disebut habbi? Karena ia diberitahukan bahwa di masa depan ia akan terlihat dengan bantuan dari peralatan seperti mikroskop. Di ayat ke-4 surah al a’laa dikatakan : dan yang mengeluarkan al mar’ayaa (tumbuhan hijau). Maksud ku kata ‘habbi’ yang berarti gelembung air dipilih sebagai perumpamaan. (Chat 15, 2 November 2001)

006,095 : -inna llahha faaliqu lhabbi wa nnawayaa yukhriju lhayya mina lmayyiti wa mukhriju lmayyiti mina lhayyi …

bahwa Allahh menggeser gelembung dan nawaya, akan mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup …

Elektromagnetisme lebih kecil dari ‘habbi’, dan ia diberitahukan bahwa suatu hari kita akan melihat nya. Atau jika tidak ia akan mengatakan bahwa ia dulu adalah the unknown, dan kita akan dilarang dari ta-rajam (melempar/ menterjemahkan) the unknown. Sekarang kita tahu bahwa sebuah kuanta memiliki a duality, dilemma, Maksud ku ia adalah sekaligus partikel dan gelombang. Ia terpasang di dalam sebuah medan terbatas sebagai partikel. Tapi sebagai gelombang ia menjelajah menembus ruang atom yang memiliki 7 lapisan. (Chat 15, 2 November 2001)

Sebagai contoh the photon: Sementara ia datang menuju kita sebagai sebuah gelombang dari melampaui jutaan tahun cahaya, ia adalah sebuah gelombang. Tapi ketika ia membentur kita dan memetik sebuah elektron, ia berkelakuan sebagai sebuah elektron. Atau jika tidak the photon yang muncul dari matahari tidak dapat datang menuju kita tanpa bergerak satu milimeter. Tapi ia menjelajah menembus ruang tak berbatas sebagai gelombang. Ketika ia membentur kita ia menjadi sebuah partikel. Dengan bantuan dari ini, matahari berpijar dan menghangatkan kita. (Chat 15, 2 November 2001)

Elektron adalah sama. ‘Habbi’ kita, Maksud ku, the mini-sphere yang adalah interval probability kita adalah sekaligus sebuah partikel dan gelombang. Keadaan partikel nya disebut ‘kahhfi’ (geometric), dan keadaan gelombang nya disebut ‘raqiym’. (Chat 15, 2 November 2001)

018,009 : -am hasibta –anna -ashhaaba lkahhfi wa rraqiymi kaanuw min –aayaati naa ‘ajaban

belumkah (kamu) menghitung bahwa penghuni kahhfi dan raqiym adalah dari ayat – ayat kami suatu yang ‘ajaib.

Karena mekanika gelombang adalah sinusoidal dan trigonometric. Jika elektron mengorbit, tak jadi soal. Tapi jika ia diganggu dan diuraikan menjadi ion dengan dipetik, dan terlebih lagi jika ia mengalir dari satu ujung ke yang lain dengan sebuah kelajuan yang adalah sangat dekat ke kelajuan cahaya, seperti sebuah lampu fluoresant, ia disebut sebagai gelombang. Sinar beta atau sinar katoda berarti bahwa elektron diambil dari orbit atom dan ia diarahkan seperti sebuah sorotan. (Chat 15, 2 November 2001)

Nama dari ini di dalam the macro system adalah bahwa: Jika kalian memindahkan cangkang dari sebuah elektron (habbi) dari atom yang ia kelilingi dan jika kalian menyorotkan nya ke tempat lain, keadaan dari ini di dalam the macro scale tidak akan menjadi asing bagi kalian. The Bermuda Triangle dan the Philadelphia Experiment. Jika gangguan kecil itu pada level dari ‘habbi’ diganggu secara berlebihan di dalam the electromagnetic form pada the great scale (qubba), maka sebuah elektron tidak disorotkan ke yang lain dan ia tidak menjadi sebuah tetangga di sana. Sebuah kapal, sebuah pesawat menjelajah menembus ruang-waktu. Satu yang bertanggung jawab dari ini bukan lah partikel tapi sebagai gelombang. Gelombang meninggalkan titik ruang-waktu dimana ia berada, secara bebas. Ia membawa partikel kemana ia pergi. (Chat 15, 2 November 2001)

Dzarra berarti sebaran yang menetes di dalam jumlah berlimpah seperti di dalam dzurriyyat = benih keturunan. Ini adalah nama dari kuanta di dalam Al Qur-an. (Chat 15, 2 November 2001)

051,001 : wa dzdzaariyaati dzarwan

dan menyebarkan suatu sebaran

052,002 : fa lhaamilaati wiqran

maka yang mengandung suatu beban (peneguh)

Partikel = materi

Vibrasi = gelombang

Sekarang mari kita terapkan fakta universal ini ke aturan dari Qur-an

The Earth (Ardh) =Partikel

The Heavens (Samaawaat) = Gelombang

Maa bayna hhuma = medan peneguh yang mempengaruhi. Photon – photon yang tidak terlihat yang disebut ‘boson’, yang tidak memancar, tapi mereka adalah photon – photon yang tidak terlihat yang menyebabkan magnet menarik paku. Hubb = tertarik/ cinta (012,030). Elektron=habbi (lokal, mengorbit dan ia memiliki fitur partikel.) The heavens-earth dan apa yang di antara mereka. Partikel dan gelombang (dan situasi polarisasi di antara mereka.) (Chat 15, 2 November 2001)

Magnetis helixes (the curled dimensions dari mulut terowongan) di ruang vacuum yang berinterferensi (habli al wariid 050,016). (Chat 8, 12 Oktober 2001)

Permukaan terowongan (sisi luar) adalah medan magnetik, di dalam terowongan adalah netral (balad al amin). (Chat 10, 17 Oktober 2001)

Mari kita mengingat ayat – ayat. ‘dan (kamu) melihat jibal, (kamu) menghitung ia suatu yang solid (elektron berada pada orbit) dan dia merentang (seperti) rentangan awan’. (Chat 15, 2 November 2001)

Untuk ditransfer dalam ruang-waktu, dalam awan interval probabilitas. ‘perbuatan Allahh yang men-tekun-kan tiap sesuatu’. Hukum Elektromagnetik dalam skala elektron dapat diterapkan pada skala kapal Eldridge. ‘bahwa Dia yang mengabarkan dengan apa yang kalian kerjakan (di percobaan Philadelphia)’. Maksudku Surah Naml/88. (Chat 32, 12 Desember 2001)

027,088 : wa taraa ljibaala tahsabu hhaa jaamidatan wa hhiya tamurru marra ssahaabi shun’a llahhi lladziy –atqana kulla syai-in –inna hhu khabiyrun bi maa taf’aluwna

dan (kamu) melihat jibal, (kamu) menghitung ia suatu yang solid dan dia merentang (seperti) rentangan awan, perbuatan Allahh yang men-tekun-kan tiap sesuatu, bahwa Dia yang mengabarkan dengan apa yang kalian kerjakan

