Arch Carrying Angels

Ngobrol seputar science, quran dan hanification

Archive for the ‘Science’ Category

Arch, Hyperspace and Superspace

Posted by qarrobin pada Januari 4, 2012

Allahh istiwa (mengarahkan) ‘alaa al ‘Arsy al ‘Azhiym (Metro of Arch)

Makna pertama istiwa adalah titik pertemuan seperti tangent (garis singgung) ke sphere (lingkaran). Makna kedua istiwa adalah untuk menyusun, untuk menyimpan. Allahh menciptakan kulli syai-in, setiap sesuatu, 1/~=0,000…1. Makna ketiga istiwa mengatakan tentang keberadaan Allahh, wholegram, who al ikram, Dia yang Unik.

Kemudian Allahh menciptakan 4 tiang Arch

Kemudian Allahh menciptakan The Quercy (Kursiy 002,255)

The Quercy merupakan layer over layer seperti DVD, ia adalah system perekaman multi-layer yang disebut Protected Tablet, Lawh Mahfuzh, Lembar Terpelihara

Lembar Terpelihara ialah dua dimensi (raqiym). Seperti suatu permukaan disc. The Quercy merupakan the Stereo atau the Holographic 3 dimensional state dari permukaan Raqiym ini.

Berikut adalah gambar Lawh Mahfuzh pada dimensi Hyperspace, Khidhir ditempatkan disini

Di dimensi Hyperspace ini Allahh menciptakan Sabiqun, Idris ditempatkan disini

056,010-011 : wa ssaabiquwna ssaabiquwna, –uwlaa-ika lmuqarrabuwna

dan orang – orang yang terutama (dalam keimanan), orang – orang yang terutama (di akhirat), demikian orang – orang yang dekat (dengan Allahh)

Malaikat Muqarrabuwn diwakili dengan tanda Taurus (suwaa’a), Leo (yaghuwtsa), Aquarius (wadda), dan Scorpio (nasra atau elang). Lihat di 071,023 surah Nuwh. Allahh menciptakan 12 menara (buruwj) dan di 12 menara Allahh menempatkan malaikat. Sphinx adalah lambang malaikat muqarrabuwn.

Ibrahhim berada di bagian atas dari surga utama itu dan dia berdampingan dengan Arsy. Dia adalah satu-satunya teman Allahh.

056,012-026 : fiy jannaati nna’iymi, tsullatun mmina l-awwaliyna, wa qaliylun mmina l-akhiriyna, ‘alaa sururin mmawdhuwnatin, mmuttaki-iyna ‘alay hhaa mutaqaabiliyna, yathuwfu ‘alay hhim wildaanun mmukhalladuwna, bi –akwaabin wa –abaariyqa wa ka-sin mmin mma’iynin, llaa yushadda’uwna ‘an hhaa wa laa yunzifuwna, wa faakihhatin mmimmaa yatakhayyaruwna, wa lahmi thayrin mmimmaa yasytahhuwna, wa huwrun ‘iynun, ka –amtsaali llu-lu-I lmaknuwni, jazaa-a bi maa kaanuw ya’maluwna, laa yasma’uwna fiy hhaa laghwan wa laa ta-tsiyman, illaa qiylan salaaman salaaman

di dalam surga pemeliharaan, suatu banyak dari orang – orang yang awal, dan suatu sedikit dari orang – orang yang akhir, atas dipan yang bertahtakan (dengan emas dan batu mulia), bersandar atas nya berhadapan, akan mengelilingi atas mereka wildan (YYy) yang tetap (muda), dengan gelas dan yang mengkilat dan cangkir (diisi) dari yang bermata-air, tidak akan pening dari nya dan tidak akan keracunan, dan buahan dari apa yang akan mereka (pilih) yang baik, dan daging burung dari apa yang akan mereka inginkan, dan huwr (YY) bermata-jeli, semisal mutiara yang tersimpan-baik, jaza dengan apa adalah yang akan mereka kerjakan, tidak akan mereka mendengar di dalam nya suatu yang sembrono dan tidak suatu yang menodai, kecuali suatu perkataan salaam salaam

Kemudian Allahh menciptakan Superspace di bagian bawah tiang ‘Arsy

Superspace ini disebut dengan saafiliyn (surah tiyn 095,005) lembar bagian bawah.

Sebuah foton dengan kelajuan cahaya, tidak dapat mengetahui apakah ada foton yang lain disekitarnya karena saling melaju dengan kelajuan cahaya, dimensi ini disebut dengan dimensi titik xi. ini merupakan salah satu makna dari an najmu tstsaaqib 086,003 bintang yang membuat lubang.

Dimensi-dimensi titik xi ini berada pada lembar yi dan zi dari saafiliyn. Universe kita tercerabut dari superspace ini wa nnaazi’aati gharqan 079,001 dan dicabut suatu yang tenggelam. 4 dimensi muncul sedangkan 7 dimensi yang lain berfluktuasi atau muncul (serve) dan tenggelam (reserve) dari superspace, 7 dimensi terowongan ini merupakan habli lwariyd 050,016 reserve hubble.

Superspace adalah mesin pengeram alam semesta. Salah satu osilasi energi disana menggelembung yang kita sebut sebagai titik putih dan alam semesta (+1) dengan kembaran nya (-1), tercabut. Struktur Superspace terdiri dari impulsmomentum intrinsik (+1i) dan tachyons (-1i). The farm of the universes adalah keadaan murni dari energi. Jika keadaan murni energi ini dengan arus, ke arah termodinamika lebih parah, maka alam semesta tercabut dan terbuka. Tachyons (-1i) mengalir lebih cepat dari cahaya. Setiap sesuatu yang melampaui kecepatan cahaya meningkatkan energi, misal anti-tachyon (+2i)2 = -4, dan tachyon (-2i)2 = -4.

Di dimensi Superspace ini Allahh menciptakan Sidra, Jibra-iyl dan Muhammad ditempatkan disini

056,027-038 : wa –ashhaabu lyamiyni maa –ashhaabu lyamiyni, fiy sidrin mmakhdhuwdin, wa thalhin mmandhuwdin, wa zhillin mmamduwdin, wa maa-in mmaskuwbin, wa faakihhatin katsiyratin, llaa maqthuw’atin wa laa mamnuw’atin, wa furusyin mmarfuw’atin, -innaa –an sya- naa hhunna –in syaa-an, fa ja’al naa hhunna –abkaaran, ‘uruban –atraaban, lli –ashhaabi lyamiyni

dan shahib kanan apa shahib kanan, di dalam Sidra makhdhud, dan thalhin yang bersusun, dan teduhan yang terbentang-luas, dan air yang tercurah, dan buahan yang banyak, tidak yang terpotong (berbuah) dan tidak yang terbatas, dan hamparan yang terangkat, bahwa jika kami menghendaki mereka (huwr) jika suatu kehendak, maka kami jadikan mereka gadis-perawan, penuh-cinta (lagi) sebaya, bagi shahib kanan

Posted in al quran, Alam Amr, haniif, qory dahara, Science | 13 Comments »

Bermuka masam

Posted by qarrobin pada September 24, 2011

Chat 27, 30 November 2001

Asa : Pak, maka Muhammad adalah haniif.

017,079 : wa mina llayli fa tahhajjad bi hhi naafilatan lla ka ‘asaa –an yab’atsa ka rabbu ka maqaaman mmahmuwdan

dan dari malam maka menginginlah dengan nya suatu keperluan bagi engkau (Muhammad) berharap supaya nanti dibangkitkan engkau (oleh) rabb engkau, suatu maqam yang terpuji

Kalian lihat dikatakan disana : ‘asaa –an. Tapi Allahh tidak berjanji. Lagipula, Maqam Mahmuda bukanlah Sabiqun (utama). Mahmuda berada di –Adn. (Eden, Athena artinya rendah, letaknya dibawah Sabiqun)

Aiberg : Berdasarkan ayat, terdapat ungkapan ‘berharap supaya’. Tentu saja Allahh adalah teman bagi mu-miniyn. Tapi dikarenakan ayat 004,136 ‘wahai yang mana ia orang – orang yang beriman, berimanlah (sekali lagi) dengan Allahh’, Allahh menginginkan double faith. Itulah kenapa, bagi single faith ungkapan ‘berharap supaya’ ditempelkan. (aku harap ia disulam daripada ditempel.) Bagi mereka yang beriman dua kali, janji Allahh datang, bukannya ungkapan ‘berharap supaya’.

Mari kita menuju ke ‘berharap supaya’ dan jika Muhammad adalah haniif atau tidak. Muhammad membawa tidak ada yang baru kepada kita. Apapun yang dia bawa berasal dari the old religion. Seseorang yang membangun Ka’bah, yang memilih puasa dan shalat dan yang membuat ini sebagai wajib bagi kita, yang menerapkan pemberian zakat pertama kali di dalam sejarah dan yang pertama kali memikirkan La ilahha illa llahh dari agama monotheist adalah Ibrahhim. Basmalahh pertama kali diturunkan kepada nya. Kemudian ia ditempatkan di Perjanjian Lama. ‘-inna hhu min sulaymaana wa –inna hhu bismillahhirrahmaanirrahiymi 027,030’. Kita tahu bahwa ayat basmalahh ini ditransfer dari Ibrahhim ke Sulayman. Maksud ku Muhammad membawa tidak ada selain dari agama haniif (098,005; 030,030; 010,105). Tapi pertanyaannya adalah ini : aku mencari jika dia adalah haniif dalam penerapan. Berdasarkan surah ‘Abasa, No. Di dalam ayat ‘berharap supaya’, ia adalah Yes.

‘berharap supaya’ Misalnya untuk Maqam Mahmuda, ungkapan ini digunakan.

Ungkapan yang sama adalah valid untuk haniifikasi Muhammad. Ungkapan ini adalah benar-benar sangat penting. Terdapat dua 50%. Satu adalah A, yang lain adalah B. Jika terdapat kejadian A di semesta ini, di semesta yang lain tentunya B muncul. Karena keduanya sebanding. 2*50% maksudku. Materi dan antimateri dibentuk demikian. Terdapat hidden variable dari masing-masing. Kejadian dari ‘berharap supaya’ mulai dari sini. Anak yang baik dan anak yang jahat, keduanya 50%, tapi Allahh meruntuhkan yang jahat dan sebaliknya mendatangkan yang baik. Bayi yang dibunuh Hidzir dan/atau lelaki remaja yang dibunuh Musa. Di antara kedua ini terdapat hidden variable = Lembar Terpelihara menghargai hak-hak yang mana adalah 50%.

Muhammad dimarahi tiga kali. Kini haruskah kita memasuki hidden variable ini? Hanya agar rahasia dari ‘berharap supaya’ akan menjadi jelas. (Dua 50%) Selain dari dua probabilitas ini, yang lain memasuki probability dan prinsip ketidakpastian, maksudku mereka adalah indeterminist (ketidaktentuan). Tapi 4 bilangan tidak memasuki prinsip ini.

1.Zero probability.

2.%100 probability.

3.A pair of %50 probabilities yang saling mengatasi.

4.The negative probability. This is : A probability is smaller than zero, for example %-41.

Ini merupakan bilangan paranormal dan anomali. Sebagaimana kalian lihat, semesta yang lain memiliki suatu %-50 seperti itu. Terdapat juga suatu pasangan dari probabilitas disana. Mereka adalah sebanding. Satu dari mereka menjadi real disana, yang akhir menjadi real disini. Atau %50 disini dan %-50 disana saling mengimbangi. Kemudian prinsip indeterminisme menghilang dan determinisme dijalani. Jika Hidzir tidak membunuh sang bayi, si bayi tumbuh berkembang dan ia menjadi seorang raja (Joshua) yang kejam dan Musa membunuh nya. Ini tertulis demikian dan terjadi. Mari kita memainkan mundur film (seperti di neraka setelah tangan kita dipotong, waktu berjalan mundur dan tangan kita kembali seperti semula). Ketika ibu dan ayah (-abawaa 018,080) dari Joshua (yang kejam) menginginkan seorang anak yang lebih baik (018,081) dari perkembangan nya, Hidzir datang (bersama Musa dan Joshua yang baik mundur di dalam waktu) dan Hidzir membunuh bayi (Joshua yang kejam). Sang bayi (yang %50) tidak tumbuh berkembang. Si bayi yang %-50, bayi (Joshua) yang baik dilahirkan (tentang mekanisme perhitungan mundur dalam usia –in syaa-a llahh akan dijelaskan pada artikel The Depth of The Earth). Ia tumbuh berkembang, karena ini adalah hal yang baik bahwa Musa tidak membunuh nya (Joshua). Musa tidak menjadi seorang pembunuh. Tapi jika Hidzir membunuh, ‘berharap supaya’ merupakan suatu awal bagi hal ini (kucing Schrodinger). The ‘Hidden Variables’ di dalam buku-buku saya (Hans) semuanya adalah tentang kedua ‘berharap supaya’ ini. Setiap penjelajah-waktu dan bahkan Einstein mengusung hal ini. Tapi situasi ini hanya muncul ketika dua probabilitas tidak dapat saling menanggulangi.

4 tiang (+1, -1, +i1, -i1) dari Arch (‘Arsy). Di bawah Arch, terdapat Lembar Terpelihara. Arch memiliki 7 layer dan dengan keadaan ini ia yakni seperti sebuah DVD, layer over layer, ia adalah sistem perekaman multi-layer.

Lembar Terpelihara ialah dua dimensi. Seperti suatu permukaan disc. The Quercy (Kursiy 002,255) merupakan the Stereo atau the Holographic 3 dimensional state dari permukaan Raqiym ini.

017,079 : wa mina llayli fa tahhajjad bi hhi naafilatan lla ka ‘asaa –an yab’atsa ka rabbu ka maqaaman mmahmuwdan

dan dari malam maka menginginlah dengan nya suatu keperluan bagi engkau (Muhammad) berharap supaya nanti dibangkitkan engkau (oleh) rabb engkau, suatu maqam yang terpuji

017,080 : wa qul rrabbi –adkhil niy mudkhala shidqin wa –akhrij niy mukhraja shidqin wa j’al lliy min lladun ka sulthaanan nnashiyran

Dan katakanlah (Muhammad) : Rabb masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan jadikan bagi ku dari kerah Engkau suatu otoritas yang menolong

Mari kita padukan ayat di atas dengan hal yang aku katakan. Muhammad mencari suatu pertolongan. Muhammad menginginkan Maqam Mahmuda. Maksudku ia menginginkan surga seperti Firdaus dan Aden. Ia berkelakuan seakan ia tidak menyadari tentang Sabiqun. Tapi Allahh memperingatkan nya untuk mengikuti agama leluhur nya Ibrahhim. Allahh menawarkan Maqam Mahmuda ke Muhammad. Tapi Muhammad seakan tidak menyadari tentang hal ini. Ia menginginkan tingkat tertinggi dari surga yang lebih rendah. Hidzir menyelamatkan Musa dari menjadi seorang pembunuh. Ia menjadi seorang nabi yang tidak berdosa.

Hal yang menghalangi Muhammad dari tempat utama adalah surah ‘Abasa. Muhammad (biarkan aku berkorban untuk nya) seakan menjadi seorang tamu di dalam rumah nya sendiri, memberikan tempat duduk nya kepada kepala Mekkah tersebut. Tamu nya yakni Abu Shufyan memanjangkan kaki nya dan menyentuh Muhammad dengan ujung jari nya. ‘Ya Muhammad’ kata nya. Dia bertanya ‘Apakah nama dari berhala mu? Allahh? Jika aku menjadi muslim, apa yang akan berhala tersebut berikan kepada ku?’ Muhammad lupa akan dirinya. Dia memberi nya harta benda yang berharga, surga dunia, caravan unta sebagai hadyah. Ia berpikir bahwa jika ia membujuk kepala Mekkah ini yang sangat kaya, yang mempekerjakan ribuan pekerja, yang adalah pemilik dari Negara Asir dan Hijaz dengan memberikan kelonggaran untuk menjadi muslim, massa dari orang-orang akan datang kepada Islam.

Abu Shufyan menemukan surga idaman. Dia menginginkan nya sekarang juga di dunyaa ini. Di dalam satu jam. Jika berhala baru ini yang namanya dia lupa (Allah melarang!) sekarang segera menurunkan keajaiban dia akan percaya dengan berhala itu. Pemimpin Quraysy yang hebat, raja dari Hijaz. Separuh dari Mekkah adalah milik nya. Separuh yang lain milik Quraysy yang lain. Madinah adalah milik suku Qurayza yang merupakan suku dari sebelah ibu nya. Muhammad mengundang dia ke rumah nya. Dia pergi kesana dengan orang-orang nya. Kemudian dibalik pintu tertutup dia mengeluarkan orang-orang nya, mereka berbincang satu terhadap yang lain saling berhadapan. Tapi pembicaraan apa! Muhammad memberikan kelonggaran seakan mereka adalah harta benda nya yang berharga, bahkan ia mengharapkan suatu keajaiban dari Allahh pada saat itu, biarkan sesuatu terjadi dan biarkan Abu Shufyan menjadi muslim. Misalnya biarkan Allahh memberikan 100 truck team lagi. (Ia berpikir bahwa seakan mereka akan diturunkan seperti manna dari langit.) Muhammad selalu memberi, ia menjadi lebih kecil pada kursi nya, yang lain menjadi lebih hebat, dia mengunjurkan, dia mengunjurkan, dia berbaring, dia menggaruk kanan dan kiri nya seperti APO.

Sementara itu ada orang buta yang dipanggil dengan Maktum. Di tangan nya ada tongkat. Dia memeriksa pintu-pintu, dia mencoba untuk belajar science dari Muhammad. Tapi ada pertemuan di dalam, dia tidak diperbolehkan. Dia heran pada jalan nya dan dia memasuki harem nya wanita. Ketika dikatakan harem, ini bukanlah harem Ottoman atau Sheikh, namun kamar wanita. ‘Muhammad apakah engkau disini?’ wanita tersebut menolong nya dan melalui pintu dari ruang pertemuan yang terhubung ke kamar wanita, mereka membantu Maktum untuk masuk. Maktum masuk dari pintu yang berlawanan ke ruang tamu yang dilarang dan dimana orang-orang berbicara berhadapan dan dia memukulkan tongkat nya ke batu-batu yang terletak di lantai. Muhammad menjadi sangat marah. Siapa yang mengajak orang buta ini ke dalam? Maktum dengan bahagia berkata ‘Ya Muhammad aku datang untuk menimba science (-ilmu) dari mu’ Muhammad membuat gerak-isyarat yang buruk dengan muka masam, tapi dia lupa sesuatu. Meskipun ia tahu bahwa orang ini buta, meskipun ia tahu bahwa orang buta ini tidak melihat wajah masam dan raut buruk nya, ia melakukan semua ini dengan tersembunyi. Dan keadilan menjadi tumbang. Orang itu tidak melihat. Ia menghina nya dengan gerak-isyarat yang hening. Sulayman melupakan Allahh karena kuda – kuda nya. Ayah nya Dawud jatuh cinta dengan istri dari panglima nya. Ini adalah kejanggalan – kejanggalan. Muhammad melakukan ini. Hal ini memiliki hasil yang lain. Ada seseorang disana. Jika kalian menulis dan membaca Al Qur-an dari atas ke bawah, kalian juga ada disana.

Surah ‘Abasa

1. ‘abasa wa tawallaa 2. –an jaa-a hhu l-a’maa 3. wa maa yudriy ka la’alla hhu yazzakkaa 4. –aw yadzdzakkaru fa tanfa’a hhu dzdzikraa 5. –ammaa mani staghnaa 6. fa –anta la hhu tashaddaa 7. wa maa ‘alay ka –allaa yazzakkaa 8. wa –ammaa man jaa-a ka yas’aa 9. wa hhuwa yakhsyaa 10. fa –anta ‘an hhu talahhhhaa 11. kallaa –inna hhaa tadzkiratun 12. fa man syaa-a dzakara hhu 13. fiy shuhufin mmukarramatin 14. mmarfuw’atin mmuthahhhharatin 15. bi –aydiy safaratin 16. kiraamin bararatin

1. (Muhammad) mengerutkan (wajah) dan berpaling, 2. supaya mendatangi nya, seorang buta, 3. dan apa nanti diketahui (oleh) engkau agar ia nanti dikembangkan? 4. atau nanti diingatkan? maka memberi manfaat ia, al dzikra, 5. adapun sesiapa yang akan membergunakan, 6. maka anda bagi ia (Abu Shufyan), bersedia, 7. dan apa atas engkau (kalau) tidak akan berkembang? 8. dan adapun sesiapa datang (pada) engkau yang nanti diusahakan, 9. dan dia nanti dikhusyu-kan, 10. maka anda dari nya mengabaikan, 11. jangan demikian! bahwa ia (Al Dzikr) suatu yang mengingatkan, 12. maka sesiapa menghendaki, mengingat ia, 13. di dalam shuhuf – shuhuf yang tersendiri, 14. yang diangkat, yang dibersihkan, 15. dengan tangan para penulis, 16. yang unik, yang cantik

Atau jika kalian melihat nya melampaui 1400 tahun cahaya, kalian akan memfilmkan bukan dunyaa seperti adanya, tapi hal yang aku ceritakan. Adegan matahari tiba ke bumi setelah 8 menit. Jika kalian menemukan sebuah blackhole, ini dimungkinkan, dalam sebentar dari sebuah rumah pengamatan kalian dapat memfilmkan adegan ini yang aku ceritakan. Atau apakah Hidzir yang hidup di semua zaman dan yang menyaksikan semua kitab, berada disana? Bukankah Hidzir membaca yang aslinya dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama di dalam Lembar Terpelihara? Ketika semua ketiganya dikumpulkan bersama bukankah makhluk manusia bertempat disana?

086,004 : bahwa tiap suatu nafs bagi apa atas nya penjaga (Hidzir)

Ketika semua ini dikumpulkan bersama, lihatlah pada siapa yang membuat Hans berbicara. Jawaban dari pertanyaannya adalah HA-VET (NO-YES). Aku ingin mengatakan bahwa aku seakan berada disana. 14 abad yang lalu atau Hidzir mengatakan bahwa… aku ingin mengatakan ini. Atau ketika aku membaca ‘Abasa wa Tawallaa dalam bentuk yang berbeda. Or al lor Ha-vet. Sementara itu aku mengatakan bahwa ada satu lagi hasil yang penting.

Surah Hhumaza

1. waylun lli kulli hhumazatin llumazatin 2. lladziy jama’a maalan wa ‘addada hhu 3. yahsabu –anna maala hhu –akhlada hhu 4. ka llaa la yunbadzanna fiy lhuthamati 5. wa maa –adraa ka maa lhuthamatu 6. naaru llahhi lmuwqadatu 7. llatiy taththali’u ‘alaa l-af-idati 8. –inna hhaa ‘alay hhim mmu-shadatun 9. fiy ‘amadin mmumaddadatin

1. wayl bagi setiap pengumpat pencela 2. yang mengumpulkan harta dan membilang nya 3. menghitung bahwa harta nya mengekalkan nya 4. demikian tidak! bagi akan dilemparkan di dalam pengurai 5. dan apa tahu engkau apa pengurai 6. api Allahh yang dinyalakan 7. yang muncul atas hati 8. bahwa ia atas mereka ditutup rapat 9. di dalam tiang yang panjang

‘Abasa, Hhumaza and Lumaza menurunkan kualtas Muhammad dari 10 ke 7. Misalnya kualitas ku bisa jadi 1/10.000 di dalam 10. Itulah kenapa, aku berkata biarkan aku menjadi suatu pengorbanan untuk Muhammad. Ia adalah nabi ku, ia lah orang yang membawa kitab ku untuk ku, Ia adalah Muhammad al Amin dan ia memiliki adab yang bagus, ia adalah suatu contoh bagi ku. Sekali ia memasuki mimpi ku. Ia adalah ra-uwfun rrahiymun (009,128) dari semesta. Aku secara tulus berkorban bagi nya. Tapi aku tahu bahwa ia juga seorang manusia. Ia dapat melakukan kesalahan. Aku bersalah 10.000 kali sehari, siapalah diriku dibanding Muhammad yang membuat tiga kesalahan sepanjang hidup nya? Aku berkorban untuk Muhammad tapi aku tidak menyembah nya. Amawiyya di tangan yang lain menyembah nya. Bukannya menyembah nya aku mati di jalan nya. Lagi aku menangis.

Aku berbalik kembali ke topik : wahyu. Aku ingin membahas wahyu. Wahyu dari Allahh ke Lembar Terpelihara, dari sana ke Sidratul Muntaha (Jibra-iyl) dan dari sana ke langit dunyaa (tempat yang diturunkan pada malam qadr, malaikat manajer disini adalah Mika-iyl.) Dari sana ia turun ke nabi – nabi. Karena tempat Hidzir adalah Lembar Terpelihara, dia tahu yang aslinya dari semua kitab sebagai saksi. Jibra-iyl tidak dapat pergi naik kesana. Hidzir membawa nya ke Sidra, Jibra-iyl dari Sidra membawa nya ke Muhammad. Mika-iyl juga membawa wahyu dua kali. Karena ia adalah malaikat dari the Power space, ia bertanggungjawab dari langit dunyaa. Wahyu datang dari suatu jalur (wormhole) yang mana 1 hari adalah 50.000 tahun panjangnya. Ini adalah tiang dari mi’raj. Ini adalah jarak dari Al Qur-an. Pusaran nya berada dibawah Arch, tumit nya pada gua di gunung Hira. Ini adalah amplitude (lebar ayunan) dari ruwh yang disebut Al Qur-an. Kita dapat menyebut nya suatu gelombang yang panjangnya begitu tegak lurus. Jibra-iyl membawa wahyu. Kita dapat mendiskusikan metode nya nanti, kalian ingat surah Najm, jarak dari ujung dua busur (qaaba qawsayni 053,009) dan ia menyelimuti seluruh horizon (-ufuq 053,007).

Aku akan melakukan chat selama dua hari bagi malam qadr. İnşaallah. Aku akan menceritakan hal-hal yang sangat penting. wahyu datang tentu saja dengan suatu sarana. Ketika ia datang, ia membuat dirinya nyata jauh sebelumnya seperti sakit migraine. Misalnya Muhammad merasa dirinya aneh 4 jam sebelumnya. Satu hari ia berangkat, setelah 4 jam wahyu datang diatas unta. Unta membenam ke dalam pasir hingga tempurung lutut nya. Di lain waktu, unta runtuh seperti sangat kelelahan. Wahyu membuat dirinya nyata 4 jam sebelumnya. Ia meningkatkan intensitas nya. Akhirnya Muhammad memasuki efek dari wahyu. Maksud ku mereka yang tahu tentang nya menyadari nya 4 jam sebelumnya.

Tapi hari itu sesuatu yang asing terjadi. Terlebih lagi 3 hal. Pertama adalah bahwa wahyu tiba-tiba datang tanpa membuat dirinya nyata. Ke-dua adalah bahwa Allahh kita secara langsung membawa wahyu Nya Sendiri bukannya seorang malaikat (Jibra-iyl, Mika-iyl). Maksudku Dia menjadi microphone, Muhammad menjadi loudspeaker. Tentunya Allahh tidak memiliki suatu sarana, seorang malaikat. Allahh Sendiri dan tiba-tiba menurunkan wahyu. Kepala Muhammad jatuh di depan nya tanpa menunggu selama 4 detik seperti sebuah robot yang listriknya dimatikan. Dan ia mulai bicara ‘Abasa wa tawallaa. Translasi dari ini : Secara literal ia membuat wajah nya masam dan and ia memutar punggung nya. Tapi dalam makna perumpamaan ini sangat buruk. Jika kalian ingat bahwa untuk contoh ruwh dari perintah rabb ku, ini adalah sebuah ayat (017,085). Ruwh = Pergi yakni bentuk-perintah. ‘Abasa = Mengabaikan yakni orang yang berurusan dengan yang tak berguna. Tawallaa = Pergi keluar. Ia juga berhubungan dengan kata ‘ta-wiyl’ yang berarti interpretasi. Misalnya AlHam/Dulilla/.. Aku menulis bahwa Ha>>HamD, H is the beautiful Ha, huruf ha yang menikung. Dalam diskusi dari bagaimana jinn memahami fatiha. Ta dari ta-wiyl (bagi jinn) dan Ti dari yang lain (fatiha bagi manusia) yakni sama pentingnya. Bagi jinn hanya ada satu suara atau huruf. Maksudku aku menggunakan metode itu. Lisping s di dalam surah ‘Abasa menjadi Sin disini sejak saat itu. Aku akan membahas tentang jinn nanti, tidak untuk membagi topik, biarkan aku berbalik kembal ke surah ‘Abasa. ‘AbaSa dan Tawalla = Engkau keluar, untuk mengunjungi (to hound) seseorang. Atau engkau datang kesini. Rabb kita meminta dengan sopan untuk tidak menggunakan minuman beralkohol, kali ini kita melihat bahwa Dia menjadi marah. Tiba-tiba Dia datang Sendiri dan mengunjungi (hounded) Muhammad dan menghina nya.

Surah ‘Abasa

1. ‘abasa wa tawallaa 2. –an jaa-a hhu l-a’maa 3. wa maa yudriy ka la’alla hhu yazzakkaa 4. –aw yadzdzakkaru fa tanfa’a hhu dzdzikraa 5. –ammaa mani staghnaa 6. fa –anta la hhu tashaddaa 7. wa maa ‘alay ka –allaa yazzakkaa 8. wa –ammaa man jaa-a ka yas’aa 9. wa hhuwa yakhsyaa 10. fa –anta ‘an hhu talahhhhaa

1. (Muhammad) mengerutkan (wajah) dan berpaling, 2. supaya mendatangi nya, seorang buta, 3. dan apa nanti diketahui (oleh) engkau agar ia nanti dikembangkan? 4. atau nanti diingatkan? maka memberi manfaat ia, al dzikra, 5. adapun sesiapa yang akan membergunakan, 6. maka anda bagi ia (Abu Shufyan), bersedia, 7. dan apa atas engkau (kalau) tidak akan berkembang? 8. dan adapun sesiapa datang (pada) engkau yang nanti diusahakan, 9. dan dia nanti dikhusyu-kan, 10. maka anda dari nya mengabaikan

Mari kita interpretasi (ta-wiyl) ayat – ayat di atas :

1.Orang yang mengabaikan, datang kesini, Aku mengunjungi mu.

2.Karena ketidakadilan yang engkau lakukan kepada orang buta

3.Ia berharap supaya ia akan menjadi bersih dan engkau menjadi kotor.

4.Ia akan mendapatkan pengajaran, nasehat, science (-ilmu) dari engkau. Ia adalah muslim buta pertama. Di mata muta itu terdapat banyak ciri pembawaan yang melihat apa yang tidak engkau miliki.

5,6,7.Tapi engkau memutarkan wajah engkau kepada perusuh Islam (Bapak para Shufi/ Zion) yang tidak membutuhkan apapun (merasa dirinya serba cukup) dan Islam tidak membutuhkan nya (kalau dia tidak beriman).

8,9,10.Engkau tidak memutarkan punggung mu kepada orang buta, tapi engkau memutarkan punggung mu kepada Allahh. Bagaimana bisa engkau memberi kelonggaran kepada Abu Shufyan seakan engkau sekutu (syirik) bagi Allahh? Apa tugas engkau dengan dia yang melihat dirinya diatas segalanya? Engkau berdalih membujukkan keajaiban. Engkau bertanggungjawab hanya dari pemberitahuan. Tinggalkan orang itu bagi Ku. Engkau tidak tertarik dalam kesempatan yang datang untuk mu dengan menanggulangi setiap hambatan dengan penuh semangat. Ia takut kepada Allah. (Muttaqi)

Kita mengerti bahwa Maktum akan menjadi –alim dari sini, hanya –ulama (para ilmuwan) yang takut kepada Allahh. Ya Rabb ku? Apakah hal yang membuat Allahh kita begitu pembalas dendam (Muntekim) ini dan Qahhar (yang membuat sakit hati)? Jika orang buta tersebut melihat, Muhammad akan telah melakukan kelakuan yang tak berguna tersebut pada wajah nya. Maktum akan memberikan suatu reaksi baik atau buruk kepada hal ini yang dia lihat. Tapi dia tidak melihat. Sama seperti kalian tidak melihat aku atau sebaliknya. Kalian tidak melihat suatu gerak-isyarat tak berguna yang aku buat. Atau aku tidak menulis tentang seorang manusia yang aku puji, dengan membuka jendela pribadi dengan mengatakan aku tidak menyukai dia. Ini adalah munafiq. Double Standard. Muhammad jatuh kedalam situasi ini. Ya kalian tidak salah membaca, Muhammad jatuh kedalam situasi ini pada saat itu. Allahh segera langsung menjadi nyata dengan ‘kalamullahh’ dan menurunkan 10 ayat pertama dari surah ‘Abasa. Ayat – ayat ini diturunkan langsung dan segera. Muhammad memperoleh kesadaran nya lagi tiba-tiba.

Muhammad, seperti di Tha-Hha/114, tahu tentang wahyu yang diturunkan. ‘Jangan terburu-buru saat membaca Al Qur-an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu (dengan khawatir lupa)’ Tapi pertama kalinya wahyu datang secara langsung dan tiba-tiba begitu dan bahkan ia tidak tahu apa yang ia baca. Maksudku, ayat datang tapi Muhammad kehilangan ini. Abu Shufyan telah tidak dapat mengetahui nya. Muhammad panik ketakutan. ‘Apa yang saya katakan? Saya menerima wahyu, tapi saya tidak mengingat nya.’ Ibni maktum berkata ‘Abasa wa tawallaa…… engkau katakan ya Muhammad. Muhammad bertanya seandainya ia dapat menahan ini di dalam pikiran nya tanpa melupakan. Maktum berkata ‘Ya Muhammad, itu tetap di benak saya sampai mati.’ Sejak hari itu surah ‘Abasa datang untuk kali ini tanpa kehilangan. Sejak hari itu, orang buta seperti Kani Karaca, adalah pengingat terbaik. Silahkan baca Fatiha bagi Ibni Maktum sekarang. Karena ia menjadi seorang –alim (ilmuwan). Kalian dapat mengatakan Amin setelah Fatiha diluar dari shalat.

Kalian tahu bahwa Abu Shufyan yang busuk ingin membunuh Muhammad. Muhammad bersembunyi di gua. Ali berbaring di tempat tidur nya. Dia menghentikan para pembunuh. Muhammad berimigrasi ke Madina malam itu. Nanti ia berbalik kembali untuk mengambil Mekkah kembali tanpa darah. Abu Shufyan yang adalah kepala dari Mekkah, pemilik dari Hijaz, pemimpin Quraysy, yang terkaya dari Asir mengatakan bahwa dia menyerah = ASLAMNA. Kita menulis itu sebelumnya. Dia adalah awal dari ras Adabali Bayazid. Musuh terbesar Isa dan Mighty akan berasal dari bangsa (millah) nya. Lawan nya akan berasal dari bangsa Ibrahhim dalam kepribadian Mighty. Ini tertulis dalam gen – gen, kromosom – kromosom, sel – sel kita. Sepanjang generasi – generasi ia pergi menyeberang. Membaca Al Qur-an dengan Hans memberikan banyak kenikmatan. Saya membuat iklan ku sendiri. Kalian telah mengatakan ini dari dalam, saya terkadang membuat iklan saya bukan untuk menjadi seorang munafiq atau bukan untuk menjadi serupa dengan Usama Bin Ladin (La din = tidak beragama). Tidak ada kekurangan bagi saya. Saya bukan seorang insane atau mad (majnun). ‘Saya bebas’ sebagaimana Cowgirl katakan. Orang yang takut kepada Allahh menjadi bebas dari segala ketakutan lainnya. Meskipun Muhammad adalah juga nabi bagi jinn, ia tidak pernah melihat melihat jinn dalam hidupnya. Jika ia melihat, ia akan dirasuki, gila. Maksudku dia tidak akan menjadi nabi. Ini begitu berbahaya sehingga Allahh tidak pernah menunjukkan jinn kepada Muhammad. Menarik, bukan? Energi = Bola api = Medan elektromagnetik tinggi = Tegangan yang memiliki potensi 10.000 kilat, guruh. Jika mereka materi, mereka akan seperti kita. Tapi mereka semua energy yang siap meledak. Dilatasi waktu mereka 14 kali lebih dari kita. Tunguska adalah semua tentang sebuah syihhaab. Sebuah syihhaab tunggal. Sebuah syihhaab tunggal yang beratnya (1/10 milyar) per gram, yang sebesar (1/100) dari atom hidrogen. Blackpoint mini telah menjadi syihhaab yang tidak muat pada dirinya sendiri. Alhamdulillahh, dua syihhaab tidak jatuh. Tidak hanya Tunguska, tapi seluruh belahan bumi utara akan menjadi debu.

Misalnya di banyak masjid, surah ‘Abasa dihilangkan. Mereka membawanya keluar dari ‘Khatam.’ Alasan mereka adalah : Allahh tidak bisa menghina Muhammad, aku lebih baik tidak membaca nya. Tentu saja mereka tidak mengatakan nya, tapi tidak membaca berarti ini. Seseorang dari departemen urusan agama mengatakan. Orang yang ditegur bukanlah Muhammad tapi tamu nya. Abu Shufyan? Mereka menutupi realities dengan lumpur. Allahh akan menyelesaikan divine radiation (Nuwr) Nya.

‘Wayl kepada orang – orang yang mengubah kitab dengan tangan mereka, yang menjual nya dan mendapat uang dari nya!’

WAYL = lubang terdalam dari neraka.

Wayl kepada orang – orang yang membuat kesombongan dan popularitas untuk kepentingan dunyaa, untuk uang. Para pembusuk membuat perdagangan Islam selama 1200 tahun. The gift of Al Qur-an ialah 20 juta TL, apakah kalian tahu itu? Hal ini ditulis di atasnya. Darah ku membeku, aku merasa jijik. Yayasan agama menulis hal yang sama sampai kemarin. Its gift…. TL. Sa’at nya datang. The Millenium is today. Kami menanam nya, ia akan dipanen setelah 310 tahun. Sekarang kita menanam pohon untuk orang – orang masa depan untuk mendapatkan manfaat dari bayangan nya. Isa belum mati (maa qatalu hhu 004,157), Allahh mengangkat Isa kepada Nya (rafa’a hhu llahhu –ilay hhi 004,158), dan bahwa dari –ahhli lkitaab kecuali bagi akan beriman dengan Isa sebelum kematian nya ( wa –in mmin –ahhli lkitaabi –illaa la yu-minanna bi hhi qabla mawti hhi 004,159). Mighty akan menjadi haniif karena ia (Adler) haniif. Tapi Isa yang kemarin belum haniif. Isa yang sekarang di suatu parallel universe dimana 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berharap supaya ketika ia bertemu Mighty yang haniif sempurna, Isa akan berasal dari agama nya. Setelah 3 abad. Akankah Isa memperkenalkan diri nya? Isa bukan Hasan Mezarcı, akan datang sebagai orang biasa. Isa akan membunuh the Satan, the Gogs-Magogs, the Deggal. Ini akan membuktikan bahwa ia adalah Isa.

Sebuah medan magnetik yang besar dapat menangani androids, ketika semua elektron dari androids diserap, tugas mereka di reset.

Posted in al quran, haniif, Imam Mahdi, Science, Sejarah Islam, Time Travelling | 31 Comments »

Eksperimen Busur Hujan

Posted by qarrobin pada September 17, 2011

Salaam Salaam

Kang RoyRey meminta saya untuk menjelaskan Rainbow Project atau disebut juga Philadelphia Experiment. Kalo untuk menceritakan The Philadelphia Experiment, teman – teman bisa mencari buku nya, namun tentunya tidak akan didapatkan penjelasannya. Saya udah menonton film nya dan tetap tidak mendapatkan penjelasan. Di saat Rainbow Project terjadi, seorang KMA di zaman tersebut (Carlos Miguel Allende) benar – benar melihat dan dapat menjelaskan nya.

Alhamdulillahh kita memiliki seorang KMA di zaman kita yakni Hans von Aiberg. Beliau adalah Dabbah min al Ardh (The Depth of the Earth). Beliau adalah tanda kalo sa’at telah dekat. Sebelum memasuki topik, saya akan menceritakan sedikit tentang lembaga KMA.

Nikolai Alexandrovich Kozyrev ditahan. Mereka membebaskan nya pada tahun 1965. Jika dia tidak ditahan, dia akan menjadi the K.M.A. (Chat 2, 26 September 2001)

Stalin memenjarakan Kozyrev. The Tzars dari Soviet termasuk Krushchev ingin membunuhnya. Mereka mengerti bahwa mereka tidak akan mampu membunuhnya seperti Rasputin. Dr. Scherk dan Kozyrev mati bersama-sama.!! Scherk dibunuh benar – benar oleh Men-in-Black. Tapi Kozyrev meninggal sebagai tipe no/yes. Maksudku, dia hidup. Ia kembali lagi ke tahun 1984, bukan 1983. Aku (Hans) menulis bahwa Krushchev ingin membunuhnya. (Chat 11, 19 Oktober 2001)

Penulis fiksi ilmiah selain menjawab, mereka mengajukan pertanyaan kepada pembaca mereka. Saya (Hans) tidak pernah menaburi kalian dengan pertanyaan seperti ‘Saya ingin tahu jika ini benar begitu, apakah ini aliens?’ seperti Daeniken lakukan. (Chat 3, 30 September 2001)

UFO adalah omong kosong mari kita menyebut nya Thaariq atau 1N misalnya. Mereka adalah topik berbahaya. Dalam volume terakhir the Ascension. Saya (Hans) bercerita tentang teknik motorology kelajuan-cahaya dalam bentuk ringkasan. (Chat 23, 21 November 2001)

The 1Ns, dengan berpura-pura menjadi alien Marsian dan Saturnian, mereka menyembunyikan fakta bahwa mereka ternyata penjelajah waktu. (Chat 13, 26 Oktober 2001)

Siapa yang mengatakan roket pertama yang pergi ke bulan dalam bukunya? Jules Verne. Dia bahkan memberi satuan panjangnya. Setelah bertahun-tahun roket saturn yang sama dibuat yang mana 75 cm lebih pendek. Apakah ini sebuah kebetulan? Siapa yang menulis kapal selam Nautilus atomik yang bekerja dengan energi atomik ketika kapal selam tersebut tidak dikenal? Ya, Nautilus dari Kapten Nemo menjadi kapal selam atomik pertama di dunyaa. Apakah sejarah terulang? Atau apakah ada pembawa pesan selain dari penumpang antara masa lalu dan masa depan? Bagaimana mekanisme umpan balik ini didirikan? (Chat 2, 26 September 2001)

Hans Aiberg menjelaskan secara langsung. Kalian bertanya dan saya (Hans) memberikan jawabannya. KMA yang sebelumnya (Jorge Luis Borges) menulis dan menerbitkan  ‘Hans von Aiberg adalah sebuah kebermanfaatan bagi manusia dan dia adalah rahmat (pengaturan) dari Allahh’. (Chat 3, 30 September 2001)

Setelah kematian KMA (jika Luis Jorge Borges sudah mati), 16 tahun berlalu. Sementara itu lembaga KMA ini telah ditangguhkan. Ia dikelola oleh Dr. Siegfried Saga. Pada 26 Agustus 2001 (Millennium), Sieg Saga mengundurkan diri. ZigZag menghindari menjadi terasing. Lembaga Ekim Bei telah ditiadakan. Sebaliknya Zip-Zap datang. Di bagian atas Zip-Zap, ada dua orang yakni Stephen Hawking (MRS.CP) dan Hans von Aiberg (MISS.CCP). Nampaknya saya (Hans) ditempatkan sebagai Ekim Bei. Karena orang barat yang terdekat dengan haniif timur adalah Hans. (Chat 3, 30 September 2001)

Tennessee Nights (awalnya 10SCE Knights), Tennessee Waltz (awalnya 10SCE Walhalla TZ). Z selalu Zone. T selalu Time. Audrey Landers menyanyikan lagu ini. Saya (Hans) adalah the Night. Stephen Hawking adalah the Waltz. Jika kalian mengatakan persamaan. Knite = Miss.ccp, Waltz = Mrs.cp, total mereka 10SCE. Orang yang menulis adalah Steeve sendiri. NexTranScientists. 10SCE = Karl M. Allein (Alias ​​Carlos Miguel Allende). Ini selalu satu orang. Sekarang mereka menjadi dua orang. (Chat 23, 21 November 2001)

Miss CCP adalah asisten. SiegSaga, Siegfried Saga dll mengundurkan diri. Bila kucing – kucing pergi, dua tikus mengambil kendali. Kami mengemudikan. Seorang pria lumpuh (Hawking) dan a crazy man (Hans). Saya (Hans) berharap kapal ini tidak tenggelam. Mereka membuat kami kapten – kapten seakan bahwa dua tikus ini harus menjadi orang terakhir yang meninggalkan kapal. Sebuah illness membawa kami bersama. Kami tidak bertemu sebelumnya. (Chat 6, 07 Oktober 2001)

Tetapi ini adalah kenyataan, Ekim Bey (Mr. Okt) yang pertama adalah mevlana Halidi Baghdadi. Catatan Khidhır bukan milik MHB. Mevlana Halidi Bağdadi tidak memiliki ide. Dia menulis buku-buku yang sederhana. Kebanyakan dari buku-bukunya ditulis oleh para siswanya. Catatan selalu tetap di tangan terpercaya yang berada di bawah nama Ekim Bey ini. Bahkan saya (Hans) hanya melihat fotokopi dua halaman. Mereka mengirimnya melalui surat. Bahkan saya (Hans) tidak melihat aslinya. Pada saat ini, semua itu berada di tangan seseorang yang bernama Dr. Siegfried Saga. Saya (Hans) sekarang bertanggung jawab atas Agama Haniif. Orang-orang yang dikirimi catatan itu dalam 2-3 halaman sesuai dengan bidang keahlian mereka. (Chat 2, 26 September 2001)

I. Sekarang kita akan memasuki topik Eksperimen Busur Hujan.

Carlos Miguele Allende, juga dikenal sebagai Carl Allen. Ia lahir pada 31 Mei 1925 di sebuah kota kecil di luar Pennsylvania. Pada tanggal 14 Juli 1942, Allende bergabung dengan Korps Marinir dan telah habis pada tanggal 21 Mei 1943 (Diambil dari buku berjudul The Philadelphia Eksperiment, hlm 99). Nama aslinya adalah Hansel Heiberg. Dia kemudian bergabung dengan Merchant Marine dan ditugaskan ke SS Andrew Furuseth. Itu atas kapal ini bahwa ia mengaku melihat Eldridge dalam tindakan.

Hansel Heiberg (Carlos Miguel Allende)

Allende menyatakan bahwa ia telah menyaksikan Eldridge yang sedang diangkut seketika ke Norfolk dari Philadelphia dan kembali lagi dalam hitungan menit. Setelah meneliti masalah ini lebih lanjut, ia belajar dari kejadian yang terkait dengan proyek dan menulis penjumlahan dasar dari pengetahuan yang baru dipelajari nya dalam sebuah surat kepada Dr. Morris K. Jessup. Dr. Jessup adalah seorang astronom dan Allende telah berada di penonton dari salah satu ceramah Dr. Jessup itu. Allende memutuskan untuk mempercayakan Dr. Jessup dengan pengetahuan nya. Surat-surat itu ditulis dengan kapitalisasi, tanda baca, dan menggarisbawahi yang terletak di berbagai tempat. Surat-surat itu juga ditulis dalam beberapa warna. Dalam surat-suratnya, Allende mengungkapkan rincian dari Eksperimen Philadelphia kepada Dr. Jessup. Dr. Jessup menulis kembali ke Allende dan meminta informasi baru. Allende menanggapi dengan surat-surat yang lebih rinci. Selama waktu korespondensi Dr. Jessup dan Allende, Dr. Jessup baru saja baru-baru ini menerbitkan bukunya berjudul The Case for the UFO. Setelah Allende telah menulis kepada Dr. Jessup, buku The Case for Ufo ini dikirim ke Angkatan Laut dan memiliki catatan yang ditulis tangan di dalam buku. Catatan itu dalam tulisan yang sama seperti dalam surat yang dikirimkan kepada Dr. Jessup dan akhirnya Dr. Jessup pada tahun 1957 diminta oleh angkatan laut untuk memperlihatkan catatan.

Morris K Jessup

Dr. Jessup mengenali tulisan itu dengan segera. Catatan dalam buku itu lebih rinci daripada di surat-surat dan sangat berwawasan. Sayangnya, Dr. Jessup tidak bisa menemukan petunjuk baru. Hanya satu petunjuk antalizing telah muncul. Dua awak telah berjalan di sebuah taman ketika seorang pria yang tampak kurus mendekati mereka. Pria itu mengatakan kepada mereka sebuah cerita fantastis tentang sebuah eksperimen dilakukan di mana sebagian besar kru meninggal atau menderita efek samping yang mengerikan. Dia mengatakan bahwa pemerintah kemudian mengklaim seluruh awak gila sehingga ketika mereka datang ke depan, mereka hanya akan dianggap sebagai sekelompok orang gila yang hanya mengarang cerita fantastis. Setelah percakapan, salah satu anggota kru yakin sementara yang lain tidak. Akhirnya, anggota yang telah yakin dihubungi Dr. Jessup dan menceritakan cerita. Meskipun ini adalah petunjuk substansial, Dr. Jessup tidak menjadi sangat jauh. Dr. Jessup akhirnya dibunuh oleh Uri Geller melalui hypnosis dari jarak jauh pada tanggal 20 April 1959.

Otopsi terhadap mayat Jessup tidak pernah dilakukan. Ini bertentangan dengan hukum negara bagian saat itu. Sersan Obenclain, yang tiba di tempat kejadian bunuh diri mengatakan off the record : “Semuanya terlihat terlalu profesional”. Sayangnya untuk Dr. Jessup, petunjuk utama dalam teka-teki muncul tak lama setelah kematiannya. Petunjuk ini adalah seorang pria dengan nama Alfred D. Bielek.

Menurut Al Bielek, seorang pria yang mengaku telah menjadi anggota kru, tes pertama yang dilakukan adalah pada 22 Juli 1943. Bielek mengklaim bahwa ia diangkut dalam waktu ke masa depan dan bahwa di sini di masa depan ia dicuci otak oleh Angkatan Laut. Cuci otak ini menyebabkan dia percaya bahwa namanya adalah Alfred Bielek, bukan nama aslinya, Edward Cameron. Setelah menemukan jati dirinya, ia melacak saudaranya yang juga berpartisipasi dalam percobaan. Bielek mengklaim bahwa waktu yang saudaranya pergi ke tahun 1983 dan kehilangan ‘time-lock’ nya. Akibatnya, adiknya yang berusia satu tahun setiap jam dan akhirnya meninggal. Bielek kemudian mengklaim bahwa saudaranya dilahirkan kembali. (Tentang mekanisme waktu di dalam kahhfi dan tentang kelahiran kedua para penjelajah waktu, -in syaa-a llahh akan saya buatkan artikel dengan judul The Depth of The Earth atau Dabbah min al Ardh)

Pendapat umum ini tampaknya diperkuat ketika Bielek mulai mengingat sesuatu hanya setelah melihat film “The Philadelphia Experiment”. Bielek telah Ph.D. dalam Fisika, sehingga ia benar-benar memiliki beberapa pengalaman teknis. Ia juga seorang insinyur listrik pensiunan dengan tiga puluh tahun pengalaman. Karena kecerdasan dan keterampilan nya yang jelas, ia tidak dapat diabaikan sepenuhnya.

Prinsip yang ada di balik Eksperimen Philadelphia adalah Unified Field Theory. Teori ini menyatakan bahwa gravitasi dan magnet terhubung, seperti massa dan energi yang terhubung melalui rumus E = mc2. Einstein disebut tidak pernah memecahkan misteri Unified Field Theory. Namun, penulis bernama William Moore percaya kalau Einstein sebenarnya telah memecahkan persamaan matematikanya yang kemudian dihancurkan sendiri olehnya sebelum ia meninggal.