Namun efek samping yang buruk adalah ketika orang-orang menjaditerjebak’. Terjebak terdiri dari menjadi tidak terlihat dan tidak mampu bergerak, berbicara, atau berinteraksi dengan orang lain selama jangka waktu tertentu. Ini diceritakan oleh Allende dalam surat-suratnya kepada Dr. Jessup (The Philadelphia Experiment, 42). Ini juga dikenal sebagai Freeze (pembekuan). Sebuah Freeze yang umum akan bertahan menit ke jam dan merusak psikologis, namun tidak menyebabkan kegilaan. Seorang pria hanya akan keluar dari Freeze jika anggota kru lainnya meletakkan tangan mereka kepadanya untuk memberinya kekuatan. Sayangnya, dalam satu contoh dari “Penumpangan Tangan,” dua orang yang mencoba untuk meletakkan tangan atas pria yang terjebak, mereka terbakar didalam nyala dan dibakar selama delapan belas hari (Eksperimen Philadelphia, 44). Api tidak bisa dihentikan, meskipun beberapa upaya untuk memadamkan nyala. Tak perlu dikatakan, Peletakan Tangan tidak dilanjutkan sejak kejadian tersebut. Kemudian, pria mulai masuk ke Deep Freeze, ketika seorang pria akan dibekukan selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Selama waktu ini, manusia benar-benar sadar orang lain dan tindakan mereka, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan mereka atau berinteraksi dengan mereka. Pria di Deep Freeze hanya dapat dilihat oleh anggota kru lainnya. Ini hanya membutuhkan waktu dua hari bagi seorang pria untuk menjadi benar-benar gila dalam Deep Freeze. Deep freeze yang pertama menggunakan waktu enam bulan dan lima juta dolar penelitian dan peralatan untuk memperbaiki (Eksperimen Philadelphia, 43). Orang yang terjebak selama enam bulan menjadi benar-benar gila pada saat ia keluar. Carlos Allende menulis : “Biasanya Seorang Manusia Deep Freeze menjadi Gila, mengocehsaja, meracau, jika beku nya jauh Lebih dari sehari di waktu kita.” (Eksperimen Philadelphia, 42).

Aiberg : Apakah kalian tahu kenapa sebagian tubuh kru tidak nampak? Apakah kalian pernah memprediksi? Apakah kalian tahu kenapa subjek Philadelphia terlihat sebagian? Dari waktu ke waktu, sebagian tubuh mereka tidak nampak. (Bagian bawah pinggang atau bagian atas pinggang tidak nampak, hal itu tidak menjadi masalah.) Aku menceritakan tentang orang – orang yang terbakar dengan sendirinya. Di dalam sekitar 70 cm (The Depth of The Earth), syihhaab tiba dan menumbuk kalian dan kalian terbakar. Ini bukan senda gurau. Terdapat rekaman resmi dari 500.000 kejadian pembakaran diri. (Ra’du, Mardud) Juga terdapat 1.5 juta dari photograph. (yang diambil photographer polisi) gambar – gambar penuh adalah lebih banyak dari gambar – gambar sebagian. Tubuh terbakar, tapi pakaian, kancing nya dll tidak terbakar. (object tak hidup tidak dapat naik ke sekitar 70 cm di atas, ke langit dari penerbang, mereka tidak dapat melakukan Isra-.)

Berapa cm kah 25 inchi? (1 inchi = 2.54 cm)

25 inchi = 63,5 cm

Karena itu kami memahami satu rahasia lagi di dalam ayat. Rahasia ini adalah rahasia dari langit para penerbang. (Chat 107, 7 Juli 2002)

Ini adalah rahasia dari Jawwi ssamaa-i (016,079).

016,079 : -alam yaraw –ilaa thayri musakhkharaatin fiy jawwi ssamaa-i maa yumsiku hhunna –illaa llahhu –inna fiy dzaalika la –ayaatin lli qawmin yu-minuwna

belumkah nanti dilihat kepada penerbang, suatu yang diputarkan di dalam langit biosphere, apa yang akan menahan mereka kecuali Allahh, bahwa di dalam itu bagi ayat – ayat bagi suatu kaum, orang – orang yang akan beriman

Ini adalah rahasia dari Thayyar Samaa-i (006,038).

006,038 : wa maa min daabbatin fiy l-ardhi wa laa thaa-irin yathiyru bi janaahay hhi –illaa –umamun –amtsaalu kum mmaa farrath naa fiy lkitaabi min syai-in tsumma –ilaa rabbi hhim yuhsyaruwna

dan apa dari kedalaman di sphere (bumi) dan tidak penerbang yang akan terbang dengan dua sayap nya melainkan pemimpin (imam) seperti kamu, apa kami parut di dalam kitab dari sesuatu, kemudian kepada rabb mereka, orang – orang yang akan dihimpunkan

Jika Jana (Gene) maju atau mundur ke 300 tahun, maka waktu tempuh di 25 inchi adalah?

1 hari sidereal = 23 jam 56 menit 10.43114 detik = 86170.43114 detik

309 tahun sidereal = 300 tahun masehi

1000 tahun sidereal = 1 hari sidereal

1 hari * 309 / 1000 tahun sidereal = 7 jam 23 menit 46.66322226 detik = 26626.66322226 detik

Jika Jana (Gene) maju atau mundur ke 300 tahun, maka usia nya berkurang di 25 inchi adalah?

1 bulan sinodik = 29.53059 hari masehi

1 bulan sidereal = 27.321661 hari masehi

Selisih 1 bulan sinodik dan 1 bulan sidereal = 2.208929 hari masehi

Selama 1 tahun sidereal selisihnya menjadi = 26.507148 hari masehi

Selama 309 tahun sidereal, selisihnya menjadi 8190.708732 / 365 = sekitar 22 tahun masehi, yang kita buat dalam rumus 14 * 1 tahun arithmetically (22 usia)

Hal ini secara sederhana :

Dalam keadaan peralihan, medan elektrik tubuh kalian tersebar (horizontal) di tanah, tapi karena kalian adalah dua kutub, medan magnetik kalian menyebar secara vertikal. Seperti Piri Reis, kalian naik ke langit Kairo dan kalian melihat bahkan pantai Brazil. Kalian naik tapi dimana kalian naik, terdapat SYIHHAAB. Ya Tuhan ku! Kalian ditumbuk. Pada saat itu, medan magnetik kalian berbalik kembali untuk bersatu dengan medan elektrik dan untuk menjadi keduanya horizontal. Tapi karena kalian membawa syihhaab disamping kalian, kalian terbakar. Bukan pakaian kalian! Jika terdapat seperti paranormal, juga terdapat HANS disana. Dan tak seorang pun selain daripada Hans dapat menceritakan, menjelaskan ini kepada kalian. Jika telah ada orang lain, kita akan telah mambaca jauh sebelumnya, itu tidak akan dibutuhkan bagi saya (Hans) untuk menulis. Hans adalah penyalin dari Al Qur-an. Ia mengambil dari Al Qur-an dan dia tuliskan disini! Sesungguhnya Al Qur-an dan Hans adalah teman yang sangat baik. Hıdzır dan Lembar Terpelihara yang merupakan kitab utama adalah teman yang sangat baik. Hans dan Al Qur-an adalah teman yang sangat baik. Meskipun kita tidak sebaik Hidzir, Aku (Hans) tidak sedemikian buruk! (Chat 107, 7 Juli 2002)

Fakta lain semua setuju bahwa Eldridge tidak berfungsi dengan benar setelah percobaan dan menjadi sumber masalah. Item terakhir setiap orang percaya adalah bahwa efek samping yang mengerikan termanifestasi pada anggota kru. Beberapa saksi, Allende dan Bielek pada khususnya, menyatakan bahwa materi itu sendiri berubah dan bahwa laki-laki mampu berjalan melalui benda-benda fisik. Ketika medan itu dimatikan, beberapa anggota kru ditemukan terjebak di bulkheads, yang lain di lantai. Beberapa ditemukan dengan pagar kapal terjebak melalui tubuh mereka. Itu adalah pemandangan mengerikan. Para pelaut diduga gila setelah ini dan menyerbu bar. Mereka mengatakan kepada pelayan bar cerita mereka dan benar-benar menakutkan dia. Menurut Allende, sebuah artikel surat kabar ditulis pada serangan itu, namun tidak ada tanggal tertentu dinamakan, sehingga artikel tersebut tidak dapat ditemukan. Kebanyakan Awak menjadi gila, tapi beberapa mempertahankan kewarasan mereka, hanya untuk didorong masuk ke dalam situasi buruk. Satu orang duduk untuk makan malam bersama istri dan anak nya, tapi kemudian bangkit dari meja, berjalan melalui dinding, dan tidak pernah terlihat lagi. Dua lainnya secara sederhana menghilang ke udara tipis dan juga tidak pernah terlihat lagi. Seorang anggota kru menghilang di tengah-tengah perkelahian, banyak lawannya menjadi heran. Semua tiga insiden memiliki beberapa saksi.

Untuk Teleportasi Philadelphia ke Norfolk kita menggunakan rumus

14 * 3 tahun arithmetically (usia) = 1 hari

14 * 18 jam arithmetically (usia) = 1 menit

14 * 1080 detik arithmetically (usia) = 1 detik

Biarkan saya memberikan beberapa petunjuk : kita sebut seseorang yang tembus melewati dinding, GHOST, bukan? When 1080 is used, you are real. The wall is the ghost. This second is true. Nothing happens to you. Dinding hanya menjadi sebuah hologram. When you are real, the wall is the ghost. (Geist) Setiap sesuatu memiliki penjelasan di Al Qur-an. Apakah kalian ingat, sinar Alpha tidak dapat melewati ke seberang dinding Lead. Tapi satu sinar alpha mengatasi dinding. Apakah kalian ingat ini? Sinar Alpha merupakan partikel raksasa. Ia adalah inti helium, dengan dua proton dan dua neutron. Bukan sinar channel seperti Beta (electron) dan Gamma (photon). Ia adalah inti raksasa. Ia menembus keluar dari 90 cm dinding Lead dan ia pergi menjauh. Kini 99.9 % dari sinar alpha terkungkung di dalam. Tapi terdapat satu yang bebas! That one’s time depends on the 1080 factor. That is real, not ghost. The Pb wall is the ghost. I mean the fact that the He nucleus is real, means and/or the wall is ghost. The death is also this. We always live and live. And once in the lifeterm we die. I mean the He nucleus went out of the system. This is called death. You should think so. One more note: Our lifeterm is the half-life. We suppose that it is complete, but it was halved. Because in the other event in the anti-universe, (in the B event that is the opposite of A) the other didn’t die. A kilo of radioactive matter, at the end of its half-life, its half converts to the energy by escaping from the tunnel. Its half remains. If in this universe I died, this means that my anti-Hans is at the half of his lifeterm. This is the half-life. We know about the radioactivity, don’t we? I can tell if you don’t know. If the wall is the ghost, what should I do? What should I do, if someone who sees me under 70 cm, can’t see my upper part. I am not the ghost! The Earth, I mean the surface of the world is like a Lead Container. Some alpha particles although rarely, escape to the underground. They can go to the deep depths. The Earth behaves like a ghost to you. It behaves as if it doesn’t exist. I mean as if the neutrinos didn’t interact with the matter, through the wall>>>earth. (Chat 107, 7 Juli 2002)

Alfa rays radiate out of the lead case. Rarely it occurs once. They go out of the lead case. Furthermore the death is this. We once go outside (to the upper space) and we die. (Chat 72, 24 Maret 2002)

The Quake

You can pass through with the time energy impulses, having an impact. As you see, another comment from the Dabbetül Arz. And this is also from Kuran. As always from Kuran. Always from Kuran. I can’t even think of life without Kuran. Amenna and saddekna, I obeyed. (Chat 107, 7 Juli 2002)

Your spouse disappears in the room. Then he appears again. Even he passes through the wall. Help! The ghosts occupied the house! Do you remember these, the appearance and the disappearance from somewhere?

Kemaleyn and Siccace: Phildelphia Experiment

Aiberg: Yes Philadelphia. A ship which goes to 600 miles beyond in 1 minute. (to Norfolk) Space advancement in 1 minute. (Isra) The speed of a ship is maximum 30 miles/hour. To go 600 miles beyond, how many hours should it go? I am waiting.

🙂

Siccace: 20 hours

Aiberg: Yes it takes a path that it will take in about a day, in 1 minute. Actually I can exactly say this. It is even not 1 minute!!

A small hint>>>the topic of 1080

🙂

Do you remember the state of the crew in that Eldridge landing ship? The people who disappeared. The ones whose half appeared, whose other half disappeared. The people who passed through the wall. The people who were frozen for 6 months. The people who were burnt by themselves while carrying compass. Actually nobody would die, because Alias Allende and Jessup told them: ‘When an abnormal situation occurs, touch.’

You touch>> you ground. Di film The Philadelphia Experiment diperlihatkan.

When you touch, they return back. They forgot this because of the panic and there were people who died unconsciously. This wasn’t the crime of KMA and Jessup.

😦

This was the panic. (Chat 107, 7 Juli 2002)

Posted in al quran, haniif, Imam Mahdi, Science, Sejarah Islam, Time Travelling | 15 Comments »

Inception

Posted by qarrobin pada Agustus 10, 2011

-a’udzu bi llahhi mina sysyaythaani rrajiym

bi smi llahhi rrahmaani rrahiym

 

Saya mendapatkan informasi tentang hanif tahun 2008, sedangkan file yang saya dapatkan tersebut berasal dari chat tahun 2001

hingga tahun 2011 ini saya baru menterjemahkan untuk saya pelajari, namun terjemahan itu pun belum selesai

setelah Kang Ragap mempertanyakan secara detail, saya pun mengkonfirmasi

namun terjadi kesalahan ketika saya mengambil kesimpulan

jika saya ingin mengedit koment tentang kesalahan tersebut, rasanya tidak etis

kalopun blog ingin dihapus, ada rasa sayang karena ada sebagian artikel fisika yang berasal dari pemikiran saya sendiri

jadi untuk sekarang, mungkin saya tidak akan memposting artikel lagi di blog ini

-in syaa-a llahh saya akan bouncing ke graceland di http://adlerallende.wordpress.com

saya haturkan maaf buat teman – teman semua, terima kasih atas saran, kritik dan ocehannya

Salaam salaam

 

Abu Qory Dahara

Posted in al quran, Alam Amr, haniif, Imam Mahdi, qory dahara, Science, Sejarah Islam, Time Travelling, Uncategorized | 24 Comments »

‘isa – Mighty – Khidhir

Posted by qarrobin pada Oktober 30, 2010

Kisah Musa Joshua Khidhir mengalami biorhythm di masa depan, yakni ‘isa Mighty Khidhir. Muhammad saw merupakan penutup kenabian (prophet), jadi ‘isa Mighty Khidhir bukanlah nabi (messenger). ‘isa turun ke bumi sebagai umat Muhammad saw. Maqam ‘isa akan berada di sebelah maqam Muhammad saw.