Einstein dan perwira angkatan laut (Princeton, 24 Juli 1943)

Bielek juga menyatakan bahwa Dr. Albert Einstein, Dr. Nikola Tesla, dan Dr. John von Neumann terlibat dalam proyek. Einstein, di sisi lain, mengusulkan suatu proyek seperti ini untuk Angkatan Laut pada beberapa kesempatan. Karena itu, ia mungkin terlibat dalam proyek. Nikola Tesla disebut pernah mengaku kalau ia telah berhasil memecahkan misteri Unified Field Theory sebelum kematiannya di kota New York pada tanggal 7 Januari 1943. Menurut anggota keluarga Tesla, FBI datang tidak lama setelah Tesla meninggal dan menyita seluruh catatan-catatan penelitiannya. Adapun von Neumann, ada bukti yang mendukung fakta bahwa ia kemudian melanjutkan pada percobaan pada waktu yang berbeda.

Tesla… Tidak ada yang bisa menemukan di websearch siapa yang menemukan televisi. Tesla menemukan perangkat TV. Dia sendirian membuat tabung, ia meletakkan lampu gambar dan ia menemukan Zn2S dan ia mengoleskan nya ke layar kaca. Kita menggunakan teknologi yang sama dengan metode yang sama. Dia menemukan remote control dari TV dan semua remote control. Dia juga menemukan motor UFO dengan medan listrik tinggi yang akan ditemukan di masa mendatang. Ia menemukan stasiun tenaga listrik, koil Tesla, faksimili dan teleks. Tesla, Gurdjieff, Borges, Hawking berada di cabang – cabang mereka, rahmat (pengaturan) dari Allah dan kebermanfaatan bagi kita. (Chat 31, 09 Desember 2001)

Tesla, Bilaniuk dan El-Bielek adalah dari kami. Mereka terikat kepada departemen Zick-Zack kami. Disini bukan agama tetapi ilmu pengetahuan adalah penting. Kami tidak menyebut ini Haniif yang dipikirkan demikian. Haniifs berada di struktur Zig-Zag dan mereka adalah mu-miyn sebagaimana Hans. Kami tidak memperturutkan mereka yang mengatakan hanya agama dan mereka yang mengatakan hanya sains. Ini adalah bodoh seperti ‘ada dunyaa tetapi tidak ada akhirat’ atau ‘ada akhirat, tidak ada dunyaa’. Ada keduanya. (OMNI) Rahasia dari Haniifikasi adalah ini. Agama dan Sains akan dianalisa bersama. Atau omnijective. Kami sebut sains+agama = Omniscience. Allah menciptakan dengan ilmu pengetahuan, agama adalah dimensi sosialnya. (Chat 3, 30 September 2001)

Tesla adalah K. M. Allein. (Alias ​​Charles M. Alan) nama nya dalam budaya Ottoman adalah Nikolai. Hal ini ditulis sebagai Cameron (Kamuran) Tesla. (Chat 34, 19 Desember 2001)

Tentang Tesla, ada dokumen yang berhubungan dengan namanya, Kamuran atau Kârman. The KMAs sebelumnya mengatakan bahwa ia mengambil nama Nikolai, untuk menyingkir dari pemimpin agama, untuk melarikan diri dari Kekaisaran Ottoman. Di Amerika Serikat dia tidak disebut Nicolai, mereka memanggilnya Cameron. Tesla ingin ini secara pribadi. Karena untuk melarikan diri, ketika ia menulis Nikolai ke dokumen palsu, pemimpin agama yang mengontrol orang – orang Bosnia, tidak melakukan apa – apa karena ia menerima dia sebagai orang Serbia. Pemimpin agama itu pada saat yang sama manajer provinsi. Pemimpin agama bahkan dapat memberikan perintah kematian. Suatu malam, ia melarikan diri ke Trieste dengan sebuah kapal dari Karadağ dengan tampak sebagai orang Serbia dan Kristen. Dari sana, di kapal-batu bara, ia beremigrasi ke Amerika Serikat dengan bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. Mereka bertanya di Pulau Ellice : ‘? Apakah Anda memiliki nama lain’ kata dia : Kâmuran. Mereka akan menuliskan sebagai Cameron, tetapi karena tidak ada cukup bukti, mereka tidak menuliskan dan tetap sebagai Nikolai. (Hansel Heiberg= Alias Carlos M. Allende memories). (Chat 38, 28 Desember 2001)

Sebuah laporan-penuh Percobaan diberikan kepada Kongres dan anggota begitu ketakutan bahwa mereka membubarkan proyek segera. Namun, penelitian lanjutan di Proyek Montauk, alias Proyek Phoenix, yang dipimpin oleh Dr. John von Neumann, yang juga mengarahkan Percobaan Philadelphia.

Apakah kalian tahu Montauk atau Vortex? Kode namanya adalah Vortex. Karena akarnya adalah bahasa Latin. (Chat 2, 26 September 2001)

Proyek Montauk berpusat sebagian besar pada bagaimana pikiran bereaksi untuk bepergian interdimensional. Ini terjadi di Laboratorium Nasional Brookhaven. Von Neumann berusaha untuk menghubungkan komputer dengan pikiran dan tampaknya berhasil melampaui mimpi-mimpinya yang paling liar. Menggunakan link komputer-manusia ini, Von Neumann dapat mempengaruhi pikiran orang lain dan akhirnya mampu membuka pusaran waktu (time vortex) kembali ke tahun 1943 ke Percobaan Philadelphia. Dia bahkan membuat klaim-klaim bahwa pikiran dapat menciptakan materi pada setiap titik waktu. Dia juga mengaku telah mengirim seorang pria bernama Preston B. Nichols melalui dua jalur waktu, sebuah fakta yang sebenarnya dikonfirmasi oleh Duncan Cameron di 1985 (Montauk). Cameron dilatih oleh Badan Keamanan Nasional, sehingga kesaksiannya valid. Banyak orang percaya bahwa Proyek Montauk terus berlanjut sampai hari ini menjadi HAARP Project.

II. Sekarang kita akan menjelaskan teori dari Eksperimen Busur Hujan.

Desain dasar memiliki dua kumparan Tesla besar (elektromagnet) ditempatkan pada setiap lambung kapal. 300-400 volts menyerang kita dan membunuh kita. Namun 100.000 atau 1.000.000 volts tidak membunuh. Ia mengabaikan kita. Ia menembus dan pergi tanpa menyentuh kita. Ini merupakan prinsip kondensator dari manusia. Kami berkata : “Hai api jadilah dingin bagi Ibrahim!” Kita tahu ayat tersebut bukan? Api tidak membakar Ibrahim. Mari kita menyebutkan tentang jenis api yang tidak membakar. Ketika sebuah kapal melaju pada sebuah rute, tiba-tiba ia ditimpa oleh suatu magnetik tak bermuatan. Maka kalian menemukan kapal kosong, ditinggalkan sendirian. Tidak ada orang. Cangkir kopi yang masih panas, rokok tinggal setengah, tetapi kemana orang – orang pergi? Mari kita buat sebuah percobaan laboratorium dari ini. Bila kalian charge sebuah kapal baja, listrik dari satu kota, sebuah medan magnet raksasa muncul dengan melingkupi medan listrik. Listrik ini adalah api yang tidak membakar, yang tidak membunuh. Karena tidak ada yang terjadi pada awak kapal. Bahkan jika terjadi sesuatu kepada mereka, mereka menjadi invisible atau freeze selama 6 bulan. Kita ingat peristiwa ini, bukan? Philadelphia Experiment. Ada beberapa daerah di mana tidak ada listrik. Kondensator, cincin armatur, bagian dalam dari permukaan sphere bermuatan listrik, sisi dalam dari cincin dinamo, sphere stroboscobe dll. Apakah kalian memahami apa itu ‘safe region’? Di Al Qur-an (Balad al –amin), perumpamaan dari phenomena ini dapat digeneralisasi sebagai ‘Hai api! Jadilah dingin..’ listrik di charge ke kumparan sphenoid raksasa. (Chat 8, 12 Oktober 2001)

Satu fakta yang setiap orang tampaknya setuju adalah bahwa medan diperpanjang banyak dalam meter, sampai sekitar seratus, di luar kapal dan ke dalam air (Anonim). Segala sesuatu dalam lingkungan ini tidak jelas dalam bentuk (form) dan potongan (shape) yang terlihat hanya lambung dari Eldridge di air. Bidang ini tampaknya memiliki warna kehijauan dan berkabut.

039,042 : allahhu yatawaffaa l-anfusa hiyna mawti hhaa wa llatiy lam tamut fiy manaami hhaa fa yumsiku llatiy qadhaa ‘alay hhaa lmawta wa yursilu l-ukhraa –ilaa –ajalin mmusamman –inna fiy dzaalika la –ayaatin lli qawmin yatafakkaruwna

Allahh akan mewafatkan jiwa ketika mati nya dan (akan mewafatkan jiwa) orang – orang yang belum dimatikan di dalam tidur nya maka akan ditahan (jiwa) orang – orang yang ditentukan atas nya kematian dan akan dilepaskan (jiwa) yang akhir (di dalam tidur) kepada batas yang ditetapkan, bahwa di dalam yang demikian bagi suatu ayat bagi suatu kaum, orang – orang yang akan memikirkan

Apa artinya ayat ini? Bagi kaum yang akan memikirkan (Keluarga Imran/104) sebuah perumpamaan. Kami memecahkan ini. Kami beritahu bahwa medan listrik dan magnet kita adalah dua kutub pada saat tidur. Mereka saling melingkupi seperti sebuah cangkang bawang tegak lurus satu sama lain. Selain itu, di dalam Percobaan Philadelphia, mengapa electricity yang diberikan ke kapal? Karena sebuah medan listrik yang tinggi dilingkupi secara otomatis oleh sebuah medan magnet yang mana sama tinggi dan tegak lurus. Dengan demikian, terjadi Teleportation. (TiMechanics) Teleportation, Veloction, irradiation, dan berbagai OOBE ESP, PK (Psychokynesis) parapsychological, paranormal images dibentuk. Dimensi waktu menyertai dimensi ruang. Jika satu dimensi terpengaruh, dimensi yang lain juga terpengaruh. Seperti strings dari sebuah gitar, sementara semua orang mengalir di jalur mereka sendiri, dengan seperti sebuah badai magnetis yang ekstrim, sebagaimana gitaris mengkompres semua strings dengan dua jarinya dan membuat mereka bersentuhan satu sama lain dan membuat VORTEX, dan persimpangan waktu dibentuk. Kalian lihat, ini dimulai dari mini Bermuda event yang disebut mimpi dan mereka menjadi besar sampai teleportation dari kapal. Allah menggenggam kita, Dia membuat medan listrik dan medan magnet kita dipole. (berarti dua kutub) Jika Dia menghendaki Dia melepaskan kita lagi. (Medan listrik dan medan magnet saling tumpang tindih lagi satu sama lain pada bidang yang sama.) Oleh karena itu, kita bangun dan pergi ke pekerjaan kita. Dengan kedua short circuit dan polarization, Maksudku 450 kita menjadi bersentuhan dengan jinn, nightmare dll. (Chat 6, 07 Oktober 2001)

Banyak cerita-cerita yang terkait dengan percobaan busur hujan ini terkenal liar : bisikan laki-laki beku’ dalam waktu selama berbulan-bulan, rumor manusia bepergian melalui waktu, dan cerita-cerita horor pria terjebak di bulkheads atau bahkan lantai kapal itu sendiri.

Eksperimen Philadelphia telah menjadi kisah kejadian aneh dan kebetulan yang aneh. Perlu dicatat bahwa Allende tegas percaya Angkatan Laut benar-benar tidak menyadari efek samping Eksperimen Philadelphia akan berlaku pada awak. Allende juga dikutip mengatakan: “Saya percaya bahwa penelitian lebih lanjut secara alami akan menghasilkan transportasi terkendali tonase besar pada kecepatan ultra-cepat ke titik yang dikehendaki instan yang diinginkan.” (Allende).

Karena elektromagnetisme adalah sebuah peneguh fundamental. Akibatnya, dengan bantuan peneguh ini elektron muatan negative menyeimbangkan proton muatan positive dan atom terbentuk. (Chat 15, 2 November 2001)

100,004 : fa –atsarna bi hhi naq’an

maka bertebaran dengan nya suatu yang ringan (elektron)

100,005 : fa wasathna bi hhi jam’an

maka ke tengah dengan nya suatu kumpulan (di nukleus)

Sebagai hasil dari kerjasama antara mereka, the electron probability sphere terbentuk. Nama dari ini adalah habbi. Sebuah mini-sphere yang tidak terlihat dengan mata. Kenapa ia disebut habbi? Karena ia diberitahukan bahwa di masa depan ia akan terlihat dengan bantuan dari peralatan seperti mikroskop. Di ayat ke-4 surah al a’laa dikatakan : dan yang mengeluarkan al mar’ayaa (tumbuhan hijau). Maksud ku kata ‘habbi’ yang berarti gelembung air dipilih sebagai perumpamaan. (Chat 15, 2 November 2001)

006,095 : -inna llahha faaliqu lhabbi wa nnawayaa yukhriju lhayya mina lmayyiti wa mukhriju lmayyiti mina lhayyi …

bahwa Allahh menggeser gelembung dan nawaya, akan mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup …

Elektromagnetisme lebih kecil dari ‘habbi’, dan ia diberitahukan bahwa suatu hari kita akan melihat nya. Atau jika tidak ia akan mengatakan bahwa ia dulu adalah the unknown, dan kita akan dilarang dari ta-rajam (melempar/ menterjemahkan) the unknown. Sekarang kita tahu bahwa sebuah kuanta memiliki a duality, dilemma, Maksud ku ia adalah sekaligus partikel dan gelombang. Ia terpasang di dalam sebuah medan terbatas sebagai partikel. Tapi sebagai gelombang ia menjelajah menembus ruang atom yang memiliki 7 lapisan. (Chat 15, 2 November 2001)

Sebagai contoh the photon: Sementara ia datang menuju kita sebagai sebuah gelombang dari melampaui jutaan tahun cahaya, ia adalah sebuah gelombang. Tapi ketika ia membentur kita dan memetik sebuah elektron, ia berkelakuan sebagai sebuah elektron. Atau jika tidak the photon yang muncul dari matahari tidak dapat datang menuju kita tanpa bergerak satu milimeter. Tapi ia menjelajah menembus ruang tak berbatas sebagai gelombang. Ketika ia membentur kita ia menjadi sebuah partikel. Dengan bantuan dari ini, matahari berpijar dan menghangatkan kita. (Chat 15, 2 November 2001)

Elektron adalah sama. ‘Habbi’ kita, Maksud ku, the mini-sphere yang adalah interval probability kita adalah sekaligus sebuah partikel dan gelombang. Keadaan partikel nya disebut ‘kahhfi’ (geometric), dan keadaan gelombang nya disebut ‘raqiym’. (Chat 15, 2 November 2001)

018,009 : -am hasibta –anna -ashhaaba lkahhfi wa rraqiymi kaanuw min –aayaati naa ‘ajaban

belumkah (kamu) menghitung bahwa penghuni kahhfi dan raqiym adalah dari ayat – ayat kami suatu yang ‘ajaib.

Karena mekanika gelombang adalah sinusoidal dan trigonometric. Jika elektron mengorbit, tak jadi soal. Tapi jika ia diganggu dan diuraikan menjadi ion dengan dipetik, dan terlebih lagi jika ia mengalir dari satu ujung ke yang lain dengan sebuah kelajuan yang adalah sangat dekat ke kelajuan cahaya, seperti sebuah lampu fluoresant, ia disebut sebagai gelombang. Sinar beta atau sinar katoda berarti bahwa elektron diambil dari orbit atom dan ia diarahkan seperti sebuah sorotan. (Chat 15, 2 November 2001)

Nama dari ini di dalam the macro system adalah bahwa: Jika kalian memindahkan cangkang dari sebuah elektron (habbi) dari atom yang ia kelilingi dan jika kalian menyorotkan nya ke tempat lain, keadaan dari ini di dalam the macro scale tidak akan menjadi asing bagi kalian. The Bermuda Triangle dan the Philadelphia Experiment. Jika gangguan kecil itu pada level dari ‘habbi’ diganggu secara berlebihan di dalam the electromagnetic form pada the great scale (qubba), maka sebuah elektron tidak disorotkan ke yang lain dan ia tidak menjadi sebuah tetangga di sana. Sebuah kapal, sebuah pesawat menjelajah menembus ruang-waktu. Satu yang bertanggung jawab dari ini bukan lah partikel tapi sebagai gelombang. Gelombang meninggalkan titik ruang-waktu dimana ia berada, secara bebas. Ia membawa partikel kemana ia pergi. (Chat 15, 2 November 2001)

Dzarra berarti sebaran yang menetes di dalam jumlah berlimpah seperti di dalam dzurriyyat = benih keturunan. Ini adalah nama dari kuanta di dalam Al Qur-an. (Chat 15, 2 November 2001)

051,001 : wa dzdzaariyaati dzarwan

dan menyebarkan suatu sebaran

052,002 : fa lhaamilaati wiqran

maka yang mengandung suatu beban (peneguh)

Partikel = materi

Vibrasi = gelombang

Sekarang mari kita terapkan fakta universal ini ke aturan dari Qur-an

The Earth (Ardh) =Partikel

The Heavens (Samaawaat) = Gelombang

Maa bayna hhuma = medan peneguh yang mempengaruhi. Photon – photon yang tidak terlihat yang disebut ‘boson’, yang tidak memancar, tapi mereka adalah photon – photon yang tidak terlihat yang menyebabkan magnet menarik paku. Hubb = tertarik/ cinta (012,030). Elektron=habbi (lokal, mengorbit dan ia memiliki fitur partikel.) The heavens-earth dan apa yang di antara mereka. Partikel dan gelombang (dan situasi polarisasi di antara mereka.) (Chat 15, 2 November 2001)

Magnetis helixes (the curled dimensions dari mulut terowongan) di ruang vacuum yang berinterferensi (habli al wariid 050,016). (Chat 8, 12 Oktober 2001)

Permukaan terowongan (sisi luar) adalah medan magnetik, di dalam terowongan adalah netral (balad al amin). (Chat 10, 17 Oktober 2001)

Mari kita mengingat ayat – ayat. ‘dan (kamu) melihat jibal, (kamu) menghitung ia suatu yang solid (elektron berada pada orbit) dan dia merentang (seperti) rentangan awan’. (Chat 15, 2 November 2001)

Untuk ditransfer dalam ruang-waktu, dalam awan interval probabilitas. ‘perbuatan Allahh yang men-tekun-kan tiap sesuatu’. Hukum Elektromagnetik dalam skala elektron dapat diterapkan pada skala kapal Eldridge. ‘bahwa Dia yang mengabarkan dengan apa yang kalian kerjakan (di percobaan Philadelphia)’. Maksudku Surah Naml/88. (Chat 32, 12 Desember 2001)

027,088 : wa taraa ljibaala tahsabu hhaa jaamidatan wa hhiya tamurru marra ssahaabi shun’a llahhi lladziy –atqana kulla syai-in –inna hhu khabiyrun bi maa taf’aluwna

dan (kamu) melihat jibal, (kamu) menghitung ia suatu yang solid dan dia merentang (seperti) rentangan awan, perbuatan Allahh yang men-tekun-kan tiap sesuatu, bahwa Dia yang mengabarkan dengan apa yang kalian kerjakan

Namun efek samping yang buruk adalah ketika orang-orang menjaditerjebak’. Terjebak terdiri dari menjadi tidak terlihat dan tidak mampu bergerak, berbicara, atau berinteraksi dengan orang lain selama jangka waktu tertentu. Ini diceritakan oleh Allende dalam surat-suratnya kepada Dr. Jessup (The Philadelphia Experiment, 42). Ini juga dikenal sebagai Freeze (pembekuan). Sebuah Freeze yang umum akan bertahan menit ke jam dan merusak psikologis, namun tidak menyebabkan kegilaan. Seorang pria hanya akan keluar dari Freeze jika anggota kru lainnya meletakkan tangan mereka kepadanya untuk memberinya kekuatan. Sayangnya, dalam satu contoh dari “Penumpangan Tangan,” dua orang yang mencoba untuk meletakkan tangan atas pria yang terjebak, mereka terbakar didalam nyala dan dibakar selama delapan belas hari (Eksperimen Philadelphia, 44). Api tidak bisa dihentikan, meskipun beberapa upaya untuk memadamkan nyala. Tak perlu dikatakan, Peletakan Tangan tidak dilanjutkan sejak kejadian tersebut. Kemudian, pria mulai masuk ke Deep Freeze, ketika seorang pria akan dibekukan selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Selama waktu ini, manusia benar-benar sadar orang lain dan tindakan mereka, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan mereka atau berinteraksi dengan mereka. Pria di Deep Freeze hanya dapat dilihat oleh anggota kru lainnya. Ini hanya membutuhkan waktu dua hari bagi seorang pria untuk menjadi benar-benar gila dalam Deep Freeze. Deep freeze yang pertama menggunakan waktu enam bulan dan lima juta dolar penelitian dan peralatan untuk memperbaiki (Eksperimen Philadelphia, 43). Orang yang terjebak selama enam bulan menjadi benar-benar gila pada saat ia keluar. Carlos Allende menulis : “Biasanya Seorang Manusia Deep Freeze menjadi Gila, mengocehsaja, meracau, jika beku nya jauh Lebih dari sehari di waktu kita.” (Eksperimen Philadelphia, 42).

Aiberg : Apakah kalian tahu kenapa sebagian tubuh kru tidak nampak? Apakah kalian pernah memprediksi? Apakah kalian tahu kenapa subjek Philadelphia terlihat sebagian? Dari waktu ke waktu, sebagian tubuh mereka tidak nampak. (Bagian bawah pinggang atau bagian atas pinggang tidak nampak, hal itu tidak menjadi masalah.) Aku menceritakan tentang orang – orang yang terbakar dengan sendirinya. Di dalam sekitar 70 cm (The Depth of The Earth), syihhaab tiba dan menumbuk kalian dan kalian terbakar. Ini bukan senda gurau. Terdapat rekaman resmi dari 500.000 kejadian pembakaran diri. (Ra’du, Mardud) Juga terdapat 1.5 juta dari photograph. (yang diambil photographer polisi) gambar – gambar penuh adalah lebih banyak dari gambar – gambar sebagian. Tubuh terbakar, tapi pakaian, kancing nya dll tidak terbakar. (object tak hidup tidak dapat naik ke sekitar 70 cm di atas, ke langit dari penerbang, mereka tidak dapat melakukan Isra-.)

Berapa cm kah 25 inchi? (1 inchi = 2.54 cm)

25 inchi = 63,5 cm

Karena itu kami memahami satu rahasia lagi di dalam ayat. Rahasia ini adalah rahasia dari langit para penerbang. (Chat 107, 7 Juli 2002)

Ini adalah rahasia dari Jawwi ssamaa-i (016,079).

016,079 : -alam yaraw –ilaa thayri musakhkharaatin fiy jawwi ssamaa-i maa yumsiku hhunna –illaa llahhu –inna fiy dzaalika la –ayaatin lli qawmin yu-minuwna

belumkah nanti dilihat kepada penerbang, suatu yang diputarkan di dalam langit biosphere, apa yang akan menahan mereka kecuali Allahh, bahwa di dalam itu bagi ayat – ayat bagi suatu kaum, orang – orang yang akan beriman

Ini adalah rahasia dari Thayyar Samaa-i (006,038).

006,038 : wa maa min daabbatin fiy l-ardhi wa laa thaa-irin yathiyru bi janaahay hhi –illaa –umamun –amtsaalu kum mmaa farrath naa fiy lkitaabi min syai-in tsumma –ilaa rabbi hhim yuhsyaruwna

dan apa dari kedalaman di sphere (bumi) dan tidak penerbang yang akan terbang dengan dua sayap nya melainkan pemimpin (imam) seperti kamu, apa kami parut di dalam kitab dari sesuatu, kemudian kepada rabb mereka, orang – orang yang akan dihimpunkan

Jika Jana (Gene) maju atau mundur ke 300 tahun, maka waktu tempuh di 25 inchi adalah?

1 hari sidereal = 23 jam 56 menit 10.43114 detik = 86170.43114 detik

309 tahun sidereal = 300 tahun masehi

1000 tahun sidereal = 1 hari sidereal

1 hari * 309 / 1000 tahun sidereal = 7 jam 23 menit 46.66322226 detik = 26626.66322226 detik

Jika Jana (Gene) maju atau mundur ke 300 tahun, maka usia nya berkurang di 25 inchi adalah?

1 bulan sinodik = 29.53059 hari masehi

1 bulan sidereal = 27.321661 hari masehi

Selisih 1 bulan sinodik dan 1 bulan sidereal = 2.208929 hari masehi

Selama 1 tahun sidereal selisihnya menjadi = 26.507148 hari masehi

Selama 309 tahun sidereal, selisihnya menjadi 8190.708732 / 365 = sekitar 22 tahun masehi, yang kita buat dalam rumus 14 * 1 tahun arithmetically (22 usia)

Hal ini secara sederhana :

Dalam keadaan peralihan, medan elektrik tubuh kalian tersebar (horizontal) di tanah, tapi karena kalian adalah dua kutub, medan magnetik kalian menyebar secara vertikal. Seperti Piri Reis, kalian naik ke langit Kairo dan kalian melihat bahkan pantai Brazil. Kalian naik tapi dimana kalian naik, terdapat SYIHHAAB. Ya Tuhan ku! Kalian ditumbuk. Pada saat itu, medan magnetik kalian berbalik kembali untuk bersatu dengan medan elektrik dan untuk menjadi keduanya horizontal. Tapi karena kalian membawa syihhaab disamping kalian, kalian terbakar. Bukan pakaian kalian! Jika terdapat seperti paranormal, juga terdapat HANS disana. Dan tak seorang pun selain daripada Hans dapat menceritakan, menjelaskan ini kepada kalian. Jika telah ada orang lain, kita akan telah mambaca jauh sebelumnya, itu tidak akan dibutuhkan bagi saya (Hans) untuk menulis. Hans adalah penyalin dari Al Qur-an. Ia mengambil dari Al Qur-an dan dia tuliskan disini! Sesungguhnya Al Qur-an dan Hans adalah teman yang sangat baik. Hıdzır dan Lembar Terpelihara yang merupakan kitab utama adalah teman yang sangat baik. Hans dan Al Qur-an adalah teman yang sangat baik. Meskipun kita tidak sebaik Hidzir, Aku (Hans) tidak sedemikian buruk! (Chat 107, 7 Juli 2002)

Fakta lain semua setuju bahwa Eldridge tidak berfungsi dengan benar setelah percobaan dan menjadi sumber masalah. Item terakhir setiap orang percaya adalah bahwa efek samping yang mengerikan termanifestasi pada anggota kru. Beberapa saksi, Allende dan Bielek pada khususnya, menyatakan bahwa materi itu sendiri berubah dan bahwa laki-laki mampu berjalan melalui benda-benda fisik. Ketika medan itu dimatikan, beberapa anggota kru ditemukan terjebak di bulkheads, yang lain di lantai. Beberapa ditemukan dengan pagar kapal terjebak melalui tubuh mereka. Itu adalah pemandangan mengerikan. Para pelaut diduga gila setelah ini dan menyerbu bar. Mereka mengatakan kepada pelayan bar cerita mereka dan benar-benar menakutkan dia. Menurut Allende, sebuah artikel surat kabar ditulis pada serangan itu, namun tidak ada tanggal tertentu dinamakan, sehingga artikel tersebut tidak dapat ditemukan. Kebanyakan Awak menjadi gila, tapi beberapa mempertahankan kewarasan mereka, hanya untuk didorong masuk ke dalam situasi buruk. Satu orang duduk untuk makan malam bersama istri dan anak nya, tapi kemudian bangkit dari meja, berjalan melalui dinding, dan tidak pernah terlihat lagi. Dua lainnya secara sederhana menghilang ke udara tipis dan juga tidak pernah terlihat lagi. Seorang anggota kru menghilang di tengah-tengah perkelahian, banyak lawannya menjadi heran. Semua tiga insiden memiliki beberapa saksi.