019,033 : dan kesejahteraan atas ku (‘isa) pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali

Nama Mighty Adler tidak disebutkan di al quran sebagaimana nama Khidhir tidak disebutkan di dalam al quran.

011,006 : dan apa dari dabbah di dalam bumi kecuali atas Allah rizqi nya dan mengetahui tempat berdiam nya dan tempat penyimpanan nya, setiapnya di dalam suatu kitab suatu yang terbukti.

027,082 : dan bila ditimpakan perkataan atas mereka, kami keluarkan bagi mereka dabbah dari bumi yang mengatakan kepada mereka bahwa manusia adalah dengan ayat-ayat kami tidak yaqin.

Tabuut sakiinah (Ark of Covenant) dari Lawh Mahfuzh tidak disaksikan oleh Jibril. Bahtera perjanjian (shadr miitsaaq) ini dibawa oleh malaikat muqarrabin. Tawrat dan Tabuut perjanjian menghilang bersama. Khidhir adalah Utusan perjanjian yang menjadi saksi atas Tawrat dan Tabuut perjanjian. Khidhir pun menjadi saksi dari injil yang diucapkan ‘isa dan turunnya al quran dalam bentuk al dzikr (ingatan). Al masiih ‘iisa ibn Maryam merupakan kalimat (dalam bentuk raqiim) yang disampaikan kepada Maryam dan ruwh (dalam bentuk kahfi) dari Lawh Mahfuzh ke rahiim Maryam.

003,081 : dan bila diambil allah perjanjian para nabi bagi apa diberikan kamu dari kitab dan hikmah kemudian didatangkan kamu seorang utusan (khidhir) yang mengoreksi bagi apa yang beserta kamu bagi beriman dengan nya dan bagi menolong nya, berkata (allah) apakah beriqrar kalian dan mengambil kalian atas yang demikian itu ishrii? berkata (mereka) beriqrar kami, berkata (allah) maka saksikanlah dan aku beserta kamu dari yang menyaksikan.

019,012 : Hai Yahya ambillah kitab (lawh mahfuzh) dengan quwwat dan kami berikan ia hikmah shabii

019,015 : kesejahteraan atas nya (yahya) pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari dibangkitkan hidup kembali

Khidhir di masa depan akan diutus untuk mengoreksi kitab dan hikmah yang ditransfer kepada Mahdi. Khidhir memiliki asisten yakni Yahya ash shibghah. Setelah tugas Khidhir selesai dan meninggal, Lawh Mahfuzh diserahkan kepada Yahya. Di akhirat, Lawh Mahfuzh akan diserahkan kembali kepada Khidhir.

Di masa Sulayman, nama Khidhir adalah Asaf bin Berhiya, khidhir adalah Perdana Menteri Sulayman. Di masa kini, nama salah satu keturunan Khidhir adalah Alias Allende Bergier. Balqis tidak menikah dengan Sulayman, tetapi Asaf menikahi Balqis (The Dancing Queen). Di masa depan Mighty Adler adalah keturunan Khidhir. Balqis merupakan keturunan Huur (044,054; 052,020) sebagaimana Aali ‘imran merupakan keturunan Huur.

Posted in haniif, Imam Mahdi, Sejarah Islam, Time Travelling | 9 Comments »

Time Quake (Al ZilZal 099,006)

Posted by qarrobin pada Oktober 17, 2010

Biorhythm merupakan penggandaan kondisi yang memiliki fase yang berbeda, dan teori gravitasi kuantum dapat memberikan penjelasan kenapa biorhythm bisa terjadi, namun tidak semua biorhythm memiliki penggandaan yang terus berlangsung. Orang A’rab di dalam sejarah dunia bersatu dua kali (Pada Era Muhammad dan Era Utsmani) dan mereka tidak bersatu lagi, bahkan setelah 300 tahun.

Pada kisah Musa terjadi penggandaan Joshua, yang satu Tirani dan yang kedua menjadi sahabat Musa. Khidhir yang berada pada waktu Dahr, merubah syajarah (018,074). Khidir tidak pernah menginterrupts keseimbangan alam semesta yang sensitif, jika sebuah perintah tidak datang dari Lawh Mahfuzh. Dia adalah seorang utusan dari perintah. Dia adalah Rasul Allah.

Terjadi Biorhythm pada kisah Joshua, yakni penggandaan dari Alias Olaf Adler menjadi Alois Adolf Hitler. Namun terjadi fase yang berbeda seperti Kennedy dan Lincoln, juga seperti biorhythm yang lain. Equilibrium diintervent oleh ‘Time Traffic Cops’. Beberapa pasukan kejahatan yang disebut MIB (Men in Black) membunuh orang-orang yang baik. Kali ini Mighty Adler ditunda untuk masa depan dan Fuhrer Hitler ditempatkan dalam syajarah.

Alois Hiedler (ayah Hitler) adalah the 7th of the time pirates. Jika waktu tidak dimanipulasi tak akan ada kebutuhan untuk Mahdi. Karena biorhythm alami dicampuri oleh manusia maka terjadi Time-Quake (ZilZal 099,006). Mathias (ZilZal 099,007) mendarat ke Kremlin (Russian whitehouse) dengan pesawat, dengan damai, bukan Pentagon. Tetapi sesuatu yang mengeksekusi Soviets adalah a small plane. Ia mendarat di Red Square. Sistem tiba-tiba berubah. Sesuatu terjadi. The Red Army was questioned. Jenderal (komandan dari angkatan udara) yang seharusnya make a coup telah ditangkap. The people questioned their own system. Polandia, Hungaria dan Czeckoslovakia membuka perbatasan. Jerman Timur mengalir ke Jerman Barat. Di Azerbaijan 150 orang menjadi martir di Liberty Square. Mathias menghancurkan Tembok Berlin. Dia adalah suatu tanda. Ini adalah perang antara Graceland dan Exodusland.

Terjadi Time-Quake yang berikutnya pada 26 Agustus 2001. Setelah 16 hari, mereka menjadi kamikaze ke WTC (009,109). Osama bin Laden (ZilZal 099,008) merupakan subkontraktor ke Zero-N. Tembok Berlin akan dimusnahkan pada 2050, insya Allah.

Posted in Alam Amr, Imam Mahdi, Science, Sejarah Islam, Time Travelling | Leave a Comment »

Hadzirullah

Posted by qarrobin pada Juni 2, 2010

018,065 : maka mewujud seorang hamba (hidzir) dari hamba-hamba kami yang kami berikan ia suatu rahmat (seperti Ibrahim) dari lantai kami dan kami beritahu ia dari kerah kami suatu pengetahuan (seperti Idris).