Untuk Teleportasi Philadelphia ke Norfolk kita menggunakan rumus

14 * 3 tahun arithmetically (usia) = 1 hari

14 * 18 jam arithmetically (usia) = 1 menit

14 * 1080 detik arithmetically (usia) = 1 detik

Biarkan saya memberikan beberapa petunjuk : kita sebut seseorang yang tembus melewati dinding, GHOST, bukan? When 1080 is used, you are real. The wall is the ghost. This second is true. Nothing happens to you. Dinding hanya menjadi sebuah hologram. When you are real, the wall is the ghost. (Geist) Setiap sesuatu memiliki penjelasan di Al Qur-an. Apakah kalian ingat, sinar Alpha tidak dapat melewati ke seberang dinding Lead. Tapi satu sinar alpha mengatasi dinding. Apakah kalian ingat ini? Sinar Alpha merupakan partikel raksasa. Ia adalah inti helium, dengan dua proton dan dua neutron. Bukan sinar channel seperti Beta (electron) dan Gamma (photon). Ia adalah inti raksasa. Ia menembus keluar dari 90 cm dinding Lead dan ia pergi menjauh. Kini 99.9 % dari sinar alpha terkungkung di dalam. Tapi terdapat satu yang bebas! That one’s time depends on the 1080 factor. That is real, not ghost. The Pb wall is the ghost. I mean the fact that the He nucleus is real, means and/or the wall is ghost. The death is also this. We always live and live. And once in the lifeterm we die. I mean the He nucleus went out of the system. This is called death. You should think so. One more note: Our lifeterm is the half-life. We suppose that it is complete, but it was halved. Because in the other event in the anti-universe, (in the B event that is the opposite of A) the other didn’t die. A kilo of radioactive matter, at the end of its half-life, its half converts to the energy by escaping from the tunnel. Its half remains. If in this universe I died, this means that my anti-Hans is at the half of his lifeterm. This is the half-life. We know about the radioactivity, don’t we? I can tell if you don’t know. If the wall is the ghost, what should I do? What should I do, if someone who sees me under 70 cm, can’t see my upper part. I am not the ghost! The Earth, I mean the surface of the world is like a Lead Container. Some alpha particles although rarely, escape to the underground. They can go to the deep depths. The Earth behaves like a ghost to you. It behaves as if it doesn’t exist. I mean as if the neutrinos didn’t interact with the matter, through the wall>>>earth. (Chat 107, 7 Juli 2002)

Alfa rays radiate out of the lead case. Rarely it occurs once. They go out of the lead case. Furthermore the death is this. We once go outside (to the upper space) and we die. (Chat 72, 24 Maret 2002)

The Quake

You can pass through with the time energy impulses, having an impact. As you see, another comment from the Dabbetül Arz. And this is also from Kuran. As always from Kuran. Always from Kuran. I can’t even think of life without Kuran. Amenna and saddekna, I obeyed. (Chat 107, 7 Juli 2002)

Your spouse disappears in the room. Then he appears again. Even he passes through the wall. Help! The ghosts occupied the house! Do you remember these, the appearance and the disappearance from somewhere?

Kemaleyn and Siccace: Phildelphia Experiment

Aiberg: Yes Philadelphia. A ship which goes to 600 miles beyond in 1 minute. (to Norfolk) Space advancement in 1 minute. (Isra) The speed of a ship is maximum 30 miles/hour. To go 600 miles beyond, how many hours should it go? I am waiting.

🙂

Siccace: 20 hours

Aiberg: Yes it takes a path that it will take in about a day, in 1 minute. Actually I can exactly say this. It is even not 1 minute!!

A small hint>>>the topic of 1080

🙂

Do you remember the state of the crew in that Eldridge landing ship? The people who disappeared. The ones whose half appeared, whose other half disappeared. The people who passed through the wall. The people who were frozen for 6 months. The people who were burnt by themselves while carrying compass. Actually nobody would die, because Alias Allende and Jessup told them: ‘When an abnormal situation occurs, touch.’

You touch>> you ground. Di film The Philadelphia Experiment diperlihatkan.

When you touch, they return back. They forgot this because of the panic and there were people who died unconsciously. This wasn’t the crime of KMA and Jessup.

😦

This was the panic. (Chat 107, 7 Juli 2002)

Posted in al quran, haniif, Imam Mahdi, Science, Sejarah Islam, Time Travelling | 15 Comments »

Inception

Posted by qarrobin pada Agustus 10, 2011

-a’udzu bi llahhi mina sysyaythaani rrajiym

bi smi llahhi rrahmaani rrahiym

 

Saya mendapatkan informasi tentang hanif tahun 2008, sedangkan file yang saya dapatkan tersebut berasal dari chat tahun 2001

hingga tahun 2011 ini saya baru menterjemahkan untuk saya pelajari, namun terjemahan itu pun belum selesai

setelah Kang Ragap mempertanyakan secara detail, saya pun mengkonfirmasi

namun terjadi kesalahan ketika saya mengambil kesimpulan

jika saya ingin mengedit koment tentang kesalahan tersebut, rasanya tidak etis

kalopun blog ingin dihapus, ada rasa sayang karena ada sebagian artikel fisika yang berasal dari pemikiran saya sendiri

jadi untuk sekarang, mungkin saya tidak akan memposting artikel lagi di blog ini

-in syaa-a llahh saya akan bouncing ke graceland di http://adlerallende.wordpress.com

saya haturkan maaf buat teman – teman semua, terima kasih atas saran, kritik dan ocehannya

Salaam salaam

 

Abu Qory Dahara

Posted in al quran, Alam Amr, haniif, Imam Mahdi, qory dahara, Science, Sejarah Islam, Time Travelling, Uncategorized | 24 Comments »

Numerology 19

Posted by qarrobin pada Juni 24, 2011

Chat 12, 24 Oktober 2001

Hanya ada satu orang yang menyebut Hıdzır seorang malaikat. Dia meninggal 10 tahun yang lalu. Dia adalah Rashad Khalifah. Tak seorangpun selain dari dia menegaskan bahwa Hidzir adalah malaikat. Beberapa theologians tetap mempertahankan bahwa dia adalah malaikat. Ada tiga theologians. Edip Yüksel bukan theologian dan dia begitu buta huruf tentang Al Quran. Dia membuat terjemahan, hasilnya luar biasa salah, setiap kata. Dia mensejajarkan dirinya ke tempat lexiconist. Lexiconist, Quraysyian. Guru nya adalah Rashad Khalifah. Maksudku, dia adalah rasul terakhir dari agama Bahai-Babi yang mana berlandaskan pada penyembahan bagi numerology 19. Sayangnya, dia menemukan beberapa pengikut dari Turki. Banyak orang, khususnya mereka yang menyembah bagi numerology 19 mengeluarkan dua ayat terakhir dari Surah Tawbah-Repentance dari Al Quran.

Orang yang mengatakan bahwa Al Quran kekurangan beberapa ayat atau mempunyai ayat tambahan, keluar dari agama. Walaupun mereka bekerja di dalam topeng muslimhood, mereka keluar dari agama. Kenyataan bahwa seorang muslim mengambil dirinya keluar dari agamanya dan mencoba untuk membentuk sebuah agama baru menjadi MURTAD, dan ini lebih buruk dari kemunafikan. Ini adalah bentuk terburuk dari kekafiran. Untuk Edip Yüksel dan Fethullah Gülen, ada perintah penangkapan. Mereka akan dimasukkan ke dalam penjara segera setelah mereka mendatangi Turki. Aku tahu dari keputusan Dewan Keamanan Nasional bahwa masuknya Edip Yüksel dan Fethullah Gülen telah dicegah. Tidak ada pengecualian dikeluarkan.

Aku tahu Edip. Kami bertemu satu sama lain untuk waktu yang lama. Kami juga berteman dengan ayah nya dan saudara-angkat nya. Edip merusak dirinya sendiri. Dia berada di jalan yang tidak memiliki jalan-pulang. Karena ia menghilangkan dua ayat dari Al Quran dan dia berkata La ilahha illAllahh Rashadun Rasulullahh. Tapi Al Quran mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Dan tidak ada orang selain dari Rashad Khalifah mengklaim kenabian. Anda tahu bahwa Jibriyl menemui para nabi. Ketika Nabi Muhammad saw meninggal, Jibriyl tidak datang lagi. Selama 1400 tahun lembaga ini ditutup.

Sekarang ketika Rashad Khalifah menyatakankan kenabiannya, kali ini Jibriyl datang kepada Rashad, dan juga datang kepada Edip Yüksel yang adalah rasul nya. Dalam Inkilap Publishing House, sayangnya Yüksel Edip mengaku bahwa Jibriyl datang suatu malam dan bahwa juga dua ayat dari Al Quran adalah berlebihan. Jadi kita mengerti bahwa itu membuka jalan kenabian setelah Rashad. Kami adalah kelompok pertemanan. Edip Yüksel adalah teman kami bersama. Aku tidak tahu di mana ia menulis, karena dia tidak memiliki buku apa pun yang ia tulis. Dia meletakkan namanya di buku-buku dari penulis lain seperti Ahmad Deedat dan Rashad Khalifah seperti keajaiban 19. Dia menerjemahkan buku-buku ini. Ia menipu orang-orang bahwa ini adalah buku-bukunya. Buku yang saya baca adalah terjemahan yang ia terjemahkan dan penerjemah adalah seseorang yang disewa Inkilap Publishing House. Ini adalah memalukan untuk menambahkan beberapa halaman dan untuk mengklaim bahwa buku tersebut sebagai miliknya. Itu sebabnya kami meninggalkan Edip Yüksel karena petualangan berbahaya nya.

Saya membaca diriku di Alternatif forum yang Edip Yüksel selalu mengatakan bahwa Jibriyl datang kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa dua ayat itu berlebihan dan bahwa ini adalah hadits, dan bahwa dia tidak pernah menerima dua ayat seperti itu. Edip Yüksel adalah keluar dari keilmiahan dan ia sangat buta huruf. Dia hanya mengumpulkan. Tipe tertawa nya adalah keruwetan harga-diri nya yang rendah. Bahasa Turki nya sangat buruk. Dia tidak memiliki intonasi. Ia menemukan tipe wajah nya sebagai ‘ketimurtengahan’, ia malu dengan ini. Keluarganya bermigrasi dari Iran. Mereka adalah Mullah. Mereka aslinya Kurdi. Itu sebabnya ia tidak pernah merasa dirinya sebagai Turki. Itu sebabnya kami memisahkan diri kami darinya. Sekarang ia adalah warga negara Amerika. Istrinya juga seorang Iran Amerika. Kebanggaan yang mempesona menjadi sebuah keruwetan harga-diri yang rendah. Hidup adalah sebuah koper.

Chat 15, 02 November 2001

Edip Yüksel mengatakan bahwa dua ayat terakhir dari surah Tawbah adalah hadits yang ditambahkan kemudian ke Al Quran. Karena Al Quran dilindungi secara keseluruhan, hal ini yang ia katakan membuat dia murtad. Maksud ku, dia kehilangan agama ketika ia menemukan nya. Ini adalah kejahatan dua kali lipat. Apalagi dia melebihi umur 40. Dia juga menempatkan ayah nya Sadrettin Yüksel dalam masalah menurut surah Müddatstsir ayat 30. Kedua mereka, ayah dan anak berada dalam masalah menurut Al Quran.

074,030 : ‘alay hhaa tis’ata ‘asyara

pada nya sembilan belas.

Terdapat numerology 19 di Al Quran seperti dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dirubah, karena Perjanjian Baru adalah dalam kata – kata, ia kehilangan numerology 19 ini. Hanya ada Al Quran tersisa yang tidak berubah dan karena ia mengoreksi kitab – kitab yang lainnya sebelumnya, ia benar – benar bergantung pada bilangan prima 19. Ia mengatakan bilangan mereka, tentang pengujian orang kafir, memberitahu ahhli kitab.

Kita memahami bahwa Al Quran tidak ditulis oleh tangan manusia dan karena dari ini banyak orang menjadi muslim. Al Quran, dengan 19 di sisi dalam, datang mendekat kepada Yahudi dan Kristen. ‘… bagi akan supaya meyaqini orang – orang yang diberi Al Kitab … dan tidak akan ragu orang – orang yang diberi Al Kitab …’ Banyak Yahudi (Qurayza dari Madinah) menjadi muslim karena ini.

Ayat 074,031 mengatakan ‘… dan apa kami jadikan bilangan mereka … dan akan meningkatkan orang – orang yang beriman, suatu iman’. Maksud ku, tanpa kecurigaan apapun, jelas bahwa itu adalah sebuah kitab yang ditulis dengan kelipatan dari bilangan prima 19. Jika semua jinn dan manusia datang bersama, mereka tidak bisa melakukan ini. Pikirkan itu, bagaimana bisa kalian menyusun semua kata yang kalian akan bicarakan besok sesuai dengan kelipatan 19? Itulah kenapa 19 adalah suatu keajaiban dari Allahh/ Al Quran.

Mari kita menuju ke lanjutan dari ayat : dan bagi akan berkata orang – orang yang di dalam hati mereka suatu penyakit dan orang – orang kafir ‘apa punya kehendak Allahh dengan ini suatu umpama?’ Kalimat ini harusnya tidak pernah dikatakan. ‘… dan apa kami jadikan bilangan mereka kecuali suatu fitnah bagi orang – orang yang kafir …’ 19 adalah suatu ujian (fitnah). Telah nama nya adalah ujian (fitnah) dari 19.

Orang Amerika yang dipanggil sebagai Edip Yüksel membuat ini sebuah taboo, suatu berhala. ‘… demikian akan disesatkan (oleh) Allahh, sesiapa yang akan dikehendaki …’ Ia mulai menyembah bilangan – bilangan. ‘… dan apa akan diketahui tentara Rabb engkau kecuali Dia dan apa dia (Saqar) kecuali peringatan (dzikraa) bagi yang cerdas (basyari)’

Ketika ia tidak bisa menemukan suatu harmoni, ia mencoba untuk menghilangkan dua ayat. Maksud ku, dengan menyangkal dua ayat terakhir dari surah Tawbah, sayangnya ujian (fitnah) dari 19 menempatkan nya dalam masalah. Ia kehilangan akhirat. Ahmet Deedat bertobat. Tetapi nabi palsu Rashad Khalifa dan teman Iranian-American kita yang percaya pada nya tidak bertobat dan dia menyangkal surah Tawbah. Pintu – pintu tobat tertutup bagi nya.

Ketika kalian menolak sebuah ayat, sebuah huruf, atau keseluruhan, itu tidak apa – apa, kalian menjadi murtad. Ini sangat berbahaya. Iranian-American kita menyangkal dua ayat. Setelah 20 tahun seseorang muncul yang mengikuti nya, seorang nabi palsu. Ia menghilangkan beberapa ayat – ayat lainnya. Alasan yang berlaku untuk yang pertama juga berlaku untuk yang lain yang datang berikutnya.

Ini sangat berbahaya. Muhammad mengatakan bahwa Al Quran adalah keseluruhan. Dan orang yang Muhammad perintahkan untuk dibunuh secara kejam adalah nabi – nabi palsu di Semenanjung Arabia. Muhammad mengampuni bahkan Abu Shufyan, tetapi ia memerintahkan nabi – nabi palsu untuk dibunuh. Ini adalah tindakan yang sangat sadar.

Ahmet Deedat dan pengikut nya Edip Yüksel mengaku menjadi nabi. Ujian (fitnah) dari 19 ada di dalam Al Quran. Pengalamatan nya jelas. Ini adalah duo dari Rashad Khalifa dan Edip Yüksel. Edip menempatkan ayah nya Sadrettin Yüksel dalam masalah. Karena ayat mengatakan ‘… orang – orang yang di dalam hati mereka suatu penyakit dan orang – orang kafir …’

Orang yang memiliki penyakit di dalam hati nya = Edip Yüksel. Orang yang menyangkal : ayah nya Sadrettin Yüksel. Biarkan mereka mengatakan ‘… apa punya kehendak Allahh dengan ini suatu umpama?’, ‘demikian akan disesatkan (oleh) Allahh, sesiapa yang akan dikehendaki dan akan membimbing sesiapa yang akan dikehendaki …’

Ayah nya mengatakan bahwa tidak ada ayat seperti ini, hanya untuk berdebat dengan anak nya. Ia menulis sebuah buku kepada anak nya. Ia membantah ayat 19. Anak nya, Edip, membantah dua ayat, Sadrettin, ayah Edip membantah sebuah ayat. Demikian akan disesatkan oleh Allahh, sesiapa (ayah-anak) yang akan dikehendaki.

Tapi kita tahu bahwa 19 adalah suatu ukuran di dalam Al Quran, kita menerima nya cukup dengan cara yang positif. Anak nya, Edip Yüksel, mendirikan sebuah agama baru dengan menggunakan Al Quran. Ini adalah ujian (fitnah) dari 19. Ayat – ayat ini ditulis untuk dia. Jika ayah-anak tidak bertobat dan berbalik kepada Islam, Allahh mengatakan bahwa Dia akan menempatkan mereka di dalam Saqar.

((A * 360) + A) / 19 = kelipatan 19

Saran saya, hati – hati dengan bilangan 19, jika kalian tidak menemukan harmoni jangan dipaksakan. Tetapan A tidak bisa kita paksakan menjadi jumlah raka’at dan jumlah fatihah, tetapan 360 tidak bisa kita paksakan menjadi derajat satu raka’at shalat. Tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa dalam 1 raka’at terdapat 2 sujud.

074,031 : … wa maa ja’al naa ‘iddata hhum –illaa fitnatan lli lladziyna kafaruw …

… dan apa kami jadikan bilangan mereka kecuali suatu fitnah bagi orang – orang yang kafir …

004,101 : wa –idzaa dharab tum fiy l-ardhi fa laysa ‘alay kum junaahun –an taqshuruw mina shshalaati –in khif tum –an yaftina kumu lladziyna kafaruw –inna lkaafiriyna kaanuw la kum ‘aduwwan mmubiynan

dan bila tampil kalian di dalam bumi, maka tidak ada atas kamu kesalahan, supaya mempersingkat dari shalat, jika takut kalian, bahwa akan memfitnah kamu orang – orang kafir, bahwa orang – orang kafir adalah bagi kamu musuh yang terbukti

Tentang ayat 032,003 yang dijadikan perbandingan 3+2:3 menjadi perbandingan waktu shalat 5:3

032,003 : -am yaquwluwna ftaraa hhu bal hhuwa lhaqqu min rrabbi ka li tundzira qawman mmaa –ataa hhum mmin nnadziyrin mmin qabli ka la’alla hhum yahhtaduwna

belumkah (orang kafir) akan mengatakan (bahwa Muhammad) mengada-adakan nya, bahkan dia (Al Quran) yang lengkap dari rabb engkau (Muhammad) bagi mengingatkan suatu kaum apa (yang belum) diberikan mereka dari seorang pengingat dari sebelum engkau (Muhammad) agar mereka akan terbimbing

Dari kaum manakah orang kafir ini? Kaum yang belum diberikan seorang pemberi peringatan, yakni kaum setelah era Muhammad. Apakah yang difitnahkan orang kafir terhadap Muhammad sebagai mengada-adakan nya? Dapat kita lihat pada ayat sebelum nya

032,002 : tanziylu lkitaabi laa rayba fiy hhi min rrabbi l’aalamiyna

(Allahh) menurunkan Al Kitab, tidak (ada) keraguan di dalam nya dari rabb semesta alam

Orang kafir memfitnah kalau Muhammad mengada-adakan Kitab Al Quran, disini yang menjadi topik bukanlah orang kafir yang memfitnah Kitab Al Hadits. Jadi orang kafir meragukan Kitab Al Quran dan lebih mempercayai Kitab Al Hadits

012,111 : … maa kaana hadiytsan yuftaraa walaakin tashdiyqa lladziy bayna yaday hhi wa tafshiyla kulli syai-in wa hhudan wa rahmatan lli qawmin yu-minuwna

… apa (Al quran) adalah rangkaian yang akan diada-adakan? tetapi (Al Quran) mengoreksi yang di antara dua tangan nya, dan menjelaskan tiap sesuatu, dan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang akan beriman

Siapakah kaum yang akan beriman?

003,113-115 : laysuw sawaa-an mmin –ahhli lkitaabi –ummatun qaa-imatun yatluwna –aayaati llahhi -aanaa-a llayli wa hhum yasjuduwna, yu-minuwna bi llahhi wa lyawmi l-akhiri wa ya-muruwna bi lma’ruwfi wa yanhhawna ‘ani lmunkari wa yusaari’uwna fiy lkhayraati wa –uwlaa-ika mina shshaalihiyna, wa maa yaf’aluw min khayrin fa lan yukfaruw hhu wa llahhu ‘aliymun bi lmuttaqiyna

Tiada (semua) sama dari ahhli kitab (ada) ummat yang berdiri, akan membaca ayat – ayat Allahh sepanjang malam dan mereka akan bersujud, akan beriman dengan Allahh dan hari akhir dan akan memerintahkan dengan yang bijak dan akan mencegah dari yang inkar dan akan bersegera di dalam kebaikan dan demikian dari orang – orang yang memperbaiki, dan apa yang akan mereka lakukan dari kebaikan maka tidak akan ditutupi ia dan Allahh mengetahui dengan orang – orang yang bertaqwa

Tentang ayat 024,058 yang dijadikan kewajiban satu waktu tidur siang oleh Yazid dan dua waktu tidur pada satu tharaf malam, akan kita perbaiki

024,058 : yaa –ayyu hhaa lladziyna –aamanuw li yasta-dzin kumu lladziyna malakat –aymaanu kum wa lladziyna lam yablughuw lhuluma min kum tsalaatsa marraatin mmin qabli shalaati lfajri wa hiyna tadha’uwna tsiyaaba kum mmina zhzhahhiyrati wa min ba’di shalaati l’isyaa-i tsalaatsu ‘awraatin lla kum laysa ‘alay kum wa laa ‘alay hhim junaahun ba’da hhunna thawwaafuwna ‘alay kum ba’dhu kum ‘alaa ba’dhin kadzaalika yubayyinu llahhu la kumu l-ayaati wa llahhu ‘aliymun hakiymun

hai yang mana ia orang – orang yang beriman, bagi akan meminta izin (kepada) kamu, orang – orang yang dimiliki tangan kanan kamu dan orang – orang yang belum mencapai santun dari kamu tiga yang bolak – balik : dari sebelum shalat fajar, dan waktu tertentu meletakkan pakaian kamu dari punggung dan dari setelah shalat ‘isyaa- (inilah) tiga ‘awrat bagi kamu, tidak ada atas kamu dan tidak atas mereka kesalahan setelah nya (waktu – waktu meletakkan pakaian) mengitari atas kamu, sebagian kamu atas sebagian (yang lain), demikian akan dibuktikan allah bagi kamu ayat-ayat, dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana

Orang – orang yang dimiliki tangan kanan kamu lebih bagus diartikan sebagai pembantu dari pada sebagai budak karena akan disalahgunakan sebagai perbudakan dan perseliran. Untuk lam yablughuw lhuluma jika kita lihat terjemahan ia diartikan belum baligh, dan kata huluma dihilangkan dari terjemahan. Mari kita lihat, apakah anak – anak yang belum sampai remaja diwajibkan meminta izin padahal mereka belum mengerti? Bandingkan pada ayat 024,031.

024,031 : … wa laa yubdiyna ziynata hhunna –illaa … thifli lladziyna lam yazhhharuw ‘alaa ‘awraati nnisaa-i …

… dan tidak akan mengungkapkan perhiasan mereka kecuali … anak – anak yang belum dimelekkan atas ‘awraat wanita …

Untuk pembahasan marraatin, kita lihat petunjuk pada ayat yang lain.

017,051 : … lladziy fathara kum –awwala marratin

… yang menyusun kamu awwal yang simetris …

002,229 : ththalaaqu marrataani …

thalaq dua yang bolak – balik

Marrata adalah sesuatu yang rata, yang sama atau suatu bentuk yang terentang simetris. Jadi meminta izin adalah artada (berbalik menuju) dan kembali mundur. Bolak – balik.

Jika tsalaatsa marraatin diartikan tiga waktu shalat yang setara yakni fajar, zhuhhur dan ‘isyaa-, pembagiannya tidak simetris. Fajar dan zhuhhur adalah siang yang dibagi 2 tharaf, dan ‘isyaa- adalah 1 tharaf malam. Jadi tsalaatsa marraatin ini bukan menceritakan waktu – waktu shalat, namun tentang tiga yang bolak – balik meminta izin.