Hidzir diberikan rahmat dan pengetahuan. Hidzir adalah penjaga agama Sabii yang berasal dari Idris dan penjaga agama Haniif yang berasal dari Ibrahim. Mereka bertiga, Tripod Ibrahim-Idris-Hidzir adalah orang-orang yang berada pada lantai yang sangat dekat dengan Allah. Tiga yang berwenang ini adalah sebagai berikut :

022,078 : dan berjihadlah di dalam Allah yang lengkap jihad nya, Dia ajtaba kamu dan apa dijadikan atas kamu di dalam peraturan dari haraj (kesempitan), ajaran bapak kamu Ibrahim, Dia menamai kamu orang-orang muslim dari sebelumnya dan di dalam ini, bagi menjadi rasul seorang saksi atas kamu dan kamu adalah saksi atas manusia, maka dirikan penghormatan dan berikan pengembangan, dan a’tashimuu dengan Allah, Dia Mawla kamu, maka pemeliharaan Mawla dan pemeliharaan Penolong.

1. Khalilullah / KhalilurRahman Ibrahim

Ibrahim adalah teman Allah. Ibrahim menerima rahmat dari Allah. Ibrahim tidak menerima science. Salah satu dari Tripod, dan merupakan pendiri Haniif. Ibrahim meninggal.

2. ‘Alimullah / Alimül-Alim Idris as.

Idris bisa merasakan kematian, tetapi melampaui gerbang kematian orang mati, di abadikan ke tempat tertinggi. Idris belum meninggal, sampai saat ini masih hidup. Dia adalah yang kedua dari Tripod, dan agama Sabii didirikan. Idris mengambil Ilmu dari Allah. Idris tidak mengambil rahmat (pengaturan).

3. Sirrullah / Hadzirullah sebagai Hidir.

Nama nya tidak pernah disebutkan di dalam ayat, 19 ayat-ayat yang secara tidak langsung tersirat, ayat terakhir bersinggungan dengan cerita Dzulqarnayn. Hidzir membawa Kerajaan dari singgasana Saba ke hadapan Sulaiman, Hidzir bertemu dengan Musa. Hidzir bukan Rasul. Jadi adalah anonym. Untuk menjadi anonym untuk masa lalu (7200 tahun yang lalu) dan masa depan (zaman 400 tahun setelah kita). Tugas, 12-ribu-tahun periode waktu di saat yang sama secara bergiliran. Saksi dari agama Sabii dan agama Haniif. Pada saat yang sama kita menyisakan di masa depan kita, yang belum lahir, sehingga nama bukan suatu yang disebutkan.

Hidzir mengambil bagian dari Idris dan Ibrahim, kematian dan keabadian disertakan. Sebagai bagian dari Idris, Hidzir berada di Lawh al Mahfuzh, dan Idris melihat dari Jauh. Sebagai bagian dari Ibrahim, Hidzir akan mengalami kematian. Dajjal akan membunuh Hidzir. Hidzir tidak mendirikan sebuah agama. Saksi dari Penggantian Taurat asli, saksi dari urutan al quran sekarang ini yang berbeda dari penurunan (seri). Sebagai pembaca kitab utama mereka = Lawh al Mahfuzh, Hidzir memiliki otoritas istimewa.

Hidzir menjadi saksi dari ucapan Rasulullah Muhammad saw dan dari hadits yang dibuat-buat. 300 tahun kemudian, Mahdi akan muncul, juga dikenal sebagai seorang guru. Di Turki, Hidzir dikenal dengan panggilan Dede Korkut. Hidzir berpegangan pada anak-anak yang tinggal di kutub utara dan ditarik oleh slide kawanan rusa. Cerita ini masuk dalam legenda Santa Claus. Namun Hidzir tidak memakai gaun merah dan tidak berjanggut putih, tidak gendut sama sekali dan tidak memiliki tawa ho ho ho. Misi Khidir didirikan oleh Ibrahim agama Hanif, didirikan oleh Idris agama Sabii, dengan real-Qur’an (dalam rangka melindungi penurunan) akan ditransfer ke Rasul Mahdi.

Hidzir adalah ciptaan yang tak dikenal, karena ia berada pada waktu Dahr, Al awwal, Al-Aw-Wa-La, 1 or/and 0. Hidzir di sungai Aras, menumpuk tinggi, Bizanstan Anatolia mencoba mengambil ukuran Turki, menshibghah anak-anak, yang kemudian menghilang. Dede Korkut = Kakek yang menakut-nakuti. Korkut soubriquet (nama samaran, memasukkan nama orang)

Nama Hidzir tidak ada di dalam al quran. Setiap orang boleh menerima rahmat dari lantai (‘indi) dan pengetahuan dari kerah (ladun). Rabbi zidnii ‘ilmi (020,114), dimaksudkan menempel ke sisi-sisi Nya. Pengetahuan yang dipinta, risetlah al quran dan Allah akan memberikan ilmu Nya.

Hidzir juga menerima rahmat, rahmat nya melingkupi dunia anak-anak. Sementara anak-anak dapat menerima Malaikat kematian, Hidzir membuat mereka tertawa, bahkan merasa bahwa mereka tidak mati. Hidzir bukan malaikat, Hidzir adalah manusia biasa yang hidup pada setiap zaman.

Rabbi tingkatkan ku pengetahuan. Khidir berkata : Rabb ku tingkatkan jumlah pembaca doa ini. Khidir ada dimana-mana : di ELBISTAN, “aku datang dari Elbistan” katanya. Kematian Hidzir akan menjadi kematian yang paling mengerikan di alam semesta. Berapa kali Hidzir harus mati di 72 abad sehingga akan mati pada waktu yang sama!

Hidzir muncul dalam gambar orang yang berbeda, dalam setiap zaman muncul dengan gambar tersendiri. Sebagai contoh, seperti foto ayahmu antara usia dari 18 ke 78 setiap semester. Seperti memiliki kelahiran di wajah setiap zaman, setiap usia menjalani kehidupan normal mereka. Gambar Hidzir menyebar ke zaman (7500 tahun), yang berdiri dalam gambar yang muncul memasuki zaman.

Hidzir lahir di masa lalu, 7200 tahun yang lalu. Ia ditempatkan di Lawh al Mahfuzh yang berada pada waktu Dahr, 1 and/or 0, CPT-4 : waktu yang bersinggungan pada setiap titik ruang chronosfer (khunnas). Sehingga ia bisa berada di setiap zaman, dan karena itu tidak pernah harus memiliki nama apa pun. (Simple present tense) past-future, ketika semuanya sekarang disebut dahr atau waktu yang sangat panjang.

Kewarganegaraan Hidzir, dengan pengakuannya adalah Turgut, berarti Happy Turan. Memiliki wajah abad ke-7 dan bahkan memiliki bahasa yang sama dengan Finlandia dan orang-orang Altai, yang sangat karismatik daripada zamannya, Turan. Raut-raut nya sopan. Sekilas pandang tampak seperti sedikit mendekati EminColasan. Halus budi bahasa nya, rambut pirang, mata biru+hijau, perutnya tidak gendut, memiliki badan yang ideal. Type nya sangat modern, tidak ada yang bisa percaya bahwa ia lahir 72 abad yang lalu, tidak seperti Neandartel atau manusia gua.

Turgut adalah tempat dimana URAL+ALTAY tanah air yang sama. Wilayah Orenburg Rusia yang runtuh atau nampak seperti sekarang. Kutub utara (Authority untuk Khidir) didatangi kemudian. Ada hal-hal yang menarik. Ia mengatakan Rusia adalah finlandia. Dia mengatakan Teutonics adalah finlandia. Hidzir juga dipanggil sebagai Tankut, dan nickname nya Korkut/Khorgut (menakut-nakuti/stimulus) dan, 7 ribu tahun lebih awal, dilahirkan di wilayah Altai.

Sejak Hitit dan Sumeria, Turan “yang hilang”, Meluncan katanya, pembuluh vena Hidzir berada disana. Turan selama periode Hidzir, lihat wajah-wajah Finlandia, Hungaria, Ceko dan Bosnia. Gen mereka adalah Turan. Hidzir sah nya adalah putra Turgut. Turgut berarti ruwh yang bernafas.

Posted in Alam Amr, Imam Mahdi, Science, Sejarah Islam, Time Travelling | Leave a Comment »

12 Negara Syuura

Posted by qarrobin pada Mei 24, 2010

XIII. 12 Negara Syuura

Di dalam al quran qawm qawm berarti 6+6. Pikirkan tentang benua Amerika. Jika Anda memiliki atlas, buka dan lihatlah. Buka benua Amerika. Berapa banyak negara disana yang berbasiskan bahasa? Amerika Utara berbicara Inggris (Amerika Serikat dan Kanada) Semua sisanya berbicara Spanyol. Bukan begitu? Portugis adalah Leon / Galicia dialek dari Spanyol. Dengan Catalan mereka Spanyol. Indian merupakan kesatuan ras. Aku berbicara tentang kesatuan bahasa. Quebeck dan Haiti berbahasa Perancis. Mereka adalah provinsi luar negeri Kesatuan Euroman. Sudahkah Anda melihat bahwa ada dua bahasa secara umum? Saya mencoba untuk memberitahu ini, yang berbeda harus dianggap sebagai propinsi luar negeri. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras seperti Indian Merah, Hitam. Aku berbicara sebuah KESATUAN BAHASA. Karena definisi bangsa dimulai dengan ‘Berbicara bahasa yang sama, budaya yang sama, dll’.

Pada surah Syuuraa/038 : dan orang-orang yang astajaabuu bagi rabb mereka dan mendirikan penghormatan dan urusan mereka dimusyawarahkan antara mereka dan dari apa kami razaq mereka orang-orang yang berinfaq.

1. Aria (Tüm Hint-iran dili konuşan ülkeler).

2. Buddhan (Tüm Çin ve Hindiçince konuşan ülkeler).

3. Sahami (Hami ve Samice, Arapça dil birliği).

4. German (Germence konuşan ülkeler).

5. Slavija (Slav dilleri konuşan ülkeler).

6. EuroPact (Latin Avrupa, Baltık, Balkan vb).

7. Afrocamp (Afrika yerli diller birliği).

8. MusliMalezya (Müslüman Güneydoğu Asya-Pasifik adalar devletleri).

9. İberica (İspanyolca-Portekizce konuşan ülkeler birliği).

10.Turan: (Türkçe konuşan ülkeler birliği).

11. Suobiryak: (Fin_Macarca konuşan ve Ural Fin birliği).

12. Siberica: (Tüm Sibirya ve Kuzey Amerika yerli, eskimo vb halkları, Arktika birliği).

Tidakkah Kepulauan Inggris, Irlandia, Wales, Skotlandia, Selandia Baru, Australia, dan Uni Afrika Selatan sudah termasuk dalam Persekutuan Berbahasa Inggris? Sudahkah Anda melihat salah satu dari 12 negara? Salah satunya Spanyol, mengapa mereka memisahkan nya dari setiap yang lain? Orang Amerika, Orang Australia, Orang Irlandia … Apa yang berbeda? Siapa yang memisahkan mereka? Mengapa? Dan mengapa hal ini mengatur mereka sebagai IMPERİA? Logika dari pemisahan, pembagian, mengenyampingkan, memerintah, melahap. Misalnya Perancis, Vallons dari Belgia, Suisse bagian dari Swedia, Val d’aosta dan Quebeck, dll. Tidakkah ini lebih baik demikian? Tahiti, Miquelon ..

Mari kita lihat ke bagian lain dari Benua Amerika. Sebuah negara Latin besar termasuk Semenanjung Iber yang disebut IBERIKA. Karena setiap orang berbicara Latin. Apakah Anda mengetahui berapa banyak negara yang ada di luasnya Afrika? Bagian utaranya adalah Persekutuan Arab dan bagian selatannya adalah Persekutuan (Hitam) Bantu. Amerika dua negara, Afrika dua negara, bisa saya katakan? Afrika utara, pada saat yang sama seluruh Timur Tengah dan Semenanjung Arabia satu negara. Aria merupakan satu-satunya negara yang berbicara dengan bahasa-bahasa Iran, Afganistan, Pakistan, India, Banglades, Indo-Iran. Slavs, Turki, Cina, dan sisanya masing-masing adalah sebuah negara. Apakah kita memahami logikanya? OK? Allah sebagaimana telah menciptakan 12 bahasa. 12 negara telah dibentuk. Masing-masing dari mereka sangat luas … Contohnya Turan.

Sekarang sebagai Turki, kami adalah negara impor minyak bumi. Saat ini adalah sebaliknya. Sungguh, mengapa kita tidak bersatu dengan Azerbaijan dan Turkmenistan yang kaya minyak bumi? Aku berkata sungguh, karena tidak ada larangan. Tak ada seorang pun yang melarang itu. Sungguh kenapa kita tidak bersatu sebagai ini 3 negara-negara Oguz pada saat ini? Ketika Özal memanggil mereka ‘Syi’ah’, mereka menduga ini sebagai sebuah pujian. Mereka berkata: ‘Kami bukan Yazid’. Kami adalah pengagum pada Barat. Aku telah datang dari bagian tengah Barat. Satu-satunya hal dari barat untuk dikagumi adalah kebersihan mereka dan keindustrian mereka. Siapa pun ingin bersatu, mereka bersatu. Tak ada seorang pun yang mencoba nya. Misalnya Türkeş, sejak 1944, selama bertahun-tahun, bekerja untuk ideal Turan. Tetapi ketika Rusia besar telah dilumpuhkan, ia pertama kali yang dilarang berbicara melawan Masonry dan Zionisme, kemudian juga tentang ideal Turan. ‘Başbuğ’ tutup mulut. Dia tidak mau bersatu. Dia berbicara omong-kosong, dia berkata: ‘Mari kita menyamakan abjad’. Ia mati, Devlet Bahçeli menggantikan dia. Siapa melarang ideal Turan kepada siapa?

Pertanyaan: Tidakkah yang adikuasa, masons, zionists melawan ketika kami berusaha untuk bersatu? Tidak, mereka tidak. Mereka menyebabkan kita untuk memerangi satu sama lain dari dalam kita sendiri. Mereka sudah di seluruh tahapan pengelolaan.