Tsalaatsa marratin juga bukan tiga waktu tidur, karena dari ba’di shalaati l’isyaa-i sampai qabli shalaati lfajri adalah satu periode tidur. Kita lihat hanya ada dua waktu yakni tidur siang dan tidur malam, bukan tiga waktu. Jadi tsalaatsa marraatin juga bukan menceritakan waktu – waktu tidur, namun tentang tiga yang bolak – balik meminta izin.

Untuk hiyna tadha’uwna tsiyaaba kum mmina zhzhahhiyrati, waktu tertentu meletakkan pakaian kamu dari punggung, ingat bahwa disini tidak diberikan kata shalaati, sedangkan pada fajar dan ‘isyaa- diberikan kata shalaati, jadi zhahhiyrati tidak kita artikan sebagai waktu tengah siang atau waktu shalat zhuhhur. Disini menggunakan kata hiyna yang berarti waktu tertentu. Sekarang kita lihat petunjuk yang lain.

094,002-003 : wa wadha’ naa ‘an ka wizra ka, lladziy –anqadha zhahhra ka

dan kami letakkan dari engkau beban engkau, yang supaya menjatuhkan punggung engkau

007,172 : wa –idz –akhadza rabbu ka min baniy –aadama min zhuhhuwri hhim dzurriyyata hhum wa –asyhhada hhum ‘alaa –anfusi hhim …

dan bila mengambil rabb engkau dari anak – anak Adam dari punggung mereka genetika mereka dan (mengambil) kesaksian mereka atas nafs mereka

086,005-007 : fa l yanzhuri l-insaanu mimma khuliqa, khuliqa min mmaa-in daafiqin, yakhruju min bayni shshulbi wa ttaraa-ibi

maka bagi akan memperhatikan manusia dari apa diciptakan, diciptakan dari air yang dipancarkan, yang akan keluar dari antara tulang punggung dan tulang rusuk

Untuk surah Insyirah juga memiliki arti tentang penjelajahan mundur di dalam waktu, maka akan ada air yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang rusuk, yakni di bagian dada.

094,001-008 : -a lam na syrah la ka shadra ka, wa wadha’ naa ‘an ka wizra ka, lladziy –anqadha zhahhra ka, wa rafa’ naa la ka dzikra ka, fa –inna ma’a l’usri yusran, –inna ma’a l’usri yusran, fa –idzaa faraghta fa nshab, wa –ilaa rabbi ka fa rghab

Belum kah kami lapangkan bagi engkau dada engkau, dan kami lahirkan dari engkau beban engkau, yang supaya mentetapkan punggung engkau, dan kami angkat bagi engkau ingatan engkau, maka bahwa beserta kesulitan suatu kemudahan, bahwa beserta kesulitan suatu kemudahan, maka bila diselesaikan maka letih (di altar yang berikutnya), dan kepada rabb engkau maka berharap

Terdapat petunjuk bagi 094,007 yakni setelah Musa dan Joshua mengalami penjelajahan mundur di dalam waktu di karang percabangan dua laut.

018,062-063 : fa la mmaa jaawazaa qaala li fataa hhu –aati naa ghadaa-a naa la qad laqiy naa min safari naa hhaadzaa nashaban, qaala –ara-ayta –idz –away naa –ilaa shshakhrati fa –inniy nasiytu lhuwta wa maa –ansaaniy hhu –illaa sysyaythaanu –an –adzkura hhu wa ttakhadza sabiyla hhu fiy lbahri ‘ajaban

maka bagi apa menua berkata (Musa) bagi Joshua nya ‘berikan kita makanan-pertengahan-pagi kita, bagi benar – benar bertemu kita dari perjalanan kita ini suatu keletihan’, berkata (Joshua) ‘dilihatkah bila berlindung kita kepada karang, maka bahwa aku dilupakan (tentang) ikan dan apa yang melupakan aku (tentang) nya kecuali setan (dari) supaya mengingat nya, dan mengambil jalan ia di dalam laut (secara) ajaib’

005,090 : … lkhamru wa lmaysiru wa l-anshaabu wa l-azlaamu … mmin ‘amali sysyaythaani …

… rumbai (yang mengaburkan), dan yang memudahkan (kesulitan), dan (binatang) yang letih (dikorbankan untuk berhala), dan panah (kemungkinan) … dari pekerjaan setan …

005,003 : … wa maa dzubiha ‘alaa nnushubi wa –an tastaqsimuw bi l-azlaami …

… dan apa yang disembelih atas altar dan supaya akan bersumpah dengan panah (kemungkinan) …

Panah kemungkinan (10-9) * (10+9) = 19

018,025 : … wa zdaaduw tis’an

… dan ditingkatkan suatu sembilan

074,030 : ‘alay hhaa tis’ata ‘asyara

pada nya sembilan sepuluh

018,009 : -am hasibta –anna –ashhaaba lkahhfi wa rraqiymi kaanuw min –aayaati naa ‘ajaban

belumkah dihitung bahwa shahaba kahhfi (10) dan raqim (-9) adalah dari ayat – ayat kami suatu yang ‘ajaib

103,001 : wa l’ashri

dan ratusan tahun

Chat 17, 07 November 2001

(100-81 of 102-92) = (10-9)(10+9)

Jika kalian menulis ini dalam akar kuadrat, kalian lihat bahwa -9 tidak bisa keluar dari akar kuadrat sebagai bilangan real. Ia harus tetap imaginary. The real universe yang 19 wakili dan yang terbuat dari 10 dan 9, tergantung pada the hologram types. (Wholegram, Holygram, Halugram dll.) Salah satu yang ditunjukkan dengan -9 adalah Hologram yang sangat berbeda. Ia disebut HOLLOWGRAM. Atau Halloween. Orang – orang pada hari itu berteriak sebagai Helau. Helau tersebut berasal dari the germen yang merupakan the father of German sebagai Hallo. Apakah kalian ingat Hallo? Kata itu kita gunakan paling sering. Singkat nya Hi! = salaam, maksud ku Hello! Ini bukanlah kata yang menyenangkan sebenarnya. Ini berlalu ke English dari the Skandinavian myths. The British people tidak tahu mengapa mereka menggunakan ini. Sebagai contoh di the Northern Feast, OKAY berarti = AMIN. Apakah kalian ingat ini? Maksud ku singkat nya saya menyebutkan tentang OK dan Hello.

Kita bisa menjelaskan negativation ini demikian : Dalam kegelapan kita menyalakan cahaya. Terdapat juga kebalikan nya sesuai dengan prinsip simetri. The universe tentunya memiliki a negative. Kali ini kalian menyalakan kegelapan dalam cahaya.

Kalian ingat ketika jinn menyentuh kalian, itu secara langsung berkaitan dengan Holow, haloween dan bahkan Holy (heilig di german) Perhatikan bahwa Holy berkaitan dengan haloween dan Hollow. Maksud ku, semua bahasa memiliki illusion yang sama. Karena leluhur dari manusia adalah sama dan karena gene yang sama, mereka membuat kesalahan yang sama. Seorang philolog yang baik dapat memilah ini. Dalam bahasa Inggris apa arti Hollow? Hole dan Hollow adalah sama. Hollow berarti untuk jatuh ke dalam lubang. Ini adalah sama seperti Haloween (di Latin the halu of the Halucination). Dalam 10+9 dan 10-9, the imaginary -9 adalah Haloween. Ini terkait dengan Helau di german atau Hallo, hello and Holy-Holly di the germen.

Chat 3, 30 September 2001

Saya biasanya bekerja sendiri. Sementara itu seorang wanita yang disebut ‘corrosive’ menulis sangat buruk. Terakhir kali ia bersama kami. Dia menerbitkan beberapa bagian dari chatting dengan mengarah mundur. Kami menutup pintu. Hari ini dia mengajukan dalam dua forum. Karena dalam kalender saya adalah untuk membuat mereka diam sampai 1 Oktober selamanya. Kami berhasil. Para editor dari dua forum mendepak dia. Pekan lalu ia memasuki obrolan kami. Meskipun perempuan, dia menyerapahi seperti seorang lelaki, lebih buruk daripada seorang lelaki. Ia menerbitkan foto yang menjijikkan. Saya tidak pernah melihat seorang wanita seperti dia dalam hidup saya. Pasti dia sakit mental.

Pertanyaan : Anda tidak menulis ke newsgroup selama sekitar satu bulan.

Ya, ini memiliki alasan. Hari ini saya menghancurkan dua forum dan datang ke sini. Pada tanggal 1 Oktober kalian akan puas dengan tulisan – tulisan ini. Sebuah kerumunan bermula di sini. Saya pergi ke sana dan menyelesaikan nya. Ada ungkapan ‘Saya tahu apa yang kalian tidak tahu’. Penanggalan bekerja dengan sangat baik. Hari ini dua forum menyerahkan. Perdamaian dilakukan. Jika saya menulis di sini, seorang wanita yang disebut ‘corrosive’ membawa tulisan – tulisan kami ke sisi yang lain dan ke situs-web nya. Dia menuduh saya tentang pernyataan kenabian saya. Dia berkata bahwa saya menyatakan bahwa saya adalah seorang penjelajah-waktu. Tapi saya menulis di awal. Apapun yang kalian katakan ‘YES/ NO’-HAVET dalam bahasa Turki. Siapapun bertanya, jawaban saya adalah yes/ no. Ibrahhim berkata tentang istrinya bahwa dia adalah saudara perempuan nya. Karena ya/ tidak. Adalah hal itu. Tidak memaksa untuk membohong. Hal ini bukan kemunafikan. Bila ya/ tidak yang dikatakan, orang yang memahami, mengerti dan dia tidak lagi mempertanyakan nya. Cukuplah untuk berpikir bahwa ‘Ini berarti ia tahu sesuatu’. Saya yakin tentang orang – orang yang benar – benar mengerti saya.

Seseorang telah menulis ke forum bahwa saya menyatakan kenabian saya dalam chat pekan lalu. Itu adalah wanita yang namanya adalah corrosive. Dia pura – pura menjadi lelaki dan menyerapahi ke ibu istri-saya dan menipu semua orang. Akhirnya saya membeberkan dia. Maksud ku, pencegahan ini adalah untuk dia. Mereka hari ini terkendalikan. Kedua nya berakhir. Saya sudah siap akan kembali kepada kalian pada 1 Oktober. Pada waktu yang tepat saya mempedulikan mereka. Saya menyusul. Besok tulisan – tulisan akan siap seperti bom.Tunggu dan lihatlah.

Chat 5, 05 Oktober 2001

Grup 19.org siaran dalam 7 bahasa. Mereka memiliki hasil chat kami. Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Persia, Kurdi, Inggris, Jerman, Prancis dan Turki. Kalian tahu tentang grup terakhir ini. Ada 3 manipulator disana seakan bahwa mereka tidak beriman. Kalian tahu salah satu dari mereka. Ada juga seorang wanita yang disebut ‘corrosive’. Lainnya adalah tak terlalu berbahaya dan nama panggilan nya adalah ‘paradigma’. Corrosive dan Bariş adalah ahli komputer. Corrosive yakni tak ada yang tak dapat dilakukan nya dengan komputer. Ia menyerang saya di tiga forum. Selain itu ia sedang akan mengaktifkan situs ‘Hans Aiberg’. Tunggu sebentar, biarkan saya memberi alamat nya :

216.32.0.0 – 216.35.255.255 Exodus Communications Inc, CA.

206.14.142.3 : Verio, Inc (NET-VRIO-206-014) 8005 South Chester Street Englewood, CO 80112 US

Netname : VRIO-206-014

Netblock : 206.14.0.0 – 206.14.255.255

Maintainer : VRIO

Nama nya adalah corrosive. Seorang perempuan berusia 25 tahun. Dia menyatakan bahwa dia menikah, tetapi mereka mengatakan ia gadis.

corros1ve@yahoo.com ini adalah alamat nya. Terdapat tiga manipulators di 19.org. Bariş, corrosive dan paradigma. Bariş berdalih bahwa dia keluar dari urusan. Tetapi dia ada di dalamnya. Ada orang berbakat di dalam mereka, bahkan mereka menentang mereka. Saya suka ZQR, ia teman saya yang sangat baik. Kepercayaan dapat dibahas, namun persahabatan melebihi ini. Saya sangat menyukai nya. Saya membuat penyelidikan tentang nama panggilan asing itu, mereka datang dari Inggris sektor 19.org yang memiliki broad base dalam bahasa Inggris. Orang-orang yang nge-hack adalah mereka. Alamat yang saya berikan milik corros1ve@. Mereka sudah menjadi musuh. Mereka men-silence-kan newsgroup kami lebih dari 1 bulan. Aku tidak menulis apapun selama satu bulan untuk membiarkan mereka pergi menjauh setelah berteriak. Untuk mencegah mereka dari membahayakan grup ini, saya pergi ke aforuma. Saya menghadapi serangan yang luar biasa dan tidak seorangpun membantu saya. Saya telah tidak menginginkan bantuan apapun. Saat itu orang – orang tersebut berada di the alternative forum dalam keadaan ‘yang dikutuk’. Webmaster menghapus tulisan dengan sumpah dan gambar. Hal ini tidak berkaitan dengan dogma. Ketika saya menulis artikel ilmiah, mereka cengengesan dari nya. Sesuatu ditanyakan. Saya memberi 10 halaman jawaban. Jawaban mereka adalah : ‘Eee? Tidak adakah perundingan lain?’

Posted in al quran, haniif, Science, Sejarah Islam, Time Travelling | 17 Comments »

Mahmuda dan Muqarrabun

Posted by qarrobin pada Juni 24, 2011

017,079 : wa mina llayli fa tahhajjad bi hhi naafilatan lla ka ‘asaa –an yab’atsa ka rabbu ka maqaaman mmahmuwdan

dan dari malam maka menginginlah dengan nya suatu keperluan bagi engkau (Muhammad) berharap supaya akan dibangkitkan engkau (oleh) rabb engkau, suatu maqam mahmuda

Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Muhammad meninggal sebagai haniif. Lebih benar-benar, bahwa dia akan meninggal sebagai haniif. Allahh memerintahkan Muhammad untuk menjadi haniif sangat intens dan dengan pentingnya. Atau Dia memerintahkan nya untuk menghadapkan wajahnya kepada agama haniif. Menjadi muslim dan menjadi haniif itu berbeda. Kita tidak tahu apakah Muhammad meninggal atau akan meninggal sebagai haniif atau tidak.

Ayat mengatakan ‘… berharap supaya akan dibangkitkan engkau (oleh) rabb engkau, suatu maqam mahmuda.’ ‘berharap …’ Itu tidak memiliki jaminan. Sesungguhnya, mubasyiri (kabar baik) adalah permainan kebohongan-hadits. Sementara Muhammad tidak memiliki jaminan, bagaimana 10 orang mengatakan kabar baik tentang surga? Bukankah pendeta kristen orang-orang yang telah menceritakan kabar baik tentang surga? Para pendeta (penda’wah) yang menciptakan hadist menceritakan kabar baik tentang surga. Semua hashhashins, maksud saya tim bunuh diri dan kamikaze muslim.

Diberitahukan dalam ayat – ayat bahwa Muhammad akan mati sebagai muslim, namun haniifhood nya tidak diketahui. Tapi kalian bisa mengevaluasi petunjuk – petunjuk ini. Akan ada tiga kelas. Orang – orang yang pergi ke neraka. Orang – orang yang pergi ke surga dan mereka yang pergi ke surga utama. (Surah Waqı’ah) Tempat penghuni surga dimulai dari Firdaus, dan berlanjut ke Aden. Nama wilayah itu yang ada di atas adalah Aden. Wilayah tertinggi di bagian atas Aden adalah Mahmuda.

Mahmuda adalah tempat tertinggi di surga. Tempat ini juga disebut Sidra, adalah pada saat yang sama tempat Jibriyl. Sidratul Muntaha. Muhammad al Amin dan Jibriyl al Amin. Mereka adalah saudara dan satu tingkat, mereka akan ditempatkan head-to-head. Sidra dan Istana Mahmuda berada pada tingkat yang sama. Tertinggi dari orang – orang yang masuk surga adalah Muhammad.

Tapi ada kelas ke-tiga yang disebut Na’im atau Sabiqun atau Muqarrabun. Ibrahhim berada di bagian atas dari surga utama itu dan dia berdampingan dengan Arsy. Dia adalah satu-satunya teman Allahh. Biarkan saya meringkas.. Menurut Al Quran tempat di mana Muhammad akan pergi adalah Istana Mahmuda. Lagi menurut Al Quran, ada tempat Ibrahhim, yang merupakan surga na’im. Muhammad tidak pergi ke sana. Ya, kalian tidak salah mendengar.

Muhammad hanya pergi ke puncak surga. Ia tidak pergi ke ke-tiga dan wilayah terutama. Allahh bahkan tidak menjamin Mahmuda yang merupakan tempat tertinggi di surga. Allahh berkata ‘berharap supaya akan dibangkitkan engkau (oleh) rabb engkau, suatu maqam mahmuda.’ Kalian heran, bukan? Kita menulis tentang topik itu sebelumnya. Kita akan menjadi 3 kelas. Orang – orang dari neraka adalah di bagian bawah. Orang – orang di surga berada di tengah. Dan di atasnya ???????????????????

Jika Muhammad adalah seorang ‘alim (ilmuwan) atau haniif, saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi? Mahmuda tidak akan diucapkan. Dia akan diletakkan ke tempat yang sama dengan Ibrahhim dan Idris. Aku mencintai Muhammad, saya akan bersedia untuk mengorbankan diriku untuk dia, tapi ketika saya membaca ayat – ayat ini, saya melihat bahwa ia bukan mesin syafa’at, alam semesta tidak diciptakan untuk nya. Allahh tidak pernah berkata ‘Aku tidak akan menciptakan orbit – orbit jika engkau tidak ada’. Ini semua adalah hadits, semua kebohongan.

Allahh tidak pernah menciptakan alam semesta dari Nuwr Muhammad. Semua ini adalah penyimpangan. Hanya ada ayat ini : ‘dan apa kami utus engkau kecuali rahmat bagi semesta alam 021,107’. Selain dari ini tidak ada atribusi dibuat untuk Muhammad. Saya mengorbankan diri untuk kuku nya, tapi saya tidak pernah menyembah kepada nya. Buka surah Waqı’ah. Ia mengatakan ‘Sabiqun as Sabiqun’. Ia mengatakan bahwa mereka adalah tetangga dengan Arsy Allahh = Muqarrabun dan mereka berada di surga Na’im. Pertama kalian harus melihat ini.

056,007-008 : wa kun tum –azwaajan tsalaatsatan, fa –ashhaabu lmaymanati maa –ashhaabu lmaymanati

dan adalah kalian suatu pasangan suatu tiga, maka shahib tangan kanan, apa shahib tangan kanan

Ya kelas pertama adalah yang kanan

056,009 : wa –ashhaabu lmasy-amati maa –ashhaabu lmasy-amati

dan shahib tangan kiri, apa shahib tangan kiri

Orang – orang dari neraka adalah kelas ke-dua. Mari kita menuju ke kelas ke-tiga.

056,010-011 : wa ssaabiquwna ssaabiquwna, –uwlaa-ika lmuqarrabuwna

dan orang – orang yang terutama (dalam keimanan), orang – orang yang terutama (di akhirat), demikian orang – orang yang dekat (dengan Allahh)

Muhammad bertempat di Mahmuda yang merupakan tempat tertinggi dari surga. Hati – hati, surga Na’im diucapkan (pemeliharaan). Tempat Muhammad tidak di Na’im.

056,012-026 : fiy jannaati nna’iymi, tsullatun mmina l-awwaliyna, wa qaliylun mmina l-akhiriyna, ‘alaa sururin mmawdhuwnatin, mmuttaki-iyna ‘alay hhaa mutaqaabiliyna, yathuwfu ‘alay hhim wildaanun mmukhalladuwna, bi –akwaabin wa –abaariyqa wa ka-sin mmin mma’iynin, llaa yushadda’uwna ‘an hhaa wa laa yunzifuwna, wa faakihhatin mmimmaa yatakhayyaruwna, wa lahmi thayrin mmimmaa yasytahhuwna, wa huwrun ‘iynun, ka –amtsaali llu-lu-I lmaknuwni, jazaa-a bi maa kaanuw ya’maluwna, laa yasma’uwna fiy hhaa laghwan wa laa ta-tsiyman, illaa qiylan salaaman salaaman

di dalam surga pemeliharaan, suatu banyak dari orang – orang yang awal, dan suatu sedikit dari orang – orang yang akhir, atas dipan yang bertahtakan (dengan emas dan batu mulia), bersandar atas nya berhadapan, akan mengelilingi atas mereka wildan (YYy) yang tetap (muda), dengan gelas dan yang mengkilat dan cangkir (diisi) dari yang bermata-air, tidak akan pening dari nya dan tidak akan keracunan, dan buahan dari apa yang akan mereka (pilih) yang baik, dan daging burung dari apa yang akan mereka inginkan, dan huwr (YY) bermata-jeli, semisal mutiara yang tersimpan-baik, jaza dengan apa adalah yang akan mereka kerjakan, tidak akan mereka mendengar di dalam nya suatu yang sembrono dan tidak suatu yang menodai, kecuali suatu perkataan salaam salaam

Disini kelas ke-tiga selesai. Dari ayat ke-27, mulai kelas ke-dua. (Muhammad ada disini)

056,027-038 : wa –ashhaabu lyamiyni maa –ashhaabu lyamiyni, fiy sidrin mmakhdhuwdin, wa thalhin mmandhuwdin, wa zhillin mmamduwdin, wa maa-in mmaskuwbin, wa faakihhatin katsiyratin, llaa maqthuw’atin wa laa mamnuw’atin, wa furusyin mmarfuw’atin, -innaa –an sya- naa hhunna –in syaa-an, fa ja’al naa hhunna –abkaaran, ‘uruban –atraaban, lli –ashhaabi lyamiyni

dan shahib kanan apa shahib kanan, di dalam Sidra makhdhud, dan thalhin yang bersusun, dan teduhan yang terbentang-luas, dan air yang tercurah, dan buahan yang banyak, tidak yang terpotong (berbuah) dan tidak yang terbatas, dan hamparan yang terangkat, bahwa jika kami menghendaki mereka (huwr) jika suatu kehendak, maka kami jadikan mereka gadis-perawan, penuh-cinta (lagi) sebaya, bagi shahib kanan

Langit/ Surga yang kita tahu mulai dengan shahib kanan. Ini adalah kelas menengah. Ini mengambil Sidra sebagai plafon. Tapi di atas Sidra, Arsy menjadi plafon, Sidra menjadi lantai. Dalam mi’raj nya, Jibriyl memberitahu Muhammad : ‘Ya Rasulullahh, aku tidak bisa melampaui ini, karena semua tempat berakhir di Sidra’ Apakah kalian ingat? Mari kita menemukan Idris. Dia disebutkan dua kali di dalam Al Quran. Ini akan mudah untuk ditemukan.

019,056-057 : wa dzkur fiy lkitaabi –idriysa –inna hhu kaana shiddiyqan nnabiyyan, wa rafa’ naa hhu makaanan ‘aliyyan.

dan ingat di dalam kitab (kisah) Idris, bahwa ia adalah orang yang mengoreksi, orang yang memberitakan, dan kami mengangkat ia ke tempat yang tinggi.

Seperti yang kalian lihat, ‘dan kami mengangkat ia ke tempat yang tinggi’. Ini adalah keabadian nya. Tempat nya adalah Sabiqun. Ini adalah nama tempat yang paling mulia setelah Allahh (di Arsy). Idris, di dalam ayat, adalah dari keturunan Adam. Dia mengambil Pengetahuan (daras). Ibrahhim, di dalam ayat, adalah dari keturunan Nuh. Dia mengambil Rahmat (019,050). Yang lainnya adalah dari keturunan Ibrahhim. Kalian tahu tentang aku. Dari tiga huruf di dalam Al Quran, saya bisa membuat bervolume komentar. Saya juga membaca Al Quran dari atas ke bawah (per intonasi).

003,113-114 : laysuw sawaa-an mmin –ahhli lkitaabi –ummatun qaa-imatun yatluwna –aayaati llahhi -aanaa-a llayli wa hhum yasjuduwna, yu-minuwna bi llahhi wa lyawmi l-akhiri wa ya-muruwna bi lma’ruwfi wa yanhhawna ‘ani lmunkari wa yusaari’uwna fiy lkhayraati wa –uwlaa-ika mina shshaalihiyna

Tiada (semua) sama dari ahhli kitab (ada) ummat yang berdiri, akan membaca ayat – ayat Allahh sepanjang malam dan mereka akan bersujud, akan beriman dengan Allahh dan hari akhir dan akan memerintahkan dengan yang bijak dan akan mencegah dari yang inkar dan akan bersegera di dalam kebaikan dan demikian dari orang – orang yang memperbaiki.

Bukankah jelas bahwa muslim barat adalah rahasia (akan) dan tanpa pengiklanan, mereka mengambil perlindungan di malam hari? Beriman dengan Allahh membentuk sujud dengan tetesan air mata, maksud ku taquwt. Tidak semua orang bisa merasakan ini.

019,058 : -uwlaa-ika lladziyna –an’ama llahhu ‘alay hhim mmina nnabiyyina min dzurriyyati –aadama wa mimman hamal naa ma’a nuwhin wa min dzurriyyati –ibraahhiyma wa –israa-iyla wa mimman hhaday naa wa jtabay naa –idzaa tutlaa ‘alay hhim –aayaatu rrahmaani kharruw sujjadan wa bukiyyan

demikian orang – orang yang pemeliharaan Allahh atas mereka, dari nabi – nabi dari keturunan Adam, dan dari sesiapa yang kami kandung beserta Nuh, dan dari keturunan Ibrahhim dan Israil, dan dari sesiapa kami bimbing dan kami terima, bila dibacakan atas mereka ayat – ayat Pengatur, rebah bersujud dan menangis

Ketika ayat – ayat Allahh dibacakan kepada mereka, mereka akan sujud menangis. ‘Tiada (semua) sama dari ahhli kitab (ada) ummat yang berdiri, akan membaca ayat – ayat Allahh sepanjang malam dan mereka akan (rebah) bersujud’. Itu sebabnya Ulama (Ilmuwan) Islam setara dengan nabi – nabi Yahudi. ‘dan dari keturunan Ibrahhim dan Israil, dan dari sesiapa kami bimbing dan kami terima, bila dibacakan atas mereka ayat – ayat Pengatur, rebah bersujud dan menangis’. Perhatikan bahwa nabi – nabi yang disebutkan adalah nabi – nabi Yahudi.

‘Tiada (semua) sama dari ahhli kitab (ada) ummat yang berdiri, akan membaca ayat – ayat Allahh sepanjang malam dan mereka akan (rebah) bersujud’. Ini adalah kandidat Alim (Ilmuwan) the christian origined yang menjadi haniif. Pengiklanan kami telah dibuat oleh Allahh. ‘Tiada (semua) sama dari ahhli kitab (ada) ummat yang berdiri, akan membaca ayat – ayat Allahh sepanjang malam dan mereka akan (rebah) bersujud, akan beriman dengan Allahh dan hari akhir dan akan memerintahkan dengan yang bijak dan akan mencegah dari yang inkar dan akan bersegera di dalam kebaikan dan demikian dari orang – orang yang memperbaiki’.

003,115 : wa maa yaf’aluw min khayrin fa lan yukfaruw hhu wa llahhu ‘aliymun bi lmuttaqiyna

dan apa yang akan mereka lakukan dari kebaikan maka tidak akan ditutupi ia dan Allahh mengetahui dengan orang – orang yang bertaqwa

Ini adalah pengiklanan yang terbesar. Apapun yang kami lakukan, bukan oleh pilihan kami. Kami menyebabkan banyak orang menjadi muslim. Kami membawa Al Quran sebagai obat terakhir untuk orang – orang yang hampir mati karena heroin. Tapi itu Al Quran saya. Ia pergi ke sarang hashish. Saya juga pergi ke sana. Tapi aku tidak menggunakan hashish. Apa pekerjaan saya di sana? Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi muslim, ia tidak bisa mendirikan shalat karena dia kecanduan heroin, bersama dengan teman perempuan nya. Aku berkata ‘Tidak’. Tidak ada kendala bagi kalian untuk mendirikan shalat. Aku membuka Al Quran dan menunjukkan padanya. Saya mengatakan padanya untuk tidak mendirikan shalat ketika ia mabuk, maka ketika periode mabuk itu berlalu, aku mengatakan padanya untuk mendirikan shalat sebanyak yang ia inginkan.

Mereka mengatakan padanya bahwa bahkan jika setetes minuman jatuh di danau, air danau itu tidak bisa diminum selama 40 tahun. Terlebih lagi mereka menunjukkan nya seakan dari Al Quran. Tapi mereka menyembunyikan ayat ‘ketika kalian mabuk, jangan mendirikan shalat! (laa taqrabuw shshalaata wa –antum sukaaraa 004,043)’ Pendeta (penda’wah) kita tidak menunjukkan nya. Tapi Al Quran adalah pemulihan kesehatan. Ini adalah sebuah ayat. The heroin-usership yang mencegah mereka dari menjadi muslim bukanlah hambatan nyata. Mereka hanya tidak mendirikan shalat ketika mereka sedang mabuk. Mereka hampir meninggalkan nya pada bulan Ramadhan. Saya menunjukkan kepada mereka ayat ke-dua juga. ‘Dari sekarang kalian menyerah, bukan? (fa hhal –antum mmuntahhuwna 005,091)’ Mereka meninggalkan nya dan berbalik kembali ke kehidupan. Ini tidak dituliskan untuk pengiklanan saya. Ini dituliskan untuk ini :

003,115 : dan apa yang akan mereka lakukan dari kebaikan maka tidak akan ditutupi ia dan Allahh mengetahui dengan orang – orang yang bertaqwa

Untuk ini, kami memasuki sarang – sarang hashish itu. Di luar, mereka ingin mencemarkan kita sebagai ‘kecanduan’, tetapi orang – orang muda itu, mereka yang kecanduan tidak bisa pergi ke masjid. Aku membawa masjid ke kaki mereka. Saya menunjukkan bahwa mereka bisa mendirikan shalat ketika mereka meminum minuman beralkohol. Tapi mereka harus menjauh dari nya ketika mabuk.

003,115 : dan apa yang akan mereka lakukan dari kebaikan maka tidak akan ditutupi ia dan Allahh mengetahui dengan orang – orang yang bertaqwa

Melakukan kebaikan adalah ini. Ini adalah suatu yang pantas. Orang yang memakai nya tangan – tangan diluar harapan. Orang – orang yang kecanduan terhadap heroin mendapatkan pemulihan. Mereka meninggalkan nya. Tapi hingga meninggalkan nya,

1.Mereka tidak akan mendirikan shalat, ketika mereka mengatasi nya

2.’Dari sekarang kalian menyerah, bukan?’ Menurut ayat ini, mereka secara bertahap akan meninggalkan nya.

3. Kemudian mereka akan mengatakan pada anak – anak bahwa heroin, berjudi, perdukunan dengan menerapkan jinn adalah kotoran dari perbuatan setan (rijsun mmin ‘amali sysyaythaani fa jtanibuw hhu 005,090).

Untuk ini tiga ayat datang. Allahh memberitahu bahwa daging babi, pencurian, dan pembunuhan adalah terlarang satu tahap. Dia memberitahu bahwa ketika kita mabuk kita tidak harus mendirikan shalat, ‘Dari sekarang kalian menyerah, bukan?’ Jangan minum, itu adalah kotoran setan. Kenapa??? Keluarga Imran.

003,115 : dan apa yang akan mereka lakukan dari kebaikan maka tidak akan ditutupi ia dan Allahh mengetahui dengan orang – orang yang bertaqwa

Kotoran dari setan adalah perumpamaan sama seperti ‘dan apa yang melupakan aku (tentang) nya kecuali syaythaan (dari) supaya mengingat nya 018,063.’ Penjelasan nya sangat panjang. Dan itu benar – benar ilmiah.

Posted in al quran, haniif, Science, Sejarah Islam | 15 Comments »

The Fifth Element

Posted by qarrobin pada Juni 9, 2011

Baris – baris (horizontal), phosphate. Kolom – kolom (vertical, tiang) merupakan tangkai DNA.

Tiang – tiang 1, 3, 7, 9 merupakan elemen – elemen C, H, N, O.

Horizontals: kerangka 11-13-17-19 / / 101-103-107-109 (lintang), di antara nya adalah 8 grup phosphate.

101, 103, 107, 109 adalah A, G, C, T (Adenine, Guanine, Cytosine, Thymine) merupakan nucleic acid clone.

Tangga DNA tidak begitu curam, tetapi, spiral. Sehingga membuat tangga berputar. Okay, tetapi mengapa?

Karena: “ALLAHH MEMILIKI KAIDAH DIBAGI TIGA”???

Poros 11-22-33 … 99 adalah dampak dari 11 dimensi. Tiang – tiang poros ini (kertas ini) dilipat.

Mari kita bagi tiga, bilangan unik dari tiang 1-3-7-9.

Istiwa di tiang 1: 21, 51, 81, 91 berada. 21/3=7, 51/3=17, 81/3=27… Sehingga No. 1 mengarahkan 7 (17,27,37,47) berlangsung.

Istiwa di tiang 3: 33/3=11, 63/3=21, 93/3=31… adalah juga tiang 1 ditempatkan di tiang 3.

Istiwa di tiang 7: 27/3=9, 57/3=19, 87/3=29, yakni tiang 7 akan memilin tiang 9.

Istiwa di tiang 9: 39/3=13, 69/3=23, 99/3=33, yakni tiang 9 akan memintal tiang 3.

1 -> 7 dilengkungkan,

3 -> 1 dibelitkan,

7 -> 9 dipelintirkan,

9 -> 3 dijalinkan,    ->->-> SPIRAL REQUIREMENT IS BORN

Bahkan, berdampingan dengan graphics physics dan linear spiral, 4 tangga ter-burned.

Garis-garis berwarna adalah phosphate (horizontal), dua tiang helical (vertical) dari DNA Adam dan Hhawa, dua tiang helical (vertical) dari DNA Ghilman dan Wildan. Rotasi poros (11-22-33 -… 99), poros 11 dimensi.

Chat 38, 28 Desember 2001

Pertama-tama kita harus menganalisa uterus ke-dua dari ibu di dalam surah Thaariq. Sebelum menceritakan topik, pra-studi diperlukan. Misal nya saya berkata phosphate. Kita bisa memasuki topik dengan menulis tangga – tangga horizontal di dalam DNA. Terdapat suatu biology yang menakjubkan disana. Kita dapat menceritakan uterus ibu yang ke-dua cukup dengan biology. Harus ada sebuah substruktur. Atau kami akan memberikan tugas. Di dalam gambar, ada cabang baru dari matematika. Kita dapat melakukannya sebagai tanya jawab. Hal ini bisa lebih interaktif.

Baru – baru ini Norway menanyai saya pertanyaan.

Pertanyaan : Aku bertanya-tanya jika Isa dilahirkan? Atau mari kita mengarah mundur. Apakah Adam dilahirkan?

Kami menyebut kehamilan di dalam uterus, kelahiran. Kami menyebut kehamilan di luar uterus, sebuah telur.

003,059 : -inna matsala ‘iysaa ‘inda llahhi kamatsali –aadama khalaqa hhu min turaabin tsumma qaala la hhu kun fa yakuwnu

bahwa misal isa di lantai Allahh seperti misal adam, diciptakan ia dari substansi kemudian berkata bagi nya ada maka akan ada

023,012 : wa laqad khalaq naa l-insaana min sulaalatin mmin thiynin

dan sungguh kami ciptakan al insan dari saripati dari tanah

015,028-029 : … mmin shalshaalin mmin hamaa-in mmasnuwnin, fa –idzaa sawwaytu hhu wa nafakhtu fiy hhi min rruwhiy …

… dari tanah liat dari lumpur yang dibentuk, maka bila sempurna ia dan ditiupkan di dalam nya dari ruwh ku …

Adam dilahirkan oleh ketelitian (Rahim) dan pengaturan (Rahman). Dia dibentuk dengan lumpur. Lumpur Itu adalah substansi bagian dalam telur. Lumpur itu merupakan substansi telur.

Pertanyaan : ‘Aku membaca Quran selama bertahun-tahun, tetapi ia dituliskan bahwa Isa telah meninggal, dia disalib. Bagaimana bisa kita, sebagai Zig-Zag, menunjukkan rasa hormat kepada rumor yang tidak ada di Quran?

Sekarang aku akan memasuki topik yang menarik. Maukah kalian bersedia menuliskan surah Maryam ayat 15?

019,015 : wa salaamun ‘alay hhi yawma wulida wa yawma yamuwtu wa yawma yub’atsu hayyan

Dan kesejahteraan atas nya (pada) hari dilahirkan dan (pada) hari akan meninggal dan (pada) hari akan dibangkitkan hidup

Dapatkah kalian mengkonfirmasi bahwa ini adalah Isa? Silahkan tulis ayat yang menunjukkan bahwa ini adalah Isa.

019,034 : dzaalika ‘iysaa bnu maryama qawla lhaqqi lladziy fiy hhi yamtaruwna

itu Isa putra maryam mengatakan yang lengkap, yang di dalam nya mereka akan berbantahan

Terima kasih, ini adalah Isa, bukan? Kita yakin 100% bahwa ini adalah Isa. Aku mengirimkan sebuah catatan ke Norway. Orang itu tidak bisa menemukan bahwa Isa akan datang kembali di dalam Al Quran. Aku tidak berpikir bahwa layak untuk nya. (3/114-haniif) Lagi mereka meninggalkan tugas ini untuk saya. Kita persis di dalam topik. Kita memahami bahwa dari ayat ini:

1.Pada hari ketika ia dilahirkan (kelahiran nya yang disebutkan)

2.Pada hari ketika ia akan meninggal. Maksud ku Isa ,yang dilahirkan, dibawa ke langit, dan ia kembali datang dan ia hidup secara normal dan dia meninggal seperti setiap makhluk hidup.

3.dan pada hari ketika ia akan dibangkitkan,

kesejahteraan atas nya.

Maksud ku, ia dibangkitkan seperti setiap orang di padang mahsyar. Aku melihat pada bentuk bahasa Arab dari ayat, ia mengatakan demikian.

019,019 : qaala –inna maa –anaa rasuwlu rabbi ki li –ahhaba la ki ghulaaman zakiyyan

berkata (Jibriyl) bahwa apa aku utusan rabb engkau bagi melimpahkan bagi engkau ghilman yang berkembang

Jangan lupa, dalam grafik ciphre kami, Arsy memiliki 4 tiang dan dua tiang nya merupakan Adam dan Hhawa kita. Dua tiang yang lainnya merupakan Ghilman dan Wildan. Ada sepasang heliks DNA disana. –in syaa-a llahh kalian akan melihat gene – gene itu di surga. Ghilman dan Wildan tidak diperbolehkan saling menikah di surga, mereka diperuntukkan bagi keturunan Adam dan Hhawa.

Adam+Hhawa+??????

Gene – gene YYx dan YYy.

xXY+xXX+YYx+YYy

XX(hhawa) XY(adam) dan YY(huwr)

XY=YX mereka adalah sama. Tetapi jika apa yang kurang di sini adalah XX, (jika), juga harus ada YY. Kita mengatakan NaCl, kita bisa mengatakan ClNa. OH2=air.

Hal ini tidak menjadi masalah apakah ia adalah XY atau YX. Tapi formula yang hilang yang disebut YY membuat perbedaan. Adam (XY) dan Hawa (XX) selanjutnya YY (orang – orang yang tinggal di surga) Adam (XY) dan Hhawa (XX) memiliki anak. Apakah anak – anak saling menikah di antara mereka sendiri? Tidak, dengan bantuan dari kloning Adam (xXY) yakni Ghilman (YYx), maka putri (xXX) dari Adam (XY) dinikahkan. Sebaliknya, seorang cloning Hhawa (xXX) yakni Wildan (YYy) menikahi putra (xXY) dari Adam (XY). Dari antara 40 kembar, hanya Qabil (xXY) tidak menyesuaikan diri dengan aturan ini dan dia menculik kembaran nya (xXX) yang adalah saudara perempuan nya dan memperkosa nya dan dari nya dia memiliki anak.

YY = huwr yang dikirim dari surga.

Adam xXY dan Hhawa xXX

Ghilman YYx and Wildan YYy

Mari kita ringkas : YY = gender yang hilang

Keempat gender adalah ini :

xXY, xXX, YYx, YYy

Dua laki – laki dan dua perempuan.

Semua dipisahkan dari satu makhluq hidup (lumpur) berdua-dua.

Ghilman dan Wildan yang tetap tinggal di surga (pasangan huwr). Adam (XY) dan Hhawa (XX) yang diusir. Tetapi untuk mencegah anak – anak mereka dari menikah sebagai saudara, dua kloning (YYx dan YYy) bergabung. Menurut ini, Habil (xXY) dan Qabil (xXY) akan menikah dengan kloning pasangan kembar yang berlawanan (YYy dan YYy). Tapi Qabil (xXY) melakukan yang sebaliknya. Akibatnya, YYx (ghilman) ini adalah suatu yang berlebih.

004,023 : hurrimat ‘alay kum … -akhawaatu kum … illaa maa qad salafa –inna llahha kaana ghafuwran rrahiyman

terlarang atas kamu (menikahi) … saudara – saudara perempuan kamu … kecuali apa yang benar – benar lampau, bahwa Allahh adalah pengampun yang teliti

Ghilman (YYx) diperpadukan, berasimilasi. Tapi ia menjadi bagaikan suatu keberlangsungan rahasia dari genetika. Ia akan jarang muncul. Seperti Mighty = Adler = Mahhdi. Mari kita tidak melihat pada sudut terakhir itu, tapi yang sebelumnya. Apakah kalian memperhatikan itu di dalam Al Quran? Untuk beberapa nabi ayat mengatakan ‘… dari sebelum dan dari genetika nya (Nuh), Dawud dan Sulayman dan Ayyub dan Yusuf dan Musa dan Hharun, dan demikian kami jaza orang – orang yang bagus, dan Zakariyya dan Yahya dan Isa dan Ilyas, setiapnya dari orang – orang yang memperbaiki’ Sudah pernah kah kalian menemukan nya? Silahkan temukan ku ayat – ayat itu. Cari di web sebagai keturunan Nuh.

006,084 : wa wahhab naa la hhu –ishaaqa wa ya’quwba kullan hhaday naa wa nuwhan hhaday naa min qablu wa min dzurriyyati hhi daawuda wa sulaymaana wa –ayyuwba wa yuwsufa wa muwsaa wa hhaaruwna kadzaalika najziy lmuhsiniyna

dan kami limpahkan bagi nya (Ibrahhim), Ishaq dan Ya’qub, setiap (ketiga) nya kami bimbing, dan Nuh kami bimbing, dari sebelum (Nuh) dan dari keturunan nya (Nuh), Dawud dan Sulayman dan Ayyub dan Yusuf dan Musa dan Hharun, dan demikian kami jaza orang – orang yang bagus

006,085 : wa zakariyyaa wa yahyaa wa ‘iysaa wa –ilyaasa kullun mmina shshaalihiyna

dan Zakariyya dan Yahya dan Isa dan Ilyas, setiapnya dari orang – orang yang memperbaiki

Teristimewa : Sebelum Nuh dan dari keturunan nya, dari keturunan istimewa nya. ???? Sebelum nya????? Genetika yang hilang tersebut.

Mari kita menulis ayat. Mari kita membuat kilas balik.

006,084 : … wa nuwhan hhaday naa min qablu wa min dzurriyyati hhi … kadzaalika najziy lmuhsiniyna

… dan Nuh kami bimbing, dari sebelum (Nuh) dan dari genetika nya (Nuh) … dan demikian kami jaza orang – orang yang bagus

019,058 : … min dzurriyyati –aadama wa mimman hamal naa ma’a nuwhin wa min dzurriyyati –ibraahhiyma wa –israa-iyla …

dari genetika Adam dan dari sesiapa yang kami kandung beserta Nuh dan dari genetika Ibrahhim dan Israil

057,026 : wa laqad –arsal naa nuwhan wa –ibraahhiyma wa ja’al naa fiy dzurriyyati hhimaa …

dan sungguh kami utus Nuh dan Ibrahhim dan kami jadikan di dalam genetika mereka (Nuh dan Ibrahhim)

1.Dari keturunan Adam.

2.Dari keturunan Nuh. (Sesiapa yang kami kandung beserta Nuh bukan dari keturunan Nuh.)

3.Dari keturunan Ibrahhim dan Israil.

Apakah kalian memperhatikan ini? Apakah kalian memikirkan hal ini sebelumnya? Kenapa Allahh memisahkan genetika – genetika? Bukankan kita sudah dari keturunan Adam? Ayat mengatakan :

003,033 : -inna llahha shthafaa –aadama wa nuwhan wa –aala –ibraahhiyma wa –aala ‘imraana ‘alaa l’aalamiyna

bahwa Allahh memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahhim dan keluarga Imran atas al ‘aalamiyn

003,034 : dzurriyyatan ba’dhu haa min ba’dhin wa llahhu samiy’un ‘aliymun

suatu genetika sebagian nya dari sebagian dan Allahh mendengar mengetahui

Kita mengendus gene rahasia, YY.

Gene Adam (XY) + Gene Nuh (YY). Sebagaimana yang kalian lihat gene rahasia YY muncul. Perjanjian Lama mengatakan : ‘Nuh tidak sama dengan siapa pun.’ Apa arti nya? Tetapi Nuh memiliki 4 anak Ham, Sam, Japeth, Yamm (Qanaan) dari gene – gene (xXY) yang berasal dari Adam (XY). Tapi ras ke-5 adalah Nuh (YY) sendiri. Berikut nya adalah Adam (XY). Apakah kalian mengendus ini di dalam ayat – ayat? 4 putra nya dan dia? Seperti film The Fifth Element (Huwr), empat ras diwakili dengan element angin, element pasir, element air, dan element api.

029,014 : wa laqad –arsal naa nuwhan –ilaa qawmi hhi fa labitsa fiy hhim –alfa sanatin –illaa khamsiyna ‘aaman fa –akhadza hhumu thuwfaanu wa hhum zhaalimuwna

dan sungguh kami utus Nuh kepada kaum nya, maka tinggal di dalam mereka seribu tahun kecuali lima puluh dari apa (tahun), maka diambilkan mereka thawfan dan mereka orang – orang yang zhalim

029,015 : fa –anjay naa hhu wa –ashhaaba ssafiynati wa ja’al naa hhaa –aayatan lli l’aalamiyna

maka kami selamatkan ia dan shahib kapal, dan kami jadikan ia ayat bagi al ‘aalamiyn

Allahh mengatakan bahwa ia hidup 950 tahun. Kenapa ayat menuliskan ini? Apakah kalian berpikir? Kenapa ayat menuliskan bahwa ia hidup 10 abad? Apakah kalian memiliki komentar apa pun? Sebuah petunjuk :

011,045 : wa naadaa nuwhun rrabba hhu fa qaala rabbi –inna bniy min –ahhliy wa –inna wa’da ka lhaqqu wa –anta –ahkamu lhaakimiyna

dan menyeru Nuh (kepada) rabb nya, maka berkata, rabb bahwa anak ku dari keluarga ku dan bahwa janji engkau yang lengkap dan Anda menghakimi orang – orang yang berhukum

011,046 : qaala yaa nuwhu –inna hhu laysa min –ahhli ka –inna hhu ‘amalun ghayru shaalihin fa laa tas-alni maa laysa la ka bi hhi ‘ilmun –inniy –a’izhu ka –an takuwna mina ljaahhiliyna

berkata (Allahh), hai Nuh bahwa ia ‘tiada dari keluarga engkau’, bahwa ia ‘mengerjakan selain perbaikan’, maka tidak meminta ku apa yang tiada bagi engkau dengan nya suatu ilmu, bahwa aku memperingatkan engkau akan adalah dari orang – orang yang jahhil

011,047 : qaala rabbi –inniy –a’uwdzu bi ka –an –as-ala ka maa laysa liy bi hhi ‘ilmun wa –illaa taghfir liy wa tarhamniy –akun mmina lkhaasiriyna

berkata (Nuh), rabb bahwa aku berlindung dengan engkau akan meminta engkau apa yang tiada bagi ku dengan nya suatu ilmu, dan kecuali mengampuni bagi ku dan mengatur ku, aku adalah dari orang – orang yang merugi

Rabb! bahwa anak ku dari keluarga ku. Perhatikan. Nuh mencoba untuk mendikte Allahh. Anak nya (Yamm atau Qanaan, leluhur dari ras Mongolia) terbunuh. (Ras Mongol ini berasal dari istri janda nya dan anak – anak nya) Allahh memerintahkan : hai Nuh! bahwa ia ‘tiada dari keluarga engkau’. Karena Nuh adalah dominan Huwr. Jika melihat, istri Nuh tidak banyak dipuji.

Biarkan aku melanjutkan, bahwa ia ‘mengerjakan selain perbaikan’, maka tidak meminta ku apa yang tiada bagi engkau dengan nya suatu ilmu!’ Aku melihat pada ayat 011,042-043, apa yang dia kerjakan bukan kerusakan. Apa yang buruk adalah gene nya. (gene Qabil) Sehingga Allahh mengatakan ‘apa yang tiada bagi engkau dengan nya suatu ilmu’. Beberapa kali Dia mengatakan kalimat ini kepada Muhammad. Topik yang tidak ia ketahui adalah ini : Rahasia gene = Genneh

Mari kita tuliskan dalam bahasa Arab : Jannah (yang berarti tersembunyi)

Topik nya adalah kerahasiaan dari gene. Maksud ku keturunan yang berasal dari GENNEH.

Ini adalah bahasa Sanskrit. Dalam semua bahasa Ari-Eropa ada kesamaan. Mari kita menuliskan nya.

Genuine = Janin

Genie = Jinn

Genetic = Jannatu

Tapi sekarang mari kita menuju ke gene – gene persilangan yang hilang yang kita lihat di dunyaa ini.

003,033 : -inna llahha shthafaa –aadama wa nuwhan wa –aala –ibraahhiyma wa –aala ‘imraana ‘alaa l’aalamiyna

bahwa Allahh memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahhim dan keluarga Imran atas al ‘aalamiyn

003,034 : dzurriyyatan ba’dhu haa min ba’dhin wa llahhu samiy’un ‘aliymun

suatu genetika sebagian nya dari sebagian dan Allahh mendengar mengetahui

006,084 : … wa nuwhan … min qablu wa min dzurriyyati hhi daawuda wa sulaymaana wa –ayyuwba wa yuwsufa wa muwsaa wa hhaaruwna kadzaalika najziy lmuhsiniyna

… dan Nuh … dari sebelum (Nuh) dan dari genetika nya (Nuh), Dawud dan Sulayman dan Ayyub dan Yusuf dan Musa dan Hharun, dan demikian kami jaza orang – orang yang bagus

006,085 : wa zakariyyaa wa yahyaa wa ‘iysaa wa –ilyaasa kullun mmina shshaalihiyna

dan Zakariyya dan Yahya dan Isa dan Ilyas, setiapnya dari orang – orang yang memperbaiki

Nuh (YY) dan dari gene itu. Dawud and Sulayman. (Kedua nya melunakkan besi dengan tangan mereka, kedua nya menguasai tenaga angin. Kedua nya mempesona jinn. Namun selalu yang sebaliknya juga terjadi. Ayyub yang sangat sabar. (Saya akan menceritakan kisah nya kemudian.) Teristimewa istri nya. Tak ada wanita yang bisa membuat pengorbanan ini. Hanya dan hanya seorang Huwr dapat membuat pengorbanan ini.

Untuk memahami apa yang saya maksud, bandingkan istri Luth dengan istri Ayyub. Istri Luth adalah seorang wanita dunyaa yang biasa, terlebih lagi dia tidak buruk. Tapi Ayyub akan menjadi kerangka dan dia akan membusuk hidup – hidup, daging nya akan tersebar, ia menderita penyakit kusta, nanah nya berbau busuk. Ia memiliki kotoran toilet disekitar diri nya. Ia secara fisik tidak sehat dan kuat. Kerangka nya terlihat dari luar.

Keadaan ini berlangsung selama 100 tahun. Hanya ada satu keberadaan yang mengurus nya dalam situasi ini : istri nya. Kalian membawa sebuah mayat ke mana saja dia ingin. Sebuah mayat yang tinggal di dalam kubur selama setahun, tapi Ayyub hidup. OK kesabaran dari Ayyub, tetapi juga kesabaran dari istri nya yang masih sangat muda dan sangat cantik. Ketidakadilan yang betapa besar? Allahh memuji Ayyub. Tapi Dia tidak menyebutkan tentang istri nya.