Akibatnya, 12 negara yang didasarkan pada 12 bahasa ada secara alami. Sesungguhnya topik nya sekarang adalah bukan 12 negara ini. Topiknya yakni ‘kepemilikan-bersama’, mengkoordinasikan satelit Syi’raa dari 12 negara ini, maksudku WEMB Pusat Ibu Kota Dunia. Di 12 negara, Syi’raa adalah seperti negara yang ke 13. Ibu Kota Federal seperti Washington DC. 12 bahasa yang diucapkan. Bahasa Inggris, Jeans, Cola, hamburger akan menjadi gaya 300 tahun lebih, mungkin 500 tahun. Satu yang ingin saya beritahu sekarang adalah bahwa sistem ini telah DIDIRIKAN OLEH ADLER.

Posted in Imam Mahdi | 1 Comment »

Shufi dan Haniifa

Posted by qarrobin pada Mei 19, 2010

XII. Shufi dan Haniifa

Allah tidak ingin orang ketiga di antara Dia dan utusan Nya. Manifestasi Allah ke utusan Nya adalah lebih dekat daripada urat nadinya, secara langsung. Tetapi kita sering mengatakan sebaliknya. ‘Seseorang yang tidak memiliki syeikh, memiliki setan sebagai syeikh’. Kita menempatkan orang ketiga di antara kita dan Allah dan meminta bantuan dari mereka. Haniifa berarti meminta langsung dari Allah. Allah tidak terhalangi, Dia tidak menggunakan alat bantu dengar. Tentang topik ini di al quran di dalam surah the Poets-Syu’araa yang tertulis sebagai berikut:

221- Hal Aku beritakan kamu atas siapa diturunkan setan-setan?

222- Diturunkan atas setiap affaakin yang banyak dosa.

223- Menghadapkan pendengaran dan kebanyakan mereka orang-orang pendusta.

224- Dan penyair-penyair diikuti mereka al ghaawuun.

225- Belumkah kamu lihat sungguh mereka di dalam tiap lembah yahiimuun?

226- Dan sungguh mereka mengatakan apa yang tidak diperbuat.

Ada dua definisi di sini. Yang pertama Syeikh dan kedua shufi yang sesat yang menyebut diri mistik. Tetapi ayat akan melindungi shufi yang benar. Mari kita tulis ayat sampai akhir. Dendam ini akan muncul.

227 – Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan dan mengingat Allah lebih banyak, dan ditolong dari sesudah apa yg tidak seharusnya, dan akan mengetahui orang-orang yang zhalim pada tempat pertukaran orang-orang yang dipertukarkan.

Kata yang ada, adalah dendam. Para shufi yang terzhalimi : Muhyiddin ibn ‘Arabi, İbnu Khaldun, Hodja Ahmad Yusufi dan siswanya : Hajı Bektaş Veli, Yunus Emre (murid dari Taptuk), Hajı Bayram Veli, Maulana El Jalalluddin Rumi (murid dari Syamsi Tabrizi) dll. Guru dari mereka adalah Hidzir. Lihatlah apa yang mereka lakukan kepada orang-orang kita? Haniifa berarti tidak memiliki sekte.

Terdapat empat sekolah pemikiran di dalam geografi besar Islam:

a) Pada barat jauh, Muhyiddin ibn ‘Arabi dan Ibnu Khaldun

b) Di pusat, shufisme Abu Muslim

c) Shufisme India (untuk membuat orang India muslim Nirvana = fana fiillaah, ‘aynul yaqin, ‘ilmul yaqin, haqqul yaqin berasal dari India) Ini adalah konsesi yang diberikan. Kemudian mereka menjadi masalah bagi kita sebagai shufisme Petunjuk-Islam. Tetapi di sebelah utara, bagian dari Bukhara jalan sutra yahudi, Bukhari,

d) Terdapat sekolah pemikiran Yusufi. Murid-murid nya tidak seperti yang mereka ceritakan kepada kita. Hajı Bektash Veli tidak pernah meminum minuman beralkohol, dan dia tidak bersekte Alawi-Sunni. Hajı Bayram Veli: ‘Tidak ada sekte, yang ada akhiisme = persaudaraan’. Maulana Rumi tidak pernah menari, ia tidak pernah melaksanakan perayaan langit. Gurunya Syamsi Tabrizi adalah dari sekolah pemikiran Yusufi. Taptuk dan siswanya Yunus Emre tidak memiliki sekte. Itulah mengapa Adabaali menyebut mereka ‘Khariji’, tak bersekte. Adabaali menghina Maulana Rumi ‘Ziinah/Köçek=Homoseksual’. Ketika Adabaali menaklukkan the artisan state of Akhiisme of Hajı Bayram Veli, Adabaali melaksanakan penyiksaan luar biasa. Para ‘Akhi’ dibunuh disana tanpa ditangkap. Mengapa Adabaali demikian? Tidak ada nama dari keluarga Muhammad di dalam Dinasti Utsmani. Ayah mertua Utsmani adalah Adabaali. Siapa ayah dari Adabaali? Abuyazid. Siapa ayah dari Yazid? Muawiya. Siapa ayah dari Muawiya? Abu Shufyan. Sekarang, tak seorangpun menamai anaknya Yazid atau Muawiya.

Wahhabiisme adalah gaya agama yang dibawa sistem British, ia tidak dibawa oleh Abdulwahhab. British selalu melakukan ini. (Babiisme, Kadyanisme, Bahaisme dll) Penguasaan terhadap minyak bumi. Tetapi ada generasi baru dari pemuda Arabik. Negara yang tercepat peningkatan populasinya di dunia adalah Arab Saudi. Setiap orang dari mereka adalah trillionaire. Tetapi karena penduduk mereka yang menakjubkan, generasi baru akan menjadi billionaire, generasi berikutnya akan menjadi millionaire. Saya tidak ingin untuk berpikir tentang generasi selanjutnya. Karena minyak bumi akan berakhir dan mereka akan menjadi seperti orang-orang di Afghanistan yang memakan dari akar tanaman. Analis yang baik melihat hal ini dan mengatakannya.

Orang A’rab di dalam sejarah dunia bersatu dua kali dan mereka tidak akan pernah bersatu lagi, bahkan setelah 300 tahun.

1. Era Muhammad.

2. Era Utsmani.

2099 adalah zaman dari pengaruh yang kuat. Anda dapat mengatakan ia adalah perintis dari kesatuan Turki. Dalam Turki biorhythm adalah di setiap 400 tahun. Menurut catatan, dimulai dari tahun 499, 899 (seperti Göktürks dll). Dalam 1299, Negara Utsmani didirikan. Ia mulai runtuh pada 1699. Kembali muncul pada 2099. Selalu interval 400 tahun.