Apakah Allahh bersikap tidak adil? Allahh melarang… Jawaban saya adalah ini : Telah istri Ayyub adalah Huwr. (persilangan dari huwr) Tugas dari huwr hanya untuk menjadi baik. Tidak ada Nuh (YY) di dalam gene Ayyub. (dari Adam persilangan biasa, muncul.) Untuk ini, dalam ayat di atas, dia sangat banyak dipuji. Tapi istri nya tidak disebutkan. Karena tugas huwr adalah untuk menjadi baik. Ingatlah ayat – ayat :

044,054 : kadzaalika wa zawwaj naa hhum bi huwrin ‘iynin

demikianlah dan kami pasangkan mereka dengan huwr bermata jeli

055,056 : fiy hhinna qaashiraatu ththarfi lam yathmits hhunna –insun qabla hhum wa laa jaannun

di dalam mereka, mempersingkat tharaf, belum pernah disentuh mereka (huwr oleh) manusia sebelum mereka dan tidak jinn

055,070 : fiy hhinna khayraatun hisaanun

di dalam mereka suatu kebaikan, suatu kebagusan

056,017 : yathuwfu ‘alay hhim wildaanun mmukhalladuwna

akan mengitari atas mereka wildan yang tetap muda

056,022 : wa huwrun ‘iynun

dan huwr bermata jeli

056,037 : ‘uruban –atraaban

penuh cinta lagi sebaya

‘Disana, selalu ada huwr yang sopan (mempersingkat tharaf pandangan mata) dan tidak berubah. Belum pernah disentuh mereka (huwr oleh) manusia sebelum mereka dan tidak jinn.’ Di dalam surah waqi’ah, surah rahman dan di dalam banyak surah, huwr sangat – sangat baik. Ada ayat – ayat yang mengatakan bahwa huwr tidak berubah. Mereka baik secara moral, mereka menakjubkan. Dalam surah waqi’ah, ada dua kelompok huwr yang berbeda ras. Tapi sebutan mereka yang senama adalah bahwa mereka mempunyai karakter dan sifat yang sangat baik. Mereka selalu tersenyum, mereka sangat bijaksana, mereka adalah keindahan seni.

Mereka bertanya dari sisi lain. Tepatnya kapan tanggal Isa dilahirkan. Betlehem (Baytullahim) terjadi pada malam tanggal 21 Desember dalam kalender berkelanjutan. Semua planet tetap di jalur yang sama dan mereka sujud kepada Isa.

Mari kita menuju ke Yusuf.

Maukah kalian bersedia menemukan satu ayat saja yang mengatakan bahwa Yusuf adalah seorang Rasul. Tapi ia harus ditulis sebagai ‘nabi’ atau ‘rasulullah’. Aku telah bercerita tentang Ayyub. Yusuf dibuang ke lubang. Ia dilupakan di dalam penjara selama dua tahun. Tapi apakah ini Yusuf Rasulullah.

040,034 : wa laqad jaa-a kum yuwsuf min qablu bi lbayyinaati fa maa zil tum fiy syakkin mmimmaa jaa-a kum bi hhi hattaa –idzaa hhalaka qul tum lan yab’atsa llahhu min ba’di hhi rasuwlan kadzaalika yudhillu llahhu man hhuwa musrifun mmurtaabun

dan sungguh didatangkan (kepada) kamu, Yusuf dari sebelumnya dengan bukti – bukti, maka apa berhenti kalian di dalam keraguan dari apa didatangkan kamu dengan nya, hingga bila binasa, berkata kalian, tidak akan dibangkitkan Allahh dari setelah nya seorang rasul, demikian akan disesatkan Allahh sesiapa dia yang berlebihan yang meragukan

Apa yang kita harus tahu adalah ini.

012,004 : … -inniy ra-aytu –ahada ‘asyara kawkaban wa sysyamsa wa lqamara ra-aytu hhum liy saajidiyna

‘… bahwa aku diperlihatkan 11 planet dan matahari dan bulan, diperlihatkan mereka bagi ku yang bersujud’.

Ia memberitahu mimpi nya kepada ayah nya. Kenapa tidak 12, tapi 11? Kenapa ayah nya peduli tentang Yusuf seperti anak – anak nya yang lain? Dan kenapa Yusuf sangat indah. Saya tidak mengatakan tampan, Saya mengatakan sangat indah, seperti bahwa perempuan memotong jari mereka. Ia luar biasa indah, seperti setiap huwr surga. Dalam kondisi normal perempuan mana bisa memotong jari mereka tanpa merasa, sama sekali? Ini berarti bahwa ada situasi paranormal. Kenapa Yusuf terlupakan di dalam penjara selama dua tahun? Bisa kah manusia seindah itu terlupakan? Sebalik nya, ia di setiap saat selalu diingat dan ketika ia tidak hadir ini diperhatikan. James Joyce adalah seorang penerima tele-messenger amatir. Ia sangat sensitif. Ia menangkap pesan yang datang-pergi antara ages-time sebagai seorang amatir.

Teka – teki.. Ini adalah rahasia alam semesta.

Posted in al quran, Science, Sejarah Islam | 12 Comments »

Re : Shalat Minimalis

Posted by qarrobin pada Mei 13, 2011

Kang Samaranji mencoba untuk memberikan penjelasan tentang shalat 5 waktu, namun Kang Samaranji tidak memberikan ayat yang menjelaskan shalat 5 waktu. Shalat 3 waktu telah saya tuliskan pada beberapa artikel di blog ini, sebelum me reply artikel dari Kang Samaranji, saya akan memberikan ayat yang menjelaskan shalat 3 waktu yang pernah dipinta Kang Ifa

011,114 : wa –aqimi shshalawaata tharafayi nnahhaari wa zulafan mmina llayli –inna lhasanaati yudzhhibna ssayyi-aati dzaalika dzikraa li dzdzaakiriyna

dan dirikan shalat – shalat (pada) dua taraf siang dan (pada) bahagian permulaan dari malam, bahwa kebagusan akan menghapus keburukan, demikian ingatan bagi orang-orang yang ingat

di ayat ini menggunakan –aqimi, perintah untuk mendirikan shalat dalam 1 hari yakni dua taraf siang dan satu taraf malam

nahhar artinya sungai, maksudnya siang merupakan aliran sungai dari cahaya matahari yang berhamburan di atmosfer bumi

siang dibagi menjadi dua taraf, pembagian ini dapat kita buktikan dengan melihat panjang bayangan pada suatu tiang

taraf pertama siang yakni dari shubuh ketika bayangan memiliki ukuran terpanjang hingga pertengahan siang ketika bayangan memiliki ukuran terpendek, jatuh tepat dibawah tiang

taraf ke-dua siang yakni dari pertengahan siang sampai matahari terbenam

taraf ke-tiga yakni malam ketika benang putih dan benang hitam tidak dapat dibedakan dimulai dari matahari terbenam sampai fajar

017,078 : -aqimi shshalawaata li duluwki sysyamsi –ilaa ghasaqi llayli wa qur-aana lfajri inna qur-aana lfajri kaana masyhhuwdan

dirikan shalat – shalat bagi tergelincir matahari, kepada senja malam dan (kepada) bacaan fajar, bahwa bacaan fajar adalah yang disaksikan

jika yang kang ifa maksud tergelincir matahari dimulai dari pertengahan siang, ini merupakan taraf ke-dua dari tharafayi nnahhaari

ghasaqi (evening) adalah senja ketika matahari terbenam (twilight), ini adalah bahagian permulaan (zulaf) dari malam

malam merupakan satu taraf diakhiri dengan terbit matahari, cahaya awal matahari kita sebut fajar, dari fajar sampai pertengahan siang merupakan taraf pertama dari tharafayi nnahhaari

shubuh berarti hamburan, mishbah (024,035) berarti yang memancarkan hamburan sehingga matahari juga dapat disebut sebagai pelita, mashaabiyha (067,005) berarti tempat-tempat hamburan yakni bintang – bintang, dan matahari adalah bintang terdekat dengan bumi

di ayat ini juga menggunakan –aqimi, jika ayat 011,114 menjelaskan tentang rentang dari matahari terbit sampai pertengahan siang sebagai satu taraf, dari pertengahan siang sampai matahari terbenam sebagai satu taraf, dari matahari terbenam sampai matahari terbit sebagai satu taraf

maka ayat 017,078 menjelaskan tentang titik yang memisahkan taraf, titik pertengahan siang ketika matahari tergelincir, titik senja ketika matahari terbenam, titik fajar ketika matahari terbit

002,238 : haafizhuw ‘alaa shshalawaati wa shshalawaati lwusthaa wa quwmuw li llahhi qaanitiyna

Peliharalah atas (waktu) shalat – shalat dan (perhatikan) shalat – shalat (yang dipisahkan) pertengahan dan berdirilah bagi allah qaanitiyna

Di ayat ini tidak menggunakan –aqimi, tapi menggunakan hafizh yakni memperhatikan titik yang memisahkan taraf shalat

dua taraf siang dipisahkan oleh pertengahan siang ketika bayangan jatuh dibawah tiang dengan ukuran bayangan terpendek, terbenam matahari sebagai pertengahan yang memisahkan taraf ke-dua siang dan taraf malam, terbit matahari memisahkan taraf malam dan taraf pertama siang

jadi shalat adalah 3 waktu

fajar, ketika cahaya matahari terbit mulai terhambur

zhuhur, ketika matahari nampak berbaur dengan sungai hamburan cahaya di atmosfer

‘isya-, ketika hamburan dari cahaya matahari telah terbenam

Kemudian kita akan me reply artikel dari Kang Samaranji

Clue 1 :

Kang Samaranji memberikan ayat 024,058

024,058 : yaa –ayyu hhaa lladziyna –aamanuw li yasta-dzin kumu lladziyna malakat –aymaanu kum wa lladziyna lam yablughuw lhuluma min kum tsalaatsa marraatin mmin qabli shalaati lfajri wa hiyna tadha’uwna tsiyaaba kum mmina zhzhahhiyrati wa min ba’di shalaati l’isyaa-i tsalaatsu ‘awraatin lla kum laysa ‘alay kum wa laa ‘alay hhim junaahun ba’da hhunna thawwaafuwna ‘alay kum ba’dhu kum ‘alaa ba’dhin kadzaalika yubayyinu llahhu la kumu l-ayaati wa llahhu ‘aliymun hakiymun

hai yang mana ia orang-orang yang beriman, bagi akan meminta izin (kepada) kamu, orang-orang yang dimiliki (dari) pelayan kamu dan orang-orang yang belum mencapai remaja dari kamu tiga kali : dari sebelum shalat fajar, dan ketika meletakkan pakaian kamu dari zhuhhur dan dari setelah (kamu tidur pada) shalat ‘isyaa- (inilah) tiga ‘awrat bagi kamu, tidak ada atas kamu dan tidak atas mereka kesalahan setelah mereka (waktu meletakkan pakaian) mengitari atas kamu, sebagian kamu atas sebagian (yang lain), demikian akan dibuktikan allah bagi kamu ayat-ayat, dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana

berikut adalah penjelasan yang saya ambil dari tulisan Hans von Aiberg pada akhir chat 39, 30 Desember 2001.

Sayangnya ada sebuah ayat yang tidak cocok dengan sistem.

Ya, ketika Yazid menjadi khalifah, ia mengubah ayat ini. (Dia telah menyiapkan perangkap sebelumnya, ketika kekhalifahan dipindahkan ke dia, ayat ini dibuat hukum.) Terdapat di dalam ayat:

1.shalat fajar,

2.dan zhuhhur,

3.dan shalat ‘isyaa-.

Pindahkan kembali kata – kata ini dari 024,058. Sisa nya adalah 024,058 yang sebenarnya. Ok, dari mana ayat – ayat ini dibawa? Untuk ini, lihat pada 004,103. Kelanjutan nya adalah kata – kata ini.

004,103 : fa –idzaa qadhay tumu shshalaata fa dzkuruw llahha qiyaaman wa qu’uwdan wa ‘alaa junuwbi kum fa –idzaa thma-na ntum fa –aqiymuw shshalaata -inna shshalaata kaanat ‘alaa lmu-miniyna kitaaban mmawquwtan

maka bila selesai kalian shalat, maka ingatlah allah (sambil) berdiri, dan duduk, dan atas berbaring kamu, maka bila telah merasa aman kalian, maka dirikan shalat (dalam cara yang benar 2 rakaat) bahwa shalat adalah atas orang-orang yang beriman tulisan yang diwaqtukan

mari kita tambahkan kata – kata tersebut ke sini

1.shalat fajar.

2.dan zhuhhur

3.dan shalat ‘isyaa-

Ia persis demikian. Duduk dan renungkan. Yazid tidak memiliki tempat untuk berbohong. Selain pembunuhan, ia juga mengubah urutan (nuzul) dari ayat – ayat dalam Al Quran. Ayah dari Yazid adalah Muawiyah, ayah dari Muawiyah adalah Abu Shufyan. Pernahkah kalian memperhatikan? Biarkan aku menuliskan kembali:

024,058 : yaa –ayyu hhaa lladziyna –aamanuw li yasta-dzin kumu lladziyna malakat –aymaanu kum wa lladziyna lam yablughuw lhuluma min kum tsalaatsa marraatin mmin qabli lfajri wa hiyna tadha’uwna tsiyaaba kum mmina zhzhahhiyrati wa min ba’di l’isyaa-i tsalaatsu ‘awraatin lla kum laysa ‘alay kum wa laa ‘alay hhim junaahun ba’da hhunna thawwaafuwna ‘alay kum ba’dhu kum ‘alaa ba’dhin kadzaalika yubayyinu llahhu la kumu l-ayaati wa llahhu ‘aliymun hakiymun

hai yang mana ia orang-orang yang beriman, bagi akan meminta izin (kepada) kamu, orang-orang yang dimiliki (dari) pelayan kamu dan orang-orang yang belum mencapai remaja dari kamu tiga kali : dari sebelum fajar, dan ketika meletakkan pakaian kamu dari zhuhhur dan dari setelah (kamu tidur pada) ‘isyaa- (inilah) tiga ‘awrat bagi kamu, tidak ada atas kamu dan tidak atas mereka kesalahan setelah mereka (waktu meletakkan pakaian) mengitari atas kamu, sebagian kamu atas sebagian (yang lain), demikian akan dibuktikan allah bagi kamu ayat-ayat, dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana

perangkap tersebut adalah ini: di dalam ayat tersebut ada ungkapan dari ‘tsalaatsa marraatin’. Ini adalah tiga ‘awrat kalian dari meletakkan pakaian lalu tidur. Tiga ‘hiyn’ (waktu tertentu) dalam kalimat ini akan diekstraksi. Dan mereka akan ditambahkan ke akhir dari ayat 004,103 yang saya tulis. ‘bagi akan meminta izin (kepada) kamu, … tiga kali’ = ini adalah dalam ayat tersebut, ia milik ayat tersebut.. Tapi ekspresi tiga waktu ‘…hiyn’ bukan milik ayat ini. Karena ia merupakan pernyataan yang terang dari shalat 3 waktu. Tetapi ketidaklogisan nya adalah bahwa izin tidak dapat ditanyakan tiga kali.

1.Ia mengatakan ‘sebelum shalat fajar’ = maksud ku, ketika kalian sedang tidur.. Siapa yang akan mendekati kalian?

2.dari zhuhhur, ketika ‘meletakkan pakaian kamu’, beristirahat di tidur siang.

3.setelah (kamu tidur pada) ‘isyaa-.

Ini mengatakan tiga kali.. Namun terdapat dua waktu di sana.

1.sepanjang malam, maksud saya periode tidur kita dari ‘isyaa- ke fajar.

2.beristirahat di tengah siang.

Dimana yang ke-tiga??? Maksud ku, sebelum fajar (ketika kamu sedang tidur) dan setelah (kamu tidur pada) ‘isyaa-, apakah ini dua waktu? Ini adalah periode tidur dan ia satu waktu. Ketika kalian menambahkan tengah siang, mereka adalah dua izin. Oh Haniif, dimana yang ke-tiga? Karena tiga adalah waktu dari shalat… Dalam kata – kata dari tiga, menghapus tiga waktu shalat hanya khusus untuk para pendiri Shufyanisme… Orang yang menentukan tiga waktu adalah pendiri shalat, Ibrahim. Karena ia pernah menyembah ke Bulan, ke Bintang, dan ke Matahari dalam pencarian nya, sebagai tiga waktu, ia ingin 3 waktu shalat setiap hari. Allah menerima ambisi nya.

Dimanakah penjelasan 5 waktu shalat? Dimanakah shalat pertengahan sore diadakan? Bukankah permulaan malam dan 2 jam setelah matahari terbenam merupakan satu taraf malam? Bukankah Muhammad sering diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim? Al Quran menjelaskan shalat 3 waktu milik Ibrahim.

berikut adalah penjelasan yang saya ambil dari tulisan Hans von Aiberg pada awal chat 40, 02 Januari 2002.

Ketika kita menerima 024,058 dalam bentuk saat ini, satu lagi komedi muncul. ‘… dan ketika meletakkan pakaian kamu dari tengah siang …’, maksud ku, membuka baju menjadi perintah Allah. Siapapun kalian, apapun pekerjaan kalian, kalian harus pulang pada tengah siang dan kalian akan memakai baju tidur dan berbaring. Ya, kalian tidak salah mendengarnya. Jika kalian menerima ayat dalam bentuk yang telah dikorup ini, semua orang (guru, tentara, polisi dll.) harus pulang ke rumah pada tengah siang dan menanggalkan pakaian dan tidur. Hal ini menjadi kewajiban yang mengikat dari Allah. Ia sama wajib nya seperti perihal shalat!!! Apakah kalian tahu bagaimana hal ini terjadi? Jika kalian mengeluarkan ‘waktu shalat zhuhhur’ dan sebagai gantinya jika kalian menambahkan ‘ketika meletakkan pakaian kamu dari tengah siang’, hal ini terjadi demikian. Mengenakan piyama menjadi kewajiban yang mengikat…Tidur di tengah siang menjadi kewajiban yang mengikat seperti orang Meksiko dan Arab. Apakah kalian percaya bahwa Allah menceritakan hal – hal seperti itu? Terlebih lagi, waktu yang dihitung dalam ayat itu tidak lah 3, tetapi 2.

Clue 2 :

Saya telah menjelaskan tiga waktu shalat pada permulaan paragraph artikel ini, jika Kang Samaranji dan teman – teman tidak dapat menerimanya, saran saya tetaplah mendirikan shalat 5 waktu, mudah – mudahan Allah memasukkan kalian ke dalam golongan kanan, jika hhajjad (ingin) surga mahmuda maka dirikanlah shalat naafilahh (tambahan) pada akhir malam.

Allah adalah Ilaahhinnaas (sembahan manusia), salah satu dari 114 nama Allah, meskipun Allah memiliki banyak nama, Allah tetap Ahad.

Ar Rahmaan adalah salah satu nama Allah

Begitupun dengan Ilahh, merupakan salah satu nama Allah

Ar Rahmaan, tidak dapat dalam bentuk jamak (para Rahman) meski ia adalah salah satu nama Allah

Bagitupun dengan Ilahh, tidak dapat dalam bentuk jamak Ilahha (Allah+s)

Namun bentuk jamak dari berhala adalah alihha, jika kalian berkata tidak ada tuhan – tuhan kecuali Allah, kalian tulis demikian : La alihha illa Allahh

Ketika berkata Ilahha (Elohhim), kita menjadikan Allah dalam bentuk jamak dan perempuan. Untuk alas an ini, Ibrahim yang merupakan pendiri dan penjaga dari bahasa ini berkata : La ilahha illa Allahh, there are no Allah+s, There is Allah.

Clue 3 :

Jika pada clue 4 Kang Samaranji konsisten menggunakan interlock 19, mengapa 360 tidak menggunakan interlock 19? dan 360 tidak habis dibagi 19. Dimanakah ayat yang menjelaskan tentang dua sujud pada satu raka’at? metode 19 dapat digunakan oleh siapa saja

Di surah Quraysy ayat 2 disebutkan tentang musim dingin dan musim panas. Pertanyaannya adalah adakah musim dingin di gurun pasir? Apakah Allah membuat kesalahan? Keturunan Ismael adalah Summer skin, keturunan Israel adalah winter skin. Cucu dari kedua nya adalah penjaga Ka’bah

Lelaki Arab + wanita Yahudi = Suku Quraysy

Lelaki Yahudi + wanita Arab = Suku Qurayza

Suku Qurayza banyak tinggal di Madinah yang kaya dan mereka meninggalkan Makkah yang merupakan gurun pasir bagi Quraysy hibrida mereka.

180 al Laata + 180 al ‘Uzzaa = 360 berhala Quraysy

1 Manaat al kharij = 1 Yang Dipuji yang dikeluarkan (tidak dianggap) oleh Quraysy

360 + 1 = 361 = 19 * 19

Disini, ada topik tentang Sirius = Ğaraniy = tiga angsa putih. (Signus) Saya bertanya – tanya apakah al Laata dan al ‘Uzza hanya berhala? Apakah mereka the swan team-stars? Mereka mengatakan ‘setan memasuki berhala, berhala itu berbicara.’ Ini adalah sebuah hadits. (Muslim and Bukhari) Karena hadits bohong ini, Salman Rushdi menulis buku ‘The Satanic Verses’. Muslim and Bukhari adalah orang – orang yang mengatakan bahwa setan membawa ayat – ayat tersebut. Maksudku hubungan arus pendek terjadi antara Allah dan rasul Nya dan setan turut campur. Setan memberikan nama dari tiga berhala ini seolah – olah itu adalah wahyu. Muhammad meminta maaf. ‘Bukan aku, tetapi setan membawa turun ayat ini kepada kalian’. Jadi:

1.Mengapa ayat – ayat ini berada di dalam Al Quran?

2.Setelah setan dibuang ke dunyaa, ia tidak pernah terlihat seperti jinn dan ia tidak pernah berbicara kepada siapa saja.

3.Muhammad tidak dirasuki.

4.Allah bukan lah yang tak berdaya.

Oh haniif, apa yang terjadi?????

Bahwa Al Quran menghina setan. ‘Oh setan yang terkutuk! Pergi ke asfala safiliyn, engkau menjadi musuh yang terbukti’. Apakah kegunaan dari hadits yang terkutuk Bukhari dan Muslim di dalam Al Quran dari Allah? Karena Bukhari dan Muslim menggusarkan Salman Rushdi. Orang itu benar, dia mengatakan: ‘jika setan, bukan lah Allah, yang membawa ayat – ayat ini turun sesuai dengan hadits kalian, berapa banyak seperti ayat – ayat versi setan yang kalian miliki? Bagaimana kalian membedakan mereka? Ini adalah trik dari Bukhari and Muslim. Buang hadits mereka ke kotak sampah. Hapus kebohongan itu dari pikiran kalian.

Namun semuanya saya kembalikan kepada pemikiran masing – masing. Jika teman – teman memilih penjelasan Kang Samaranji yang lebih rasional dengan 360^, silahkan.

Surah Al Kafirun, orang – orang yang tertutup, surah ini diturunkan ketika penduduk Mekkah telah menerima Islam, dan Muhammad saw mengatakan : Bagi kamu agama kamu, bagi ku agama (ku), mengapa ayat tidak mengatakan bagi kami agama kami?

Clue 4 :

015,087 : wa laqad –aatay naa ka sab’an mmina lmatsaaniy wa lqur-aana l’azhiyma

Dan sungguh kami berikan (kepada) engkau (Muhammad), tujuh dari yang diulang dan Al Quran yang ‘azhiym

Siapa yang mengatakan kalau tujuh dari yang diulang adalah tujuh ayat surah Al Fatihah? Apakah Al Fatihah bukan bagian dari Al Quran? Bukankah ayat yang pertama turun adalah iqra- bi smi rabbi ka lladziy khalaqa, bacalah dengan nama rabb engkau yang menciptakan. Bagaimana memulai membaca dengan nama rabb? Yakni dengan bi smi llahhi rrahmaani rrahiym. Dimana kita menemukan basmalah pertama kali? Pada 027,030. Jadi basmalah pada awal 133 surah bukanlah ayat pertama, namun kita membacanya pada setiap memulai membaca surah. Jadi surah Al Fatihah terdiri dari 6 ayat.

5 waktu = 17 raka’at X 360^ = 6120

5 waktu = (6120 derajat total + 17 fatihah) : interlock 19 = 323 (genap, lolos verifikasi)

Darimana dalil kalo 17 raka’at harus dikali 360 dan di tambah 17 fatihah? Kenapa 6120 tidak langsung dibagi 19? Dimana ayat yang menjelaskan tentang zhuhhur 4 raka’at, ‘ashar 4 raka’at, maghrib 3 raka’at dan ‘isyaa- 4 raka’at? Apakah benar shalat 5 waktu berasal dari Al Quran, dimana ayat nya?

Hati – hati dengan kata mudah – mudahan, pada 017,078 terdapat kata mudah – mudahan.

Tentang perbandingan 3:2+3, 3+2:3, menurut saya ini adalah dugaan (gatologi), ia bukan pengkodean (ciphre), siapa pun yang merasa benar dapat menggunakannya

Clue 5 :

Kang Samaranji memberikan ayat 005,003

005,003: hurrimat ‘alay kumu lmaytatu wa ddamu wa lahmu lkhinziyri wa maa –uhhilla li ghayri allahhi bi hhi wa lmunkhaniqatu wa lmawquwdzatu wa lmutaraddiyatu wa nnathiyhatu wa maa –akala ssabu’u –illa maa dzakkay tum wa maa dzubiha ‘alaa nnushubi wa –an tastaqsimuw bi l-azlaami dzaalikum fisqun lyawma ya-isa lladziyna kafaruw min diyni kum fa laa takhsyaw hum wa khsyaw ni lyawma –akmaltu la kum diyna kum wa –atmamtu ‘alay kum ni’matiy wa radhiytu la kumu l-islaama diynan fa mani dhthurra fiy makhmashatin ghayra mutajaanifin lli –itsmin fa inna llahha ghafuwrun rrahiymun

Terlarang atas kamu bangkai, dan darah, dan daging babi, dan apa yang dimohon bagi selain Allah dengan nya, dan yang tercekik, dan yang dipukul, dan yang terjatuh, dan yang ditanduk, apa yang telah dimakan sebagian oleh binatang buas, kecuali apa yang (sempat) disembelih (oleh) kalian, dan apa yang dikorbankan atas batu altar, dan supaya akan menjanjikan (undian) dengan panah. Itu bagi kamu kefasiqan. Hari yang akan buruk (bagi) orang-orang yang tertutup dari peraturan kamu, maka jangan mengkhusyu (terhadap) mereka, dan khusyu lah (kepada) ku, hari kusempurnakan bagi kamu peraturan kamu dan kucukupkan atas kamu pemeliharaan ku dan diridhai bagi kamu al islam suatu peraturan. Maka sesiapa yang terpaksa di dalam kelaparan selain yang disengaja bagi pelanggaran, maka bahwa Allah Pengampun Penyayang.

Tahukah kalian surah apa yang terakhir turun? Surah an Nashr. Tahukah kalian ayat mana yang terakhir turun?

An Nashr ayat 4 : alyawma ya-isa lladziyna kafaruw min diyni kum fa laa takhsyaw hum wa khsyaw ni lyawma –akmaltu la kum diyna kum wa –atmamtu ‘alay kum ni’matiy wa radhiytu la kumu l-islaama diynan

Hari yang akan buruk (bagi) orang-orang yang tertutup dari peraturan kamu, maka jangan mengkhusyu (terhadap) mereka, dan khusyu lah (kepada) ku, hari kusempurnakan bagi kamu peraturan kamu dan kucukupkan atas kamu pemeliharaan ku dan diridhai bagi kamu al islam suatu peraturan

Kenapa ayat terakhir ini disisipkan di antara surah al maaidah ayat 5? Siapa yang mensisipkan nya? Mereka menempatkan ayat terakhir dari surah terakhir ke surah al maaidah, maka mereka adakan hadits bahwa ‘Jibriyl datang dan mengatur Al Quran begitu’. Kemudian saya menduga dari Jibriyl bahwa ia tidak boleh mengatur Al Quran. Jangan percaya pada hadits tersebut.

Allah tidak mengatakan buku, tapi Dia berkata ‘bahwa kami, kami yang menurunkan al dzikra dan bahwa bagi nya bagi (kami) yang memelihara 015,009’. Salah satu yang dilindungi adalah Al Dzikra dengan urutan nazal nya.

Posted in al quran, haniif, Science, Sejarah Islam | 44 Comments »

What I’ve Done

Posted by qarrobin pada Mei 1, 2011

1. –aqimi shshalaata = Dirikan shalat di waktu yang tepat (dua taraf siang and satu taraf malam)

2. Dirikan shalat dengan cara yang benar.

Setelah mengucapkan ‘allahhu akbar’, a’uwdzu bi llahhi mina sysyaythaani rrajiym – bi smi llahhi rrahmaani rrahiym, sebuah surah pendek misalnya Fatiha dibaca. Setelah itu ruku’. Setelah itu sujud. (Tidak ada sami’a llahhu li man hamidah, rabba naa la ka lhamdu) Allahhu akbar yang pertama adalah wajib, yang lain tidak. Saya mengucapkan subhaana llahh ketika ruku’, juga subhaana llahh ketika sujud. Setelah raka’at kedua, aku duduk, saya membaca surah misalnya surah al ‘ashr. Saya salaam ke kanan dan ke kiri. Setelah shalat, saya membaca attahıyyatu, allahhumma shalli wa barik, dan ‘Qunut’. Jika kalian membaca ini dalam shalat, maka shalat kalian rusak. Karena do’a – do’a ini bukan ayat.

Kondisi pertama untuk mendirikan shalat dalam cara yang benar adalah bahwa shalat tentunya 2 raka’at. Setelah akhir 2 raka’at kalian salam ke kanan dan ke kiri. Qira-at adalah kewajiban yang mengikat dalam shalat, ini berarti kalian harus membaca sebuah surah dari Al Quran. Jangan pernah membaca attahıyyatu dll. Ini adalah puisi – puisi. Puisi tidak benar – benar sebuah shalat. Ini adalah upacara. Terlebih lagi karena mazhab Maliki juga tidak membaca attahıyyatu, hal yang saya katakan juga ide dari Ahlisunnah. Jawaban jelas di surah An Nisaa- ayat 101-102. Setelah 1420 tahun kita akan dapat melihat akhirnya bahwa shalat adalah 2 raka’at. Maliki membaca allahhumma shalli wa barik. Maliki tidak membaca subhaana ka, attahıyyatu, dan Qunut dalam shalat.

004,101 : wa –idzaa dharab tum fiy l-ardhi fa laysa ‘alay kum junaahun –an taqshuruw mina shshalaati –in khif tum –an yaftina kumu lladziyna kafaruw –inna lkaafiriyna kaanuw la kum ‘aduwwan mmubiynan

dan bila tampil kalian di dalam bumi, maka tidak ada atas kamu kesalahan, supaya mempersingkat dari shalat, jika takut kalian, bahwa akan memfitnah kamu orang-orang kafir, bahwa orang – orang kafir adalah bagi kamu musuh yang terbukti

004,102 : wa –idzaa kunta fiy hhim fa –aqamta la hhumu shshalaata fa l taqum thaa-ifatun min hhum mma’a ka wa l ya-khudzuw –aslihata hhum fa –idzaa sajaduw fa l yakuwnuw min waraa-i kum wa l ta-ti thaa-ifatun –ukhraa lam yushalluw fa l yushalluw ma’a ka wa l ya-khudzuw hidzra hhum wa –aslihata hhum wa dda lladziyna kafaruw law taghfuluwna ‘an –aslihati kum wa -amti’ati kum fa yamiyluwna ‘alay kum mmaylatan waahidatan wa laa junaaha ‘alay kum –in kaana bi kum –adzan mmin mmatharin –aw kun tum mmardhaa –an tadha’uw –aslihata kum wa khudzuw hidzra kum –inna llahha -a’adda li lkaafiriyna ‘adzaaban mmuhiynan

dan bila adalah (engkau) di dalam mereka, maka dirikan bagi mereka shalat, maka bagi mendirikan salah satu pihak dari mereka beserta engkau, dan bagi akan mengambil (mempersiapkan) senjata mereka, maka bila sujud (1 raka’at), maka bagi akan adalah dari belakang kamu, dan bagi memberikan pihak akhir yang masih belum shalat maka bagi supaya shalat beserta engkau (1 raka’at) dan bagi akan mengambil penjagaan mereka, dan senjata mereka, dan ingin orang-orang yang kafir, sekiranya kamu melengahkan dari senjata kamu dan perlengkapan kamu, maka mereka akan menyerang atas kamu satu serangan, dan tidak salah atas kamu jika adalah dengan kamu idzin dari ketidaknyamanan hujan atau adalah kalian sakit supaya meletakkan senjata kamu, dan mengambil penjagaan kamu, bahwa allah membilang bagi orang-orang yang kafir siksaan yang hiyna

‘dan bila adalah (engkau) di dalam mereka, maka dirikan bagi mereka shalat..’ Di sini salah satu yakni engkau, adalah pemimpin shalat. ‘maka bagi mendirikan salah satu pihak dari mereka beserta engkau, dan bagi akan mengambil (mempersiapkan) senjata mereka, maka bila sujud (1 raka’at), maka bagi akan adalah dari belakang kamu.’ Satu sujud adalah satu raka’at. Maksudku, kelompok dibagi menjadi dua. Pihak pertama mendirikan satu raka’at. ‘dan bagi memberikan pihak akhir yang masih belum shalat maka bagi supaya shalat beserta engkau (1 raka’at)’. Pihak ke-dua juga mendirikan satu raka’at. Mereka mempersingkat shalat menjadi 1 raka’at. Tapi karena pemimpin shalat tidak dapat mempersingkat nya, dia mendirikan nya seperti sehari-hari. Kelompok mendirikan nya satu raka’at, pemimpin shalat mendirikan nya satu raka’at tanpa mempersingkat nya. Arti dari ini adalah ini : Apa bentuk penuh dari shalat yang setengah nya adalah satu? Kalian dapat melakukan ini di waktu-perang. Perang = Perjalanan disertakan. Mari kita menangani perang : Kalian dapat melakukan ini :

1.Kalian dapat mendirikan shalat satu raka’at.

2.Kalian diizinkan tidak ikut berperang di kondisi alam.

Badai, demam, flu adalah alasan tidak ikut berperang. Apakah kita akan mengomentari ini? Dalam waktu yang lama, kita dibunuh seperti sekelompok semut. Sekarang, bahkan satu nyawa adalah berharga. Maksudku, Amerika Serikat untuk membunuh Thaliban, menggunakan ber-ton bom dan biaya dari ini adalah … … .. Bagi Amerika Serikat, untuk membunuh Vietnam menelan biaya 50.000 $. Sekarang biaya ini meningkat. Karena mulai sekarang, tak ada prajurit yang boleh terbunuh.

Dalam surah An Nisaa- ayat 102, Allah mengatakan ini. Kalian tidak boleh mengatakan seperti Kadir İnanır ‘tembak saya, saya akan pergi ke surga!’ Itu dalam waktu yang lama. Mulai sekarang, Allah tidak ingin hidup kita menjadi rusak bahkan dari hujan, flu.

Sekarang biarkan aku bicara tentang situasi perjalanan. Dalam perjalanan, shalat akan didirikan satu raka’at. Mi’raj kita menjadi sangat singkat dan asli. Dengan 5 waktu ditambah raka’at sunnah kalian tidak pernah dapat mendirikan shalat dengan cara yang benar, dan kalian tidak pernah bisa mendapatkan kerendahan hati. Itu adalah penganiayaan. Dan orang – orang muda tidak ingin memulai mendirikan shalat 5 waktu ditambah raka’at sunnah.

Jika makhluk yang memberitahu mereka bahwa itu adalah 3 waktu * 2 raka’at, satu miliar orang yang memiliki iman di dalam hati mereka akan mulai mendirikan shalat sehari-hari. Orang yang menulis dan mengatakan ini bukan aku, tetapi Allah dan ayat – ayat Nya. Ayat – ayat mengatakan bahwa pada dua taraf siang = tharafayi nnahhaar. Dua taraf ini dipisahkan oleh shalawaati lwusthaa = pertengahan siang ketika bayangan yang terpendek dan jatuh ke bagian bawah tiang.

Shalat dalam sehari adalah ini : Pada dua taraf siang. Sampai tengah siang dua raka’at. Setelah tengah siang dua raka’at. Satu taraf malam dua raka’at. Ini adalah kewajiban yang mengikat dan itu adalah perintah. Hal ini tidak bisa ditunda. Antara panggilan (adzan) ini adalah satu taraf.

Shalat shubuh adalah sampai tengah siang. Shubuh ini sangat disambut baik, karena disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat shubuh. Mereka bertukar tugas. Maksudku bayangan sangat panjang ketika shubuh. Sampai tengah siang itu adalah satu taraf. Kemudian kembali bayangan menjadi lebih panjang dan sampai akhir siang itu merupakan taraf kedua. Kedua shalat ini disebut ‘tharafayi’. Dua taraf.

Taraf pertama adalah Shubuh (hamburan cahaya matahari di atmosfer), taraf ke-dua adalah Nahhar (sungai cahaya matahari di atmosfer). Tidak ada İkindi (pertengahan sore) dan Yatsı (2 jam setelah matahari terbenam) dalam Al Quran. Para penerjemah mencoba untuk menempatkan mereka di komentar. Evening (ghasaqi) dan Yatsı adalah satu shalat dan dapat didirikan pada titik waktu manapun di taraf malam tersebut. Taraf malam dari pemisahan benang putih dan benang hitam yang tak dapat dibedakan, sampai pemisahan benang putih dan benang hitam yang dapat dibedakan adalah satu taraf dan itu adalah dua raka’at.

Tapi selain dari kewajiban yang mengikat ini, Allah memerintahkan : ‘bahwa bagi engkau di dalam siang pergerakan (urusan) yang panjang 073,007’, ‘… maka bacalah apa yang memudahkan dari Al Quran … 073,020’. Tapi terdapat juga ayat ‘dan dari malam maka menginginlah dengan nya … 017,079’, ‘dirikan (shalat) malam kecuali sedikit (dari akhir malam) 072,002’, ‘bahwa mengembangkan (shalat) malam ia sangat terhubung dan berdiri bacaan (untuk khusyuk) 073,006’, ‘… yang berdiri, akan dibacakan ayat – ayat allah pada beberapa saat di malam hari dan mereka bersujud 003,113.’

Allah menginginkan kita mendirikan shalat dengan bangun di malam hari. Ini bukanlah kewajiban yang mengikat. Ini adalah permintaan yang menawarkan kinerja ekstra. Terserah keinginan kalian. Jika kalian ingin, kalian melakukan nya sebanyak yang kalian inginkan. Kewajiban yang mengikat adalah 6 raka’at. Tetapi malam. Malam – malam musim dingin yang sangat panjang. Saya dapat mendirikan shalat 2-22-222 raka’at pada setiap dua raka’at aku harus melakukan salam. Ini disebut Witir.

Witir didirikan dengan bangun di larut malam. Ini adalah shalat ke-empat yang terserah keinginan. Sunnah menyebabkan kalian kehilangan waktu. Semua sunnah ditemukan oleh Muawiyah dan Yazid. Mengapa saya mendirikan shalat dalam jumlah terbatas? ia tidak sia – sia. Bukankah Allah mengatakan ‘bahwa mengembangkan (shalat) malam …’, ‘dirikan (shalat) malam kecuali sedikit (dari akhir malam)’, ‘… pada beberapa saat di malam hari …’, ‘dan dari malam maka menginginlah dengan nya …’. Bangunlah di tengah malam dan lakukan sebanyak yang kalian inginkan.

Ya, semua Syi’ah dan haniif dan agama Ibrahim mendirikan nya 3 waktu sehari. Ketika kita pergi Hajji, kita disebut tambahkan shalat harian (Cem) Para peziarah mendirikan nya 3 waktu dalam Hajji. Semua Syi’ah mendirikan nya 3 waktu sehari. Karena pemisahan itu tidak terjadi tiba – tiba. Seorang pejabat menipu Ali. Para pengikut Ali sejak hari itu menyebut diri mereka Syi’ah = diperlakukan dengan tidak adil.

Hari itu shalat harian tidak dikurangi menjadi 3 dari 5. Sebaliknya, itu meningkat dari 3 menjadi 5 untuk meningkatkan jurang antara kedua sekte. Hanya Sunni di Iran mendirikan nya 5 waktu sehari. Shalat rutin sehari-hari yang merupakan 3 waktu * 2 raka’at sejak Ibrahim, dibuat 5 oleh tiga generasi Abu Shufyan-Muawiyah-Yazid. Selalu ini politik Islam.

Abu Shufyan adalah kepala dari Mekkah. Dia adalah musuh utama Muhammad. Muhammad berbalik kembali dari Madinah dan mengambil Mekkah dari dia tanpa darah. Abu Shufyan, anaknya Muawiyah dan Yazid anaknya membuat trik untuk meneruskan agama dari ayah ke anak. Mereka menghancurkan Republik dan mereka menempatkan kesultanan sebagai gantinya.

Ketika saya menulis itu, apa yang mereka katakan padaku? Apakah kalian tahu? ‘Kau mendukung Ali, Hasan, Hüseyin terlalu banyak’, engkau adalah ‘kepala merah’. Mereka mengatakan ‘engkau tidak menyukai Muawiyah dan Yazid, engkau adalah Alawi.’

Lalu apa pun yang kalian katakan adalah sia-sia. Para shufyst dari Abu Shufyan. Musuh tingkat pertama bagi haniif. Adalah baik bahwa mereka tidak melakukannya 15 waktu. Sementara itu jawabannya datang. Sekitar 45 juta dari Syi’ah mendirikan shalat 3 waktu di Iran. Sekitar 60 juta Syi’ah di Pakistan mendirikan 3 waktu sehari. Kelompok – kelompok yang disebut Hazeri dan Dari di Afghanistan juga Syi’ah. 60% Iraq adalah Syi’ah, sisanya adalah Sunni. Di Iraq shalat lebih banyak didirikan 3 waktu sehari. Di setiap rumah di satu atau dua orang ada shufyanisme. Semoga Allah membantu kita. Semoga Allah melindungi kita, yang haniif, dari muslim lainnya. Semoga Allah melindungi ‘Gonca Kuriş’ kita dari pembunuh dari Hizbullah.

Posted in al quran, haniif, Science, Sejarah Islam | 32 Comments »

Winter Night

Posted by qarrobin pada Mei 1, 2011

Saya tidak ingin mengatakan, tapi aku merasa begitu nyaman dengan shalat 2-raka’at ini. Saya menyarankan itu untuk kalian semua. Ini adalah meditasi menakjubkan. Mi’raj nya orang yang beriman. Sayangnya ia rutin 2 raka’at. Al hamdu li llahh, malam musim dingin yang panjang telah dekat. Pagi hari akan menjadi 8 jam, malam akan menjadi 16 jam. Jika kita tidur 8 jam, jika kita memiliki 4 jam waktu untuk hobi, 4 jam masih tersisa. Jika mereka terbangun di malam hari dan mendirikan shalat malam, akan sangat menguntungkan bagi mereka. Dalam surah Müzammil, Allah membagi malam menjadi 3 dan memerintahkan shalat pada akhir malam khusus untuk Muhammad.

073,001-005 : yaa –ayyu hhaa lmuzzammilu, qumi llayla –illaa qaliylan, nnishfa hhu –awi nqush min hhu qaliylan, -aw zid ‘alay hhi wa rattili lqur-aana tartiylan, -innaa sanulqiy ‘alay ka qawlan tsaqiylan

Hai yang mana ia yang berselimut (Muhammad), dirikan (shalat) malam kecuali sedikit (dari akhir malam), seperdua nya (malam pada musim semi dan malam pada musim gugur) atau kurangilah dari nya sedikit (malam pada musim panas), atau lebih atas nya (malam pada musim dingin) dan rattil al quran dengan irama teratur, bahwa akan kami bagi mengatakan atas engkau perkataan yang berat

ayat ini juga menegaskan bahwa yang dibaca pada bacaan shalat adalah Al Quran.

073,020 : -inna rabba ka ya’lamu –anna ka taquwmu –adnaa min tsulutsayi llayli wa nishfa hhu wa tsulutsa hhu wa thaa-ifatun mmina lladziyna ma’a ka wa llahhu yuqaddiru llayla wa nnahhaara ‘alima –an llan tuhshuw hhu fa taaba ‘alay kum fa qra-uw maa tayassara mina lqur-aani ‘alima –an sayakuwnu min kum mmardhaa wa –aakharuwna yadhribuwna fiy l-ardhi yabtaghuwna min fadhli llahhi wa –aakharuwna yuqaatiluwna fiy sabiyli llahhi fa qra-uw maa tayassara min hhu wa –aqiymuw shshalaata wa –aatuw zzakaata wa –aqridhuw llahha qardhan hasanan wa maa tuqaddimuw li –anfusi kum mmin khayrin tajiduw hhu ‘inda llahhi hhuwa khayran wa -a’zhama ajran wa staghfiruw llahha –inna llahha ghafuwrun rrahiymun

bahwa rabb engkau akan mengetahui bahwa engkau (Muhammad) mendirikan (shalat) rendah dari dua pertiga malam (16 jam pada musim dingin), dan seperdua nya (12 jam pada musim semi dan musim gugur) dan sepertiga nya (8 jam pada musim panas) dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang beserta engkau, dan allah akan mengkuasakan (ukuran) malam dan siang, mengetahui bahwa (kamu) tidak akan (dapat) membatasi nya, maka keringanan atas kamu, maka bacalah apa yang memudahkan dari Al Quran, mengetahui bahwa akan ada dari kamu yang sakit dan yang akhir (dari kamu) akan tampil di dalam bumi yang akan mencari dari kelebihan (yang dipersiapkan) allah, dan yang akhir (dari kamu) akan berperang di dalam jalan allah, maka bacalah apa yang memudahkan dari nya dan dirikan shalat dan berikan pengembangan dan pinjaman (kepada) allah pinjaman yang bagus, dan apa yang telah ada bagi diri kamu dari kebaikan mendapati nya di lantai allah, dia lebih baik dan –a’zham (sebagai) upah, dan mengampunlah (kepada) allah, bahwa allah pengampun yang teliti

Shalat yang pada awalnya khusus untuk Muhammad ini, kemudian diperbolehkan bagi orang – orang yang beserta beliau, dan yang akhir, dan yang akhir.

Pada tanggal 21 Maret dan 23 September, malam dan siang adalah setara. 12 = 12. Di musim panas, siang adalah 16 jam dan malam adalah 8 jam. Ayat ini bukan untuk musim panas. Pada pukul 21 hampir gelap, pukul 05:00 ia mulai terang. Pada akhir malam yang mana kalian mendirikan shalat?, tidak mungkin. ‘… mengetahui bahwa (kamu) tidak akan (dapat) membatasi nya, maka keringanan atas kamu …’. Tapi… Di musim dingin, pada tanggal 21 Desember yang merupakan kebalikan dari tanggal 23 Juni, ada 8 jam siang. Tapi malam adalah 16 jam. Aku tidur selama 8 jam. Atau 10 jam. Saya menonton film 2 jam di TV. Ini menjadi 12 jam. masih 4 jam? Selama dua jam saya berselancar di internet. Chat dll. Uff masih dua jam. Biarkan saya membaca koran atau buku. EEEH. Masih satu jam. Lalu aku akan mendirikan shalat malam sebanyak yang aku inginkan. Apakah ada orang yang keberatan? Hal ini dapat 222 raka’at, masing-masing terdiri dari 2 raka’at.

073,006 : -inna naasyi-ata llayli hhiya –asyaddu wath-an wa –aqwamu qiylan

bahwa mengembangkan (shalat) malam ia sangat terhubung dan berdiri bacaan (untuk khusyuk)

073,007 : -inna la ka fiy nnahhaari sabhan thawiylan

bahwa bagi engkau (Muhammad) di dalam siang pergerakan (urusan) yang panjang

003,113 : laysuw sawaa-an mmin –ahli lkitaabi –ummatun qaa-imatun yatluwna –aayaati llahhi -aanaa-a llayli wa hhum yasjuduwna

Tidak semua mereka sama dari ahli kitab ada ummat yang berdiri, akan dibacakan ayat – ayat allah pada beberapa saat di malam hari dan mereka bersujud

017,079 : wa mina llayli fa tahhajjad bi hhi naafilatan lla ka ‘asaa –an yab’atsa ka rabbu ka maqaaman mmahmuwdan

dan dari malam maka menginginlah dengan nya suatu keperluan bagi engkau (Muhammad) berharap supaya dibangkitkan engkau (oleh) rabb engkau, suatu maqam mahmuda

Dengan mendirikan beberapa saat di malam hari, ini bukan perintah, bukan kewajiban yang mengikat. ‘Oh Rabb, saya tidak puas dengan 3 waktu * 2 raka’at. Saya mencintai shalat. Engkau mengatur shalat 3 waktu * 2 raka’at tidak untuk membuat saya lelah.’ Tapi kalau aku mendirikannya di malam musim dingin yang panjang. Aku tidak mendirikannya kemarin atau hari sebelumnya. Hari lainnya 2 raka’at. Selama seminggu aku tidak mendirikannya. Tapi malam ini aku tak bisa tidur, dengan kondisi untuk memberikan salam pada setiap 2 raka’at, saya ingin mendirikan 20 raka’at shalat. Ya, aku menceritakan shalat yang didirikan beberapa saat di malam hari yang bukan kewajiban yang mengikat yang didirikan sesuai dengan keinginan kalian.

Allah berharap mereka bangun di malam hari dan mendirikan shalat. Bagaimana kita mendirikan ‘Witir’? Mereka telah menambahkannya ke Yatsı (2 jam setelah matahari terbenam). Pulang dan tidur. Apa perintah nya? Bangun beberapa saat di malam hari. Apa kegunaan witir setelah yatsi? Sekali lagi karakter haniif ku menunjukkan dirinya sendiri. Musim panas adalah aib yang lengkap bagi mereka. Orang-orang makan setelah puasa di senja hari, setelah 8 jam mereka bangun untuk mempersiapkan makan sahur. Pada malam musim panas siapa yang pergi tidur sebelum pukul 03:00 atau pukul 04:00? Aku menunggu untuk makan sahur di malam hari kemudian saya tidur. Aku tidur di pagi hari. Itulah mengapa ini aib bagi mereka. Tapiiiii… Di musim dingin, pada bulan Desember, saya kuat dan aktif. Karena aku tidur selama 8 jam. Aku mengambil waktu saya selama 7 jam lebih. Biarkan aku beribadah pada 1 jam ekstra itu. Ini adalah memalukan jika saya tidak melakukannya. Hari telah gelap pada pukul 17:00. Dalam Ramadhan untuk barat Turki, puasa berakhir pada 16:45. Aku makan berbuka. Antara 17-22 saya menonton TV, saya membuat proyek di depan komputer. Aku pergi tidur. Ini mengambil 8 jam. Kemudian pukul 06:00. Uff ada 3 jam untuk udara yang akan diterangi. Untuk bangun pada beberapa saat di malam hari adalah ini.

1.Menurut Al Quran, shalat adalah 3 waktu per hari.

2.Menurut Al Hadits, itu adalah 5 waktu per hari ditambah shalat sunnah.

Ada shalat ‘duha’ antara pagi dan siang hari. Ada ‘tarawih’, ada ‘witir’ di malam hari. Ada shalat sunnah setelah mengambil wudhu, ada shalat sunnah ketika masuk masjid. Mereka mengubah shalat 3 waktu menjadi 5 waktu, kemudian 6 sebagai witir, 7 sebagai duha. Mereka berlebihan. Karena Al Hadits sangat penting. Itu adalah 55, Allah mengurangi hingga 5. Menurut beberapa rumor Muhammad bertemu dengan Musa saat mi’raj. Hal ini tidak dapat dikurangi dari 3 menjadi 5. Mereka seharusnya berkata ‘meningkat’.

Posted in al quran, haniif, Science, Sejarah Islam | 3 Comments »