The Poets di sini adalah dari para penya’ir shufisme. Mereka kadang-kadang menulis bahwa mereka melihat Allah, mereka menjadi satu dengan Allah (sekolah pemikiran Hind-Nirvana) Adab Aali dari kategori ini. Kami mempelajari bahwa mereka orang-orang bodoh itu mengembara di lembah-lembah (ini juga berarti antarpulau. Mari kita tidak melupakan mereka yang berlindung di Amerika Serikat.) Namun pada ayat terakhir mawlana Rumi, Yunus Emre, Bektaş Veli dll adalah pengecualian. Dan serangan yang tidak adil dari Abab Aali yang memerangi mereka juga ditekan. Tentara dibawa memerangi negara. Bahasa Yunus Emre yang AdabAali sebut ‘gila’, menjadi bahasa kita, bukan puisi Divan dari bahasa Utsmani. Dendam telah diambil. Semua pondok-pondok darwish telah ditutup. Tetapi Mawlawiisme adalah pengecualian. Bektaş yang AdabAali bicarakan dalam bahasa kasar sebagai ‘Rafizi, Redhead’ menjadi pemimpin tentara dan dendam nya telah diambil. Ini yang dikatakan dalam ayat 227. Hal Aku beritakan kamu atas siapa diturunkan setan-setan? Pada mereka yang berkata ‘syeikh dari orang yang tidak memiliki syeikh adalah setan’.

Hal Aku beritakan kamu atas siapa diturunkan setan-setan? Diturunkan atas setiap affaakin yang banyak dosa. Menghadapkan pendengaran dan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Ini diperuntukkan bagi para syeikh. Mari kita memikirkan ini dan mengambil pelajaran darinya. Baca ayat-ayat di antara 221-227. Sejarah besar shufisme dan penyair Islam tertera disana. Ini adalah al quran, tak ada yang diabaikan di dalamnya. Ia lengkap sempurna. Setiap sesuatu tertulis secara rinci di dalamnya.

Posted in Imam Mahdi | 1 Comment »

WEMB

Posted by qarrobin pada Mei 19, 2010

XI. WEMB

Pada data 055,017 : “rabb dua timur dan rabb dua barat”, ia membentuk empat arah.

Dua East :

1.Timur dogmatik (3/116-119 Seperti Thaliban)

Ali ‘Imran/116-117-118-119: Sungguh orang-orang yang tertutup, tidak akan mengkayakan dari mereka harta mereka dan tidak anak-anak mereka dari Allah sesuatu pun, dan itulah shahib api, mereka di dalamnya kekal. Perumpamaan apa yang dinafqahkan di dalam ini kehidupan dunyaa seperti perumpamaan riihin di dalamnya shirrun, ashaabat budidaya suatu qawm yang menzhalimi diri mereka, maka ahlakat nya, dan apa menzhalimi mereka Allah, tetapi diri mereka orang-orang yang menzhalimi. Hai pada nya orang-orang yang beriman, tidak kamu mengambil dengan thaanatan dari selain kamu, tidak meminta kamu suatu kekhabalan, menyukai apa yang dari kalian, benar-benar badati lbaghdhaa-u dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan dada mereka lebih sombong, benar-benar kami buktikan bagi kamu ayat-ayat, jika adalah kalian memahami. Haa kalian uwlaa-i mencintai mereka, dan (mereka) tidak mencintai kamu, dan (kamu) beriman dengan kitab-kitab setiapnya, dan bila (mereka) menjumpai kamu, (mereka) berkata, kami beriman, dan bila (mereka) menyendiri, ‘adhdhuu atas kamu al anaamila dari al ghayzhi, katakan matilah dengan ghayzhi kamu, sungguh Allah mengetahui dengan dzaati dada.

2.Timur sebenar-benarnya (3/104 dan 110 Haniifa Muslima)

Ali ‘Imran/104: Dan bagi ada dari kamu suatu ummah yang menyeru kepada kebaikan, dan menyuruh dengan yang ‘arif, dan mencegah dari yang ingkar, dan itulah mereka orang-orang yang beruntung.

Ali ‘Imran/110: Kalian suatu ummah yang baik yang dikeluarkan bagi manusia yang menyuruh dengan yang ‘arif, dan mencegah dari yang ingkar, dan beriman dengan Allah, dan sekiranya beriman Ahli Kitab bagi adalah lebih baik bagi mereka, dari mereka orang-orang yang beriman dan banyak mereka orang-orang fasiq.

Dua West :

1.Barat yang salah (Mereka yang diceritakan di dalam surah Aali ‘Imran)

2.Barat yang mana muslim secara tersembunyi (3/113-115 di alamatkan ke ZigZag)

Ali ‘Imran/113-114-115: Tidak semua sama dari Ahli Kitab, suatu ummah yang berdiri, yang membaca ayat-ayat Allah –aanaa-a (sepanjang) malam, dan mereka bersujud. Beriman dengan Allah dan hari akhir, dan menyuruh dengan yang ‘arif, dan mencegah dari yang ingkar, dan mempercepat di dalam kebaikan, dan itulah dari orang-orang yang baik. Dan apa perbuatan dari yang baik, maka tidak akan ditutupi ia, dan Allah mengetahui dengan orang-orang yang berbakti.

Posted in Imam Mahdi | Leave a Comment »

UFO 1N : VolvoWanen, VolksWagen

Posted by qarrobin pada Mei 16, 2010

X. UFO 1N : VolvoWanen, VolksWagen

Saya berharap jika manusia dapat membuat sebuah 1N (Thaariq) dengan bantuan cucu mereka? UFO dibuat dari elemen stabil (kariman kitaban), elemen ini tidak berbahaya hanya saja lebih berat. Itulah kenapa UFO asli permukaannya kasar. Mekanisme kerja nya diceritakan di dalam surah Divine Radiation/35. Dhurakhapalam (kata Sansekerta untuk Thaariq). Menarik bahwa al quran juga memberi nama yang sama. Hezekiel=Dzülkifli di dalam al quran di suatu tempat namanya disebut. Tapi di dalam Perjanjian Lama, dia mengendarai sebuah wahana yang aneh yang mana disebut Kerrubi.

Mari kita temukan sebuah link http://abone.turk.net/ince/hezekiel.htm. Sebuah wahana dari seorang malaikat, atau kemalaikatan ditiup ke sebuah wahana. ‘Kemudi di dalam Kemudi’. Ia dipersembahkan oleh malaikat tertinggi. The Kerrubis juga ada di dalam al quran sebagai Muqarrabun pada 056,011. Ia berarti mereka yang didekatkan kepada Allah. Para Malaikat ini memiliki empat muka. Manusia, Banteng, Singa, Elang. Mereka dipanggil sphynx. Dalam Al Quran mereka disebut Arch Carrying Angels.

Di masa lalu, novel saku bergambar diterbitkan, romantic, italian… ZigZag jarang menulis scenario pada mereka, karena ia menyandikan beberapa percobaan. Actress nya adalah Michaela Roc. Topic nya adalah mangadakan percobaan teori relativitas Einstein dengan Dhurakhapalam. Lagi pula, orang yang telah melakukan penjelajahan waktu adalah Gurdjieff www.gurdjieff.org. Versi Turkish nya diterbitkan oleh Ceylan Publishing. Tahun itu percobaan Paul Kamenberg dilakukan. Ia boleh jadi pada tahun 1974. Kita dapat menemukan novel saku bergambar ini sebagai ‘Loving You is My Destiny’ di Turkish. Orang yang menulis dan menerapkan nya adalah KMA.

Posted in Imam Mahdi, Time Travelling | Leave a Comment